Zenei örökségünk egy becses szeletét őrzi a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Könyvtára. A muzeális kottatári anyag egy részét képezi a Végh-gyűjtemény, mint annak zenei magja, egyben a legkorábbi része, mely Magyarországon, egyedülálló módon őrizte meg a 18–19. század fordulóján egy Fejér megyei nemesi rezidencia zenei életének fuvola-irodalmát.

A 17. században nemesi rangot kapott Végh család zenei tevékenysége a 18. század végétől követhető. A család verebi kastélya ekkor vált országos jelentőségű zenei központtá. A család férfitagjai jellemzően jogi végzettségük révén a korabeli államigazgatásban töltöttek be vezető tisztségeket, munkájuk mellett azonban néhányuk kitűnő hangszeres előadóként és mecénásként is ismert lett.

A kottagyűjtemény megalapozója Verebi Végh (II.) Ignác (1763–1820), a vármegye főjegyzője, országgyűlési követ. Az általa építtetett verebi kastélyban a 19. század elején 18-20 fős társulat működött, de vendég zenészek is gyakran megfordultak itt. Az 1790–1820 közötti évtizedekben a család alkalmazásában álló, illetve velük alkalmilag kapcsolatba kerülő művészek is dedikáltak műveket Végh Ignácnak, melyek többségében szóló szerepet kap a fuvola. A Mátray-Rothkrepf Gábor zenetörténész 1829-es értekezésében ’legjelesebb flautistának’ titulált Verebi Végh Ignác igazán megérdemli az újra felfedezést.

Végh Ignác unokája, Végh János a Magyar Királyi Zeneakadémia alelnökeként Liszt munkatársa és barátja volt, ennek köszönhetően az ő tevékenységét, műveit már feldolgozta a zenetudomány. Az azóta eltelt évtizedekben nemigen lehetett részleteiben arról olvasni, hogy milyen zenét játszhatott a Végh család és együttesük, holott zenei könyvtáruk, legalábbis annak a 20. század megpróbáltatásait túlélő része rendelkezésre áll Székesfehérváron.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Programja keretében a Végh-gyűjtemény fuvolára írt darabjainak katalogizálása, digitalizálása, megismerése és megismertetése valósult meg. A 180 tételt kitevő, nemzeti kincsnek tekinthető állomány mostantól elektronikusan is hozzáférhető.

Köszönjük Braila Mária könyvtárosnak a projektben való értékes közreműködését, valamint a Szent István Király Múzeumnak a honlapon való online publikálás lehetőségét és az ehhez nyújtott segítséget.

dr. Balogh Vera
Feltein Attila

 

FUVOLASZÓLÓK-DUETTEK-TRIÓK

FUVOLANÉGYESEK

FUVOLÁS KVINTETTEK ÉS EGYÉB KAMARAZENE

FUVOLAVERSENYEK

ZENESZERZŐK ÉLETRAJZAI

 

A fuvolás művek adattára