A Szent István Király Múzeum

pályázatot hirdet

régész

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű Mt. jogviszony, 6 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra

A munkavégzés helye:

Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park (8121, Tác Gorsium), illetve Fejér megye teljes területe, a közvetlen vezető által meghatározott munkaterület, ahol régészeti szaktevékenységet kell folytatni.

A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:

- Terepi feladatok:

o Régészeti feltárásokon ásatásvezető-, illetve beosztott régészként, technikusként a feltárások szakmai irányítása, részvétel a régészeti leletek, jelenségek feltárásának, bontásának, leletek csomagolásának irányításában, szükség esetén közvetlen részvétel e munkákban. Terepi feltárási dokumentáció készítése.

- Dokumentációs kötelezettségek–utófeldolgozás

o Az ásatásokon készült terepi dokumentáció utófeldolgozása, törvény szerint előírt határidőre való rendezése, feltárási jelentések készítése. Archív Dokumentáció digitalizálása.

- Gyűjteményi feladatok

o A feltárásokon előkerült régészeti leletanyag rendszerezése, rendezése, elsődleges nyilvántartásba vétele, leltározása, revíziózása, tudományos feldolgozása, kiállítási célú előkészítése.

a Régészeti Parkhoz kapcsolódó feladatok:

a Régészeti Park rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában való részvétel

műemléki munkálat szervezésében, lebonyolításában való részvétel

parkfenntartás (elsődlegesen kertészet) szervezésében, lebonyolításában való részvétel

Irányadó munkabér:

A munkabér megállapítása az állásinterjú során, a pályázó képzettsége és szakmai tapasztalatai alapján, s Szent István Király Múzeum belső szempont-rendszerének figyelembevételével történik. A személyes állásinterjú során a munkabér-javaslatot ismertetjük.

Pályázati feltételek:

- régészként régészet szakon szerzett MA diploma vagy legfeljebb 2 éven belül ennek a megszerzése

- gyakorlott szintű MS Office alkalmazása

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani), orvosi és fizikai alkalmasság

- B kategóriás jogosítvány vagy annak a megszerzése 1 éven belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- grafikai és térinformatikai szoftver magas szintű ismerete

- régészeti feltáráson szerzett több éves ásatási, ásatásvezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

kiemelkedő szintű precizitás,

csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,

kiemelkedő szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél (legfeljebb 1 oldal)

részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és email elérhetőség megjelölésével),

3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány – vagy igazolás annak megkéréséről, mely igazolja a büntetlen előéletet

iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2021. 12.01. napjától betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021.11.30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Loránd Olivér nyújt a +36 70 678 9247-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

személyesen: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3. vagy Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park, 8121 Tác, Gorsium

emailben: Kovács Loránd Olivér részére a kovacs.lorand@szikm.hu és a titkarsag@szikm.hu emailcímekre egyidejűleg

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szent István Király Múzeum honlapja, 2021.10. 17.

A pályázat benyújtásakor a tárgyban kérjük feltüntetni: GORSIUM RÉGÉSZ

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.