A Könyvtár.hu portálon regisztrálhat, saját polcokat hozhat létre, egy helyen követheti a kölcsönzéseit több könyvtárból, és egyszerre kereshet a katalógusukban is. konyvtar.hu

Az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását, megteremti az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutást a könyvtári rendszeren keresztül.  Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak: a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak. www.odrportal.hu/kereso/

Az ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtár) digitális formában hozzáférést biztosít a hazai könyvtárakban őrzött művekhez. eldorado.oszk.hu

A MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) magyar nyelvű vagy magyar illetve közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumokat tartalmaz. mek.oszk.hu

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archivum) gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió. A NAVA ezen kívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból. nava.hu

A DIA (Digitális Irodalmi Akadémia) a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak digitális tára, értékeinek megőrzője, közvetítője és népszerűsítője. https://pim.hu/hu/dia

Az OSZK (Országos Széchenyi Könyvtár) a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség papíralapú és elektronikus könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye. Biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gyűjteményeihez. oszk.hu

A MDK (Magyar Digitális Képkönyvtár) folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény. A képkönyvtár gyűjtőköre – az OSZK-ban őrzött képanyagon túl – kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). kepkonyvtar.hu