Vadászok és vadászatok Fejér megyében – A barokktól a neobarokkig

Magyarország 2021-ben a természet világát bemutató, átfogó világkiállítást tervez rendezni, amelynek egy fontos szegmense a vadászat.  Részben ennek következtében az országos sajtóban és a közösségi médiában is egyre többet jelenik meg a vadászat, és élénkül a társadalmi érdeklődés.

Természetes, hogy így van ez Fejér megyében is, ahol évszázadok óta jelentős vadászterületek fekszenek (pl.: hegyvidéki a Vértesben, vizes területek a Velencei-tavon és körülötte, illetve a Sárréten, továbbá a Mezőföld alföldi jellegű részein is), amelyeket országosan ismert, a vadászati közéletben nagy megbecsülésnek örvendő híres vadászok létesítettek és gondoztak, jó hírnevet szerezve maguknak és a megyének határon innen és túl. Nem véletlen tehát, hogy a szakmabeliek az utóbbi évtizedekben több kiállítóhelyet szenteltek a témának (Soponya, Fehérvárcsurgó). Szép számmal láttak napvilágot olyan tudományos és népszerűsítő publikációk, amelyek a vadászat bizonyos aspektusaival, vagy egy-egy ismert vadász életútjával ismertették meg az olvasót (Szabó Imre: Bóbitás fürj, szika szarvas, világrekord őzbak – Fejezetek Fejér megye vadászattörténelméből, Gyorgyevics Tamás: Széchenyi Zsigmond élete, Esterházy László írásainak kiadása Vadászemlékek címmel a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára által, Bányai Balázs Zichy Jenő vadászatairól publikált).
A kiállításon megragadjuk a vadászat Fejér megyei történetének több korszakát a 18. századtól a Horthy-korszakig, vagyis a barokktól a neobarokkig. Bemutatjuk, hogy kik vadász(hat)tak, hogy ennek biztosítása érdekében milyen személyzet munkájára volt szükség az erdő- és vadgazdálkodás területén. Tárgyaljuk a megye vadászterületeit, híres – főként főúri – vadászainak életútját. Közülük kiemeljük azokat, akik a hazai vadásztársadalomban is jelentős pozíciót töltöttek be (Nádasdy Ferenc, az OMVV alapító elnöke, Széchenyi Zsigmond vadász és író, ifj. Esterházy László, a Nemzetközi Vadászati Tanács alelnöke). Bemutatjuk a vadászat módszereinek és a fegyvereknek a technikai fejlődéssel párhuzamos változását a 18. század elejétől a 20. század elejéig, tárgyaljuk a vadállomány (át)alakulását. Nem mellékes szál a vadászatnak a társadalmi életben, a földbirtokosok reprezentációjában, lakhelyük díszítésében és az uradalmi gazdálkodásban betöltött szerepe sem, így ezek fontossága is „terítékre kerül”. Szép számmal tárunk a közönség elé vadászati eszközöket és a hétköznapi életben használt, vadászati tárgyú díszítéssel bíró tárgyakat, a vadász-szenvedély megnyilvánulásának példáit.
A környékbeli vadászok persze gyakran fogtak puskát a megye és az ország határain túl is, lehetőséget biztosítva részünkre, hogy a különleges, egzotikus vidékeken szerzett élményeiket is érintsük.  
Tárgyunk összetettségének, sokszínűségének bemutatásával igyekszünk elősegíteni a vadászat megértését. Mindezek alapján a közönség maga döntheti el, hogy a vadászat sport, szakma, a természetvédelem része, csupán „az ösztönök gyarló megnyilvánulása”, avagy a természetbe való hazatérés?

 

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ
Helyszín Szent István Király Múzeum Országzászló tér 3. alatti kiállítóhely
Nyitvatartás 2019. február 24-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Jegyárak Felnőtt: 700,- Ft,
Kedvezményes: 350,- Ft