A Szent István Király Múzeum

pályázatot hirdet

Régész

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozott idejű (15 hónap)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Szent István Király Múzeum (8000, Székesfehérvár, Megyeház utca 17.)

Munkakörbe tartozó főbb feladatok:

 • A közösségi régészeti programmal kapcsolatos adminisztrációs és szakfeladatok ellátása: önkéntesekkel történő kapcsolattartás, programok (terepi kutatás, nyilvántartásba vételi alkalmak, előadások) szervezése és koordinálása, közösségi régészeti kutatásokhoz kapcsolódó régészeti dokumentációk készítése és leletanyag elsődleges feldolgozása

 • Régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó szakfeladatok ellátása, jellemzően beruházásokhoz kapcsolódó szakfelügyelet, feltárások vezetése a gyűjtőterületen, és azokhoz kapcsolódó dokumentációs kötelezettségek ellátása

Irányadó munkabér:

A munkabér megállapítása az állásinterjú során, a pályázó képzettsége, és szakmai tapasztalatai alapján, és a Szent István Király Múzeum belső szempont rendszerének figyelembevételével történik. A személyes állásinterjú során a munkabér javaslatot ismertetjük.

Pályázati feltételek:

 • régészet szakon MA diploma

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet).

 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy cégben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 • Felhasználói szintű geofizikai - térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete (CAD és/vagy GIS alapú)

 • B kategóriás vezetői engedély

Elvárt kompetenciák

 • kiváló szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés

 • kezdeményezőkészség, innovatív gondolkodás

 • kiváló szintű csapatban való együttműködési készség

 • kiváló szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, precizitás, megbízhatóság

 • monotonitástűrés

 • elhivatottság az örökségvédelmi szektor, illetve a régészeti és antropológiai tárgyi emlék és leletanyag vonatkozásában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail elérhetőség megjelölésével)

 • végzettséget igazoló oklevél, tanúsítvány és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)

 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. 04. 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Alexandra nyújt, a +36 70 479 4372-as telefonszámon és a regeszet@szikm.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár Fő utca 6., vagy

 • személyesen: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3., vagy

 • e-mailben: regeszet@szikm.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szent István Király Múzeum honlapja, 2023.03.14.

A pályázat benyújtásakor a tárgyban kérjük feltüntetni: RÉGÉSZ

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.