Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

A Szent István Király Múzeum Könyvtára, mint nyilvános tudományos szakkönyvtár célja, hogy minden olvasóját, de kiemelten is a múzeum munkatársait, a társintézmények kutatóit, az egyetemi hallgatókat, a diákokat, Székesfehérvár és Fejér vármegye lakosságát segítse a tanulásban és a kutatásban.

 

A mintegy 90 000 tételt számláló állomány egységei:

  1. Folyóirattár: külföldi és belföldi régészeti, művészettörténeti, néprajzi szakfolyóiratok, múzeumi évkönyvek, régi folyóiratok és helyi újságok.

  2. Múzeumi tudományok szakirodalma tematikus elrendezésben. 2002-ig betűrendes cédulakatalógusban, 2003-tól számítógépes feldolgozásban érhető el.

  3. Régi könyvgyűjtemény: a Régészeti Egyletnek és a Múzeumegyesületnek adományozott kötetek (antikvák, 18–19. századi külföldi kiadású művek, régi magyar könyvek, könyvtártöredékek).

  4. Helyismereti gyűjtemény (helyi vonatkozású kiadványok, helyi szerzők munkái, helyi kiadású, nyomtatású művek).

  5. Muzeális kottagyűjtemény

 

A Könyvtári katalógus és Fejér megyei irodalmi névtér a Szent István Király Múzeum Könyvtárába 2003 óta bekerülő és a HunTéka integrált könyvtári rendszerben feldolgozott kiadványokat tartalmazza. A könyvtári katalógusba beépült Névtér Fejér vármegye irodalmi topográfiájának adataihoz nyújt részletes keresési lehetőséget.

A múzeum könyvtára ADT hozzáférési pont is. Az Arcanum Digitális Tudománytár helyben teljes körű hozzáféréssel használható.

A könyvtár szolgáltatásait igénybe vehetik a múzeum dolgozói és mindazok a 14. életévüket betöltött, személyes adataik és elérhetőségeik közlésével regisztrált olvasók, akik érdeklődnek a régészeti, történelmi, művészettörténeti, kortárs művészeti, néprajzi, helytörténeti szakirodalom iránt.

A könyvtár használata ingyenes.

A múzeum könyvtára nem kölcsönző könyvtár, az olvasók számára helyben olvasást és internet használatot biztosít. A könyvtár az olvasó kérésére és költségére a könyvtári dokumentumok részleteiről fénymásolatot készít a szerzői jogvédelem figyelembevételével. Az olvasó saját digitális fényképezőgépet és laptopot használhat.

A könyvtár állománya belföldön könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhető. 

A múzeum kiadványai beszerezhetők az intézmények közötti kiadványcsere megállapodás alapján is.

 

Dokumentumok

A dokumentumok letöltéséhez kattintson a fájl nevére.
Jövőkép | Panaszbejelentő Űrlap | Panaszkezelési szabályzat | Szervezési és működési szabályzat | Küldetésnyilatkozat
 

 

Elérhetőségek
Információ: Braila Mária Pató Mária
E-mail:  braila.maria@szikm.hu pato.maria@szikm.hu
Telefon: +36 70 338 6162 +36 70 668 2520
Cím: Szent István Király Múzeum Könyvtára 8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3.