A Szent István Király Múzeum munkatársai minden pénteken 9–12 óráig szaktanácsadást tartanak Fejér vármegye területén található működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények számára az alábbi témakörökben.

Gyűjteménykezelés, nyilvántartás, gyűjtemény-feldolgozás, digitalizálás:

Braila Mária könyvtáros,
Belegrai Tamás régész,
Gärtner Petra művészettörténész,
Izinger Katalin művészettörténész,
Líbor Csilla antropológus,
Dr. Lukács László néprajzkutató,
Miszlai Zsolt történész,
Dr. Varró Ágnes néprajzkutató.

Állományvédelem:
Kabáczy Annamária restaurátor.

Múzeumpedagógia és közönségkapcsolat:
Haraszti Zsigmond múzeumpedagógus

Helyszín: Szent István Király Múzeum – Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Érdeklődni, ill. bejelentkezni a szakterület vagy kolléga megnevezésével a következő elérhetőségeken lehet:

+36/22-315-583

e-mail: titkarsag@szikm.hu.