ADOREMUS DOMINUM

Imádságos könyvek a Szent István Király Múzeum könyvtára gyűjteményéből

A magánáhítat és a közösségi imaalkalmak segédeszközei az imádságos könyvek. Az imakönyvek az imádkozás megkönnyítését célzó, kész imádságokat tartalmazó kézzel írott vagy nyomtatott, gyakran metszetekkel, képekkel illusztrált könyvek, melyek a személyes hitélet elmélyítését, vezetését szolgálják. Általuk a készen kapott imaszövegek olvasása, tovább gondolása válik lehetővé időtől és tértől függően és függetlenül egyaránt. Széles körben való elterjedésükben a könyvnyomtatás játszott döntő szerepet. Az első nagyobb szabású nyomtatott magyar imakönyv Pázmány Péter imádságos könyve volt a 17. század elején, melynek hatása még két évszázaddal később is megmutatkozott. Az imakönyvek értékes pedagógiai és kateketikai segédeszközként hűen tükrözték az egyház, a teológia és a művelődéstörténet összefüggéseit.

A Fekete Sas Patikamúzeumban szeptember 14. és december 2. között látogatható kiállítás a Szent István Király Múzeum könyvtárában őrzött kéziratos és nyomtatott imakönyvek közül mutat be néhányat. Az imakönyvek könyvészeti jelentőségén túl bepillantást enged az imádságos könyvek használatába, valamint kultúrtörténeti jelentőségébe egyaránt.

A kiállítás: 2019. február 10-ig látogatható!

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ
Helyszín Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár, Fő utca 5.)
Nyitvatartás 2019. február 10-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Jegyárak Felnőtt: 500,- Ft,
Kedvezményes: 250,- Ft