„…össze kellene

szednünk nagy fáradtsággal az ország

minden részéről a széjjelszórt

köveket, hogy azokkal

a magunk képére építhessünk.

És ehhez hit is kellene,

és nagy fanatizmus is,

és rettenetesen sok munka…” (Kós Károly)

Pesovár Ferenc (1930–1983) néprajzkutatóra emlékezünk születésének 93. évfordulóján

Amikor a jubileumi esztendő kapcsán a 150 éves Szent István Király Múzeum történetére visszatekintünk, tisztán, világosan látszik, hogy e nagy múltú intézmény arculatának formálását, tudományos hírnevének kiépítését elsősorban a hosszú ideig, gyakran évtizedekig itt dolgozó szakemberek végezték. Olyan alapítók, igazgatók, muzeológusok ők, akiknek a kitartó, szakmailag példamutató munkássága emelte országos és nemzetközi rangra a fehérvári múzeumot a 20. század második felére.

A múzeum néprajzi tevékenységének 26 éven át ilyen meghatározó személyisége volt Pesovár Ferenc néprajzi osztályvezető, népzene–és néptánckutató is. 1930. április 23-án, 93 évvel ezelőtt született Herenden, ahol édesapja jegyzőként dolgozott. A középiskolát Veszprémben, a Piarista Gimnáziumban végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett néprajz–muzeológia szakos diplomát. A székesfehérvári múzeumba 1957 tavaszán került és ugyanitt dolgozott 1983-ban bekövetkezett haláláig. Fő kutatási területe a népzene és a néptánc volt. Az egész Kárpát-medence területén kutatott, gyűjtött. Hatalmas szorgalommal és munkabírással dolgozott, volt olyan év, hogy több mint száz napot töltött terepen. Az ő nevéhez fűződik Fejér megye népzene és néptánc kincsének felfedezése. A néprajz egyéb területei közül különösen a népszokások, a népművészet, a kismesterségek foglalkoztatták. Fontos kiállításokat rendezett a késes mesterségről, a csákvári fazekasságról, a pásztorművészetről. A múzeum néprajzi gyűjteménye számára több ezer tárgyat gyűjtött.

A Fejér Megyei Népi Együttes szakmai tanácsadója volt. A magyarországi táncház mozgalom kibontakozásában is fontos szerepet vállalt. Pályája, munkássága 53 éves korában bekövetkezett korai halálával lezárult. Emlékét őrzi a barátai, munkatársai által 1988-ban létrehozott Pesovár Ferenc Alapítvány, amely fiatal néptáncosoknak, népzenészeknek, népművészeknek, néprajzosoknak a Pesovár Ferenc-díjat adományozza. Országos népdaléneklési versenyt, alapfokú néptáncművészeti iskolát neveztek el róla. 2015-ben a múzeum Országzászló téri épületének falán emléktáblát avattak tiszteletére, 2021/22-ben pedig nagyszabású kiállításon mutatták be életművét.

Fotó: Pesovár Ferenc néprajzi gyűjtés közben Enyingen, Bocsor József egykori pusztagazdánál 1962-ben. Pesovár Ernő felvétele