István Király Múzeum közleményei

Címváltozás 1992-től: Szent István Király Múzeum közleményei

B sorozat – Tudományos-népszerűsítő művek

ISSN 1216-7975

 

1. Fitz Jenő: Csókakő vára. Székesfehérvár, 1958. 11 p. ill.

2. Fitz Jenő: Székesfehérvári középkori bazilika. Székesfehérvár, 1960. 16 p. ill.

    Második, bővített kiadás

3. Petres Éva, F. – Fitz Jenő: Fejér megye rövid története. 1. rész. A legrégibb időktől a honfoglalás koráig. Székesfehérvár, 1956. 34 p. ill.

4. Fitz Jenő: Séta a régi Székesfehérvárt. 1. kiad. Székesfehérvár, 1956. 31 p. 

    2. kiad. Székesfehérvár, 1966.

    3. kiad. 1984. 34 p. ill.

5. Radetzky Jenő: Székesfehérvár madárvilága. Székesfehérvár, 1956. 23 p.

6. Stigler István: Székesfehérvár nyomdászatának 150 éves története. Székesfehérvár, 1957. 29 p. IX t.

7. Fitz Jenő: Török erődítések Fejér megyében. I. rész. Székesfehérvár. Székesfehérvár, 1956. 23 p.

8. Fitz Jenő: Török erődítések Fejér megyében. II. Párkányok. Székesfehérvár, 1956. 18 p.

9. Fitz Jenő: A sárkeszi Mithraeum. Székesfehérvár, 1957. 18 p. ill.

10. Juhász József: Székesfehérvár ostroma 1490-ben. Székesfehérvár, 1957. 16 p.

11. Fitz Jenő: A középkori Székesfehérvár. Székesfehérvár, 1956. 28 p.

12. Fitz Jenő: Végvári harcok Fejér megyében. Székesfehérvár, 1956. 28 p.

13. Petres Éva, F.: Mészöly Géza. Székesfehérvár, 1957. 23 p.

14. Wathay Ferenc: Székesfejérvár veszésérül való história. (1603). Bev. és jegyzetekkel ellátta: Nagy Lajos. Székesfehérvár, 1957. 29 p. ill.

15. Fitz Jenő: Régészeti kutatások Fejér megyében. Székesfehérvár, 1958. 38 p. ill.

16. Környei Elek: Beethoven Martonvásáron. Székesfehérvár, 1958. 61 p. 8 t. (16–17. számon)

18. Farkas Gábor: Seregélyes parasztsága a XVIII. században. Székesfehérvár, 1959. 19 p.

19. Környei Elek: Eötvös József Ercsiben. Székesfehérvár, 1959. 53 p. 12 t.

20. Csongor Rózsa: A Vörösmarty Kör története. Székesfehérvár, 1960. 57 p.

21. Petres Éva, F.: Csók István és Fejér megye. Székesfehérvár, 1962. 12 p.

22. Farkas Gábor: Szabadhidvég története. Székesfehérvár, 1962. 56 p.

23. Bogár János: Fejér megye szerepe a magyar biztosításügy történetében. Székesfehérvár, 1963. 62 p.

24. Pesti János: Pintér Károly életútja. Székesfehérvár, 1963. 42 p. 3 t.

25. Tanulmányok Kisláng múltjából és jelenéből. Írta: Farkas Gábor, Lencsés Ferenc, Pesovár Ferenc, Sziklai Artur. Székesfehérvár, 164. 138 p. 18 t.

26. Lencsés Ferenc: Martonvásár története. Székesfehérvár, 1965. 240 p.

27. Kralovánszky Alán: A székesfehérvári középkori bazilika. – Die mittelalterliche königliche Basilika von Székesfehérvár. – La Basilique Royale du Moyen Age de Székesfehérvár. Székesfehérvár, 1966. 20 p. ill.

28. Bóna István – Vágó Eszter, B.: Képek Dunaújváros múltjából a legrégibb időktől a törökkor végéig. Dunaújváros, 1966. 33 p. XIV t. /Dunaújváros múltja 1./

29. Fónod Gyula: Csabdi története. Székesfehérvár, 1970. 79 p. ill.

30. Bánki Zsuzsanna: Az István Király Múzeum gyűjteménye. Római kori figurális bronz, ezüst és ólom tárgyak. – La collection du Musée Roi Saint Étienne. Object romains figurés en bronze, argent et plomb. Székesfehérvár, 1972. 88 p. ill. – Borítékcím: Római bronzok.

