Fejér Megyei Kormányhivatal

A Kárpát-medencében fekvő Magyarország területe mindig kedvelt lakóhely volt, az őskortól napjainkig számtalan népcsoport fordult meg, és telepedett le itt hosszabb vagy rövidebb időre. A régészeti lelőhelyek e korok tanúi, melyek száma, állománya a mai napig folyamatosan gyarapodik. A régészeti örökség (lelőhelyek, leletek) védelméről törvény rendelkezik. Régészeti örökségnek minősül az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a víz felszíne alatt 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma. Ezek állami tulajdonnak minősülnek. A régészeti lelőhelyek a földfelszínen földrajzilag körülhatárolható területek, ahol régészeti leletek, régészeti jelenségek eredeti állapotukban, összefüggéseikben megmaradtak. Állapotukban az emberi beavatkozás s a természetes erózió visszafordíthatatlan károkat okozhat.

Forrás: feol.hu, 2021. 03. 05. 06:00, Fotó: Stock
https://www.feol.hu/kormanyhivatal/a-regeszeti-lelohelyek-vedelme-4730182/