A Szent István Király Múzeum pályázatot hirdet

MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szent István Király Múzeum (8000, Székesfehérvár, Fő utca 6.)

 

Munkakörbe tartozó főbb feladatok:

- a Képző- és Iparművészeti Gyűjtemény gondozása, gyarapítása, feldolgozása

- képzőművészeti kiállítások kurátori feladatai

- programszervezés, kiadványszerkesztés

- szakmai kapcsolattartás

- pályázatírás

- publikálás

 

Irányadó munkabér:

A munkabér megállapítása az állásinterjú során, a pályázó képzettsége és szakmai tapasztalatai alapján, valamint a Szent István Király Múzeum belső szempontrendszerének figyelembevételével történik. A személyes állásinterjú során a munkabér javaslatot ismertetjük.

 

Pályázati feltételek:

- felsőfokú szakirányú MA végzettség

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet

- idegen nyelv ismerete (elsősorban angol, német)

- 19-20-21. századi magyar művészet átfogó ismerete

- a kortárs képzőművészeti szcéna ismerete, ezen a területen való jártasság, naprakészség

- szakmai elkötelezettség, precíz, megbízható és hatékony munkavégzés

- pályázatírásban, költségvetésekben szerzett tapasztalat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- nyelvvizsgával igazolt további nyelvismeret

- a Szent István Király Múzeum kiállításainak ismerete

- képzőművészeti kurátori gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

- kiváló kommunikációs készség, önálló munkavégzés

- kezdeményezőkészség

- csapatban való együttműködési készség

- problémamegoldó képesség, rugalmasság, precizitás, megbízhatóság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- motivációs levél (legfeljebb 1 oldal)

- részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és email elérhetőség megjelölésével)

- végzettséget igazoló oklevél, tanúsítvány és nyelvvizsgabizonyítvány másolata

- hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)

- minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. 03. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Izinger Katalin nyújt, a +36 70 338 6175-ös telefonszámon és az izinger.katalin@szikm.hu e-mail címen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár Fő utca 6., vagy

- személyesen: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3., vagy

- emailben: titkarsag@szikm.hu email címre

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 04. 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szent István Király Múzeum honlapja, 2023. 03. 01.

 

A pályázat benyújtásakor a tárgyban kérjük feltüntetni: MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.