31. Visy Zsolt: Intercisa. Székesfehérvár, 1975. [14] fol.

32. Fitz Jenő: Gorsium-Herculia. Székesfehérvár, 1976. 115 p. 23 t. 

      Képek

33. Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. I. Szerk. Lukács László. Székesfehérvár, 1978. 79 p. ill.

Tartalom – Inhalt

Pesovár Ferenc: Bevezetés. p. 5.
Szkladányi Károly: Egy pátkai volt kisparaszti gazdaság eszközkészlete. p. 6–12. 
Gelencsér József: A tövisborona készítése és használata Sárkeresztes községben. p. 12–18.
Szkladányi Károly: A pátkai volt uradalmi cselédek élete. p. 18–24.
Schindele Ildikó: A móri kádárok élete és munkája. p. 24–37.
Bogár János: Népszokások Gyúrón. p. 37–52.
Stefanovics Katalin: Szokások és hiedelmek Mezőkomáromban. p. 52–59.
Wirth Lajos: Karácsonyi népszokások Isztiméren. p. 59–66.
Hortoványi András: Gyermekjátékok Székesfehérvárott. p. 66–78.

 

34. Palotavárosi írások. Szerk. Demeter Zsófia. Székesfehérvár, 1982. 64 p. ill.

Tartalom – Inhalt

Demeter Zsófia: Bevezetés. p. 5.
Siklósi Gyula: A középkori Sziget. p. 6–11.
Gelencsér József: Életmód, foglalkozások a Palotavárosban. p. 11–18.
Lukács László: Palotaváros utcáin. p. 18–21.
Lukács László: Tímárok, vargák, tobakok mestersége. p. 21–24.
Lukács László: Csizmadianegyed. p. 24–27.
Demeter Zsófia: Bőrgyárak a Vargacsatornaparton. p. 27–28.
Gelencsér József: Palotavárosi cipészek. p. 28–31.
Lukács László: Csapók, szűrszabók, szűcsök. p. 31–34.
Gelencsér József: Palotavárosi kalaposok. p. 34–36.
Demeter Zsófia: Kékfestőgyár a Palotai úton. p. 36–37.
Demeter Zsófia: Kelmefestők. p. 37–38.
Gelencsér József: A szitás és drótfonó mesterség. p. 38–40.
Gelencsér József: Palotavárosi kertészkedés. p. 40–42.
Demeter Zsófia: A rácok Székesfehérváron. p. 42–45.
Gelencsér József: Népszokások a Palotavárosban. p. 45–50.
Lukács László: Rác templom, szerb búcsú, élő skanzen. p. 52–54.
Csutiné Schleer Erzsébet: Régi köntös, új szerep. p. 54–60.

 

35. Kresz Mária: A csákvári fazekasság. Székesfehérvár, 1987. 87 p. ill. /A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai 1./ 

36. A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. Az 1985. december 16-i székesfehérvári emlékülés előadásai. Székesfehérvár, 1987. 95 p. /A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai 2./

Tartalom – Inhalt

Domokos Mátyás: A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé. p. 3–5.
Kocsis Rózsa: Télemakhosztól az Irgalomig. „… a fényre jutás káprázó keresgélésétől a fénytől megválás búcsúszaváig…” p. 6–14.
Bakonyi István: Meester és tanítványa. Az Utolsó kísérlet egyik fejezete. p. 15–19.
Grezsa Ferenc: A Németh-rgény genezise. p. 20–33.
Füzi László: A korszerűség vállalása. Kultúrkritika és kiútkeresés Németh László gondolkodásában (1930–1932). p. 34–51.
Sándor Iván: Tengerszem a század térképén. p. 52–57.
Vekerdi László: A Debreceni Kátétól a Ha most lennék fiatalig. p. 58–63.
Monostori Imre: Németh László szociáldemokrata megítélése a 40-es évek első felében. p. 64–79.
Hölvényi György: Németh László és Szilas. p. 80–85.
Varga István, Cs.: „A részvét, a tapintat s az izlés égtájai.” Németh László Csehov képéről. p. 86–93.

 

37. Fitz Jenő: Ein Spaziergang durch das alte Székesfehérvár. Székesfehérvár, 1987.

38. Demeter Zsófia – Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno… Pillanatképek egy város életéből. Székesfehérvár, 1990. 229 p. ill. /A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai 6./

39. Fülöp Gyula: Alba Regia – Székesfehérvár. Címerek – pecsétek. Székesfehérvár, 1994. 16 p. ill.

40. Íme az én népem. Lackovits Emőke, Lukács László és Varró Ágnes előadásai a Magyar Rádió „Kis Magyar Néprajz” sorozatából (1984–1990). Székesfehérvár, 1995. 165 p. ill.

