DEÁK DÉNES ÖSZTÖNDÍJ

Az 1997 óta kiadott Deák Dénes Ösztöndíj Deák Dénes (1931-1993) műgyűjtő „posztumusz mecenatúrája”, melyet az általa 1990-ben létrehozott, nevét viselő alapítvány működtet.
Forrását az alapítványra hagyott ingatlan és pénzösszeg biztosítja. Lényege, hogy a gyűjtő Budapest Vadrózsa utcai lakása egy (vagy több) éven át nyugodt körülményeket biztosítson munkájához egy arra érdemes és azt igénylő kutatónak. Az ösztöndíj pénzt is jelent, évi 1500 USA dollárnak megfelelő összeget.
A sok éves gyakorlat azt mutatja, hogy alkalmanként a lakhatás és a pénzbeli támogatás elválik egymástól, így akár több kutató is kedvezményezett lehet egy-egy adott évben.
A korábbi ösztöndíjasokról és témákról a www.deakgyujtemeny.hu honlap Deák Gyűjtemény/ Deák Alapítvány oldalán található információ.
Az utóbbi évek kedvező gyakorlata, hogy a kuratórium elnöke, Székesfehérvár polgármestere – saját  keretéből – több arra érdemes kutatást is támogatott, évi száz-, kétszázezer forintnyi összeggel.
Az alábbiakban a 2021-re kiírt pályázati felhívás szövegét közöljük.
(Beadási határidő 2020. június 30.)

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületek doktori iskolái hallgatói részére

Pályázni
- egy évre szóló, részletes kutatási tervvel,
- szakmai önéletrajzzal,
- és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlásával lehet.

Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium évi 1500 USA dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre; ezen felül egy évre biztosítja a tulajdonában levő Budapest, II. kerületi kétszobás lakás használatának jogát – a lakás közüzemi díjainak kifizetése (gáz, villany, víz) az ösztöndíjast terhelik.

Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez.

Az ösztöndíjassal a kuratórium szerződést köt, melynek értelmében kutatómunkája összefoglalásaként negyedévente írásban kell beszámolót készíteni, majd az ösztöndíj lezárásakor tanulmányban összefoglalni kutatási eredményeit 2022. év januárjáig.
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj és az azt követő évben e kutatási témában megjelenő publikációiban az alapítványt mint támogatót fel kell tüntetnie.
Az ösztöndíj legfeljebb egyszer hosszabbítható meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. június 30.
Az elbírálás határideje: 2020. augusztus 1.

Az ösztöndíj első részlete kifizetésének, valamint a lakásba való beköltözés dátuma 2021. január.
Az alapítvány kuratóriuma fenntartja azt a jogát, hogy a díjat megosztva, illetve megfelelő pályázat híján ne adja ki.

A pályázatot a megjelölt határidőig alábbi címre kérjük eljuttatni:
Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.
További információ kérhető Szűcs Erzsébet művészettörténésztől, a szucs.erzsebet@szikm.hu e-mail címen és a +36 70/453-2516-os telefonszámon.