A Szent István Király Múzeum munkatársai minden pénteken 9–12 óráig szaktanácsadást tartanak Fejér vármegye területén található működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények számára az alábbi témakörökben.

Gyűjteménykezelés, nyilvántartás, gyűjtemény-feldolgozás, digitalizálás:

  • Miszlai Zsolt történész,
  • Braila Mária könyvtáros,
  • Gärtner Petra művészettörténész,
  • Izinger Katalin művészettörténész,
  • Dr. Lukács László néprajzkutató,
  • Belegrai Tamás régész,
  • Líbor Csilla antropológus,
  • Dr. Varró Ágnes néprajzkutató.

Állományvédelem:
Kabáczy Annamária restaurátor

Múzeumpedagógia:
Haraszti Zsigmond  múzeumpedagógus, csoportvezető

Helyszín: Szent István Király Múzeum – Székesfehérvár, Országzászló tér 1.
Érdeklődni, ill. bejelentkezni a szakterület vagy kolléga megnevezésével a következő elérhetőségeken lehet:

telefon: +36/22-315-583
e-mail: titkarsag@szikm.hu