41. Gelencsér József – Kresz Mária – Lukács László: Vörösmarty-emlékek. Székesfehérvár, 1995. 51 p. ill.

Tartalom – Inhalt

Lukács László: Vörösmarty-emlékek. p. 7–18.
Gelencsér József: A nemesi hagyományok továbbélése. p. 18–22.
Lukács László: Vörösmarty nevéről. p. 23–27.
Gelencsér József: Még egyszer a nemesi nevekről. p. 28–30.
Újra Vörösmarty nevéről. p. 30–33.
Kresz Mária: Nyék társadalma Vörösmarty idejében. p. 33–47.
Kresz Mária: Vörösmarty laka Nyéken. p. 46–48. 

 

42. Baitz [Kovács] Péter: Székesfehérvár. Négy évszázad városképei. Székesfehérvár, 1996. 22 p. 42 t. /A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai 7./

43. Szent István és Székesfehérvár. Székesfehérvár, 1996. 67 p. ill.

Tartalom – Inhalt

Fülöp Gyula: Szent István és a mindenkori politika. p. 7–12.
Kralovánszky Alán: Szent István király székesfehérvári sírja és kultuszhelye. p. 13–24.
Biczó Piroska: Romkert – a Mennybe felvett Szűz Máriának szentelt prépostság templomának maradványai. p. 25–29.
Lukács László: Szent István király a néphagyományban. p. 30–39.
Kovács Péter: Székesfehérvár és Szent István király. p. 40–49.
Sasvári Edit: „Vég nélkül tékozlom magam szerte…” Aba Novák Vilmos székesfehérvári falképeiről. p. 50–56.
Kovalovszky Márta: Párhuzamos Szent Istvánok. p. 57–67.

 

44. Fehérvári kiállítások 1963-1993. A kötetet összeállította: Kovács Péter, Kovalovszky Márta, Ladányi József, Lakat Erika, Sasvári Edit. Bibliográfia: Frigyik Katalin, Tavaszi Ágnes. Székesfehérvár, 1994. 208 p. ill. Első rész

Második rész

45. Hatházi Gábor – Kovács Gyöngyi: A váli gótikus templomtorony. Adatok Vál 14–17. századi történetéhez. – The Gothic Church Towe in Vál. Data to the 14th–17th century history of Vál. Székesfehérvár, 1996. 71 p. 20 t.

46. Fitz Jenő: Gorsium Herculia. 6. kiad. Székesfehérvár, 1996. 93 p. 9 t.

47. Festschrift für Jenő Fitz. Jenő Fitz Septuagenario 1991. Székesfehérvár, 1996. 129 p. ill.

Tartalom – Inhalt

Alföldy G.: Eine hadrianische Widmungsinschrift in der Area Sacra di Largo Argentina. p. 9–13.
Barkóczi L.: Grabmäler Frühzeitiger Auxiliar-Soldaten aus Gorsium und Intercisa (Dunaújváros). p. 15–27.
Bánki Zs.: Wandgemälde in Gorsium (Fresko-Haus). p. 29–45.
Birley, A. R.: Some Governors of Moesia Inferior. p. 47–50.
Bíró-Sey K.: Ein Antoninianus von Gallienus mit unbekanntem Revers. p. 51–52.
Bónis É., B.: Kanne und Griffschale des römerzeitlichen Wagengrabes von Zsámbék. p. 53–59.
Dvijver, H.: The Monument of an Equestrian Officer (?) from Poetovio, Pannonia Superior. p. 61–65.
Eck, W.: Rang oder Alter: die Kompensation von Standeserwatungen in öffentlichen Ehrungen in Volubilis. p. 67–69.
Fekete O. – Gabler D.: Sigillaten italische in Gorsium p. 71–80.
Pekáry T.: Bevölkerungsrückgang im römischen Kaiserreich zu Aussagen antiker Autoren. p. 81–83.
Šašel Kos, M.: The Goddess Aecorna im Emona. p. 85–90.
Soproni S.: Zu den Burgusbau-Inschriften von Commodus. p. 91–94.
Susini, G.: La testimonianza Danubiana di un Sagalasseno. p. 95–98.
Póczy K.: C. Calpurnius Ceius Aemilianus Tribunus Laticlavius in Aquincum. p. 99–104.
Alföldi-Rosenbaum, E.: Women’s Mantles with decorated Borders. p. 105–117.
Wissenschaftliche Tätigkeit von Jenő Fitz. p. 119–129.

