VÁROSFEJLŐDÉS

Megjelent a Székesfehérvár anno ... sorozat negyedik kötete

A Szent István Király Múzeum kiadványaként jelent meg Demeter Zsófia Megpróbáltatás után: városfejlődés című könyve. A városunk különböző fejlődési korszakait bemutató munka Székesfehérvár 1944–1988 közötti időszakát eleveníti fel olvasóinak.

- Nagyon sok fényképből lehetett már válogatni a negyedik kötet mondanivalójához, a legtöbb kép a múzeum gyűjteményéből származik, többségük Gelencsér Ferenc és Kabáczy Szilárd munkája. A gyűjtemény kínálta Molnár Tibor annak idején a múzeumba behozott saját fotóit is – mondta el érdeklődésünkre Demeter Zsófia történész. A Szent István Király Múzeum nyugalmazott igazgatója hozzátette: segítettek számára a fehérvári közgyűjtemények is fényképekkel és adatokkal. Használhatta dr. Perényi István és Rostássy Szabó Mihály fényképeit. A könyv előkészítése során sokan kedves ismerősként kapcsolódtak be a munkába: tudásukat, emlékeiket, családi albumaikat is megnyitották előtte, amelyért köszönetet mond.
A könyv három nagy fejezete, a történelmi esszé, a fényképek és az emlékezések kölcsönösen hatottak egymásra. A szerző többször keresett fotót a leírt eseményekhez, de az is előfordult, hogy a fellelt fénykép mutatott rá egy új témára. Az emlékezések pedig valóságos erdőként újabb és újabb témákat hoztak elő, amelyekből legfeljebb csak egy fasort képezhetett. A tárgyalt 44 év alatti városi élet teljességét úgysem ábrázolhatta, olykor az időrend határain is túl kellett lépnie. Említenie kellett az előzményeket és a következményeket is.
A közelmúltbeli események sokféleségének örök dilemmája: mindenki a saját tapasztalatai alapján megítélheti, de ugyanezekkel a szubjektív nézőpontokkal ki is egészítheti a leírást.
– Magam igen sokat tanultam a könyv készítése során: várostörténetről és emberi sorsokról egyaránt. Őszintén remélem, hogy az olvasók is érdekesnek találják majd a könyvet. Erőfeszítést azonban mindenkitől követel olvasása: a fiatalabbak új fogalmakat ízlelgethetnek, az idősebbek pedig felidézhetik élményeiket – fogalmazott Demeter Zsófia.

Fotó: Kabáczy Szilárd: Országalma kereszt nélkül este