A Szent István Király Múzeum Közleményei

 

Muzeális kottagyűjtemény

A Szent István Király Múzeum Könyvtárának egyik legkeresettebb állományrésze a muzeális dokumentumok közé tartozó, mintegy 1500 tételt számláló kottagyűjtemény. A kollekció jelentős részét képezi a Végh-kottagyűjtemény. A Fejér megyei Vereb község II. világháborúban lerombolt kastélyából került a múzeumba a Verebi Végh család több nemzedéken át gyűjtött, a háborús hányattatás nyomait magán viselő kottagyűjteménye.

A zeneileg művelt és képzett, rezidenciális zenekart fenntartó Végh (II.) Ignác (1763-1820) által megalapozott gyűjtemény Végh (VI.) János (1845-1918) kúriai bíró, zeneszerző, az akadémiai-romantikus stílus kiváló képviselője, a Magyar Királyi Zeneakadémia alelnöke, Liszt Ferenc munkatársa és barátja tevékenysége során teljesedett ki. A gyűjtemény amellett, hogy nyomtatott és kéziratos unikát példányokat is tartalmaz, magában foglalja Végh János zeneszerzői munkásságának zömét.

Az anyag, helytörténeti jelentőségén túl, a magyarországi zenetörténet egyedülálló gyűjteménye, ami felé hazai és nemzetközi érdeklődés is irányul. A gyűjtemény a neves zeneszerzők kottáin kívül nagy számban tartalmazza a korukban népszerű, de mára kevéssé ismert kismesterek kottáit is. A Szent István Király Múzeum támogatja a kismesterek újrafelfedezését, és szorgalmazza a gyűjtemény kutatását azáltal is, hogy koncerteket szervez a gyűjteményben található darabok megszólaltatásával.

 

Verebi Végh Ignác fuvolás kottatára

A muzeális kottatári anyag egy részét képezi a Végh-gyűjtemény, mint annak zenei magja, egyben a legkorábbi része, mely Magyarországon, egyedülálló módon őrizte meg a 18–19. század fordulóján egy nemesi rezidencia zenei életének fuvola-irodalmát.

Bővebben >>

 

Gyászjelentések

Hamarosan!

 

Székesfehérvári Szemle 1931–1939. 1–9.

Székes-Fejérvári Naptár 17. 1889–67. 1943. (nem teljes)

A Székesfejérvári Naptárak irodalmi és krónikai rovatainak bibliográfiai feldolgozása