 

48. Demeter Zsófia: A pákozdi győzelem. Dunántúli védelmi hadművelet: 1848. szeptember 29–október 7. Irodalmi művek, egykorú dokumentumok és visszaemlékezések a dunántúli védelmi hadműveletről. Székesfehérvár, 1998. 125 p. ill.

49. 150 éve történt… III. Béla és Antiochiai Anna sírjának fellelése. A tanulmányok 1998. december 4-én, az Érdy emlékülésen hangzottak el. Szerk. Cserményi Vajk. Székesfehérvár, 1999. 71 p. ill.

Tartalom – Inhalt

Marosi Ernő: Érdy János emléktáblájára. p. 7–8.
Embertani vizsgálatok III. Béla és Antiochiai Anna földi maradványán. Írta: Éry Kinga, Marcsik A., Nemeskéri János, Szalai F. p. 9–15.
Biczó Piroska: Érdy János leletmentésének tudományos jelentősége. p. 16–24.
Demeter Zsófia: Az 1848-as királysír-leletek megtalálásának körülményei és visszhangja Székesfehérvárott. p. 25–35.
Hutai Gábor: III. Béla király és Antiochiai Anna sírleleteinek restaurálásairól. p. 36–59.
Sipos Enikő: Textiltöredékek Antiochiai Anna sírjából. p. 60–68.
Hatházy Gábor: Érdy (Luczenbacher) János (1796–1871) p. 69–71.

 

50. Kovalovszky Márta – Kovács Péter: „Örülök, hogy itt lóghat”. Művészeti gyűjtemények Székesfehérvárott. – „I’m glad to have in hanging here” Art Collections in Székesfehérvár. Bibliográfia: Tavaszi Ágnes. Székesfehérvár, 2000. 151 p. ill.

      Képek

51. Demeter Zsófia – Gelencsér Ferenc: Örvendezz királyi város! Székesfehérvár Anno… 2. – Freue dich, königliche Stadt! Székesfehérvár Anno… 2. – Rejoice, Royal Town! Székesfehérvár Anno… 2. Tanulmány: Demeter Zsófia. Fotók: Gelencsér Ferenc. Székesfehérvár, 2002. 255 p. ill. /A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai 8./

52. Batár Attila: A sokrétű Víziváros. Székesfehérvár, 2002. 68, [4] p.

53. Fitz Jenő: Gorsium–Herculia. Székesfehérvár, 2003. 153 p. ill. Első rész 

Második rész

54. Zákányi Imréné: A Pamuttextilművek Kikészítőgyár története. Székesfehérvár, 2007. 110 p.

55. Új magyarhangok. Örülök, hogy itt szólhat. Szerk. Czinki Ferenc. Könyvterv: Varga Gábor Farkas. Székesfehérvár, 2013. Leporelló.

56. Szent István király bazilikájának utóélete. A középkori romkert 1938-tól napjainkig. Szerk. Gärtner Petra. Székesfehérvár, 2016. 103 p.

57. Főúri finomságok a seregélyesi Zichy-Hadik kastélyból. Szerk. Bányai Balázs, Füreder Balázs. Székesfehérvár, 2016. 67 p.

58. Patikaköszöntő. 40 éves a székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum. Szerk. Lakat Erika. Székesfehérvár, 2016. 103 p.

59. Pluhár Zsuzsanna – Gosztola Beáta – Szabó Dóra: Fűszerelem. Fűszereink egykor és ma. Székesfehérvár, 2016. 96 p.

60. Demeter Zsófia: A derék város. Székesfehérvár Anno… 3. – Die tapfere Stadt. Székesfehérvár Anno… 3. – The brave city. Székesfehérvár Anno… 3. Székesfehérvár, 2017. 287 p.

61. Bányai Balázs – Sánta Ákos: Vadászok és vadászatok Fejér megyében. Székesfehérvár, 2019. 152 p.

62. Demeter Zsófia: Megpróbáltatások után városfejlődés. Székesfehérvár Anno… 4. – Nach Bedrängnissen: Stadtentwicklung. Székesfehérvár Anno… 4. – After tials: city development. Székesfehérvár Anno… 4. Székesfehérvár, 2020. 358 p.