A királysírok maradványainak hazaszállítása

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Egy évvel ezelőtt egy indítvány hangzott el a közgyűlés előtt szeretett elnökünk, gr. Széchenyi Viktor ajkáról. Vájjon nem lehetne-e visszaszerezni a fővárosba felküldött és a bazilika területén talált királysírok csonttetemeit és azoknak méltó helyet juttatva, városunk régi hivatását újra ápolhatnók! Pontos kutatás után arra az eredményre jutottunk, hogy a csontok utolsó darabja is ott nyugszik a budavári koronázó-templom (Mátyástemplom) kriptájában, honnan azonban az akkor felvett jegyzőkönyvek jogfenntartása alapján a nemzet egésze visszaszármaztathatja őket Fehérvárra, hol méltó elhelyezésükről gondoskodhatnánk és városunk eredeti jellege némi ősi vonással gazdagodhatnék, hova elzarándokolhat a nemzet teste és életre keltené az alvó fehérvári lelket!

Ennek a gondolatnak sikerére kérem a jó Isten áldását. Talán Szent István halálának centenáriumára ezt az óhajunkat is tetjesülve láthatjuk majd! Ügy legyen!

Székesfehérvár, 1932. évi május 22-én.

Dormuth Árpád titkár.”

Forrás: Székesfehérvári Szemle II. évf. 4–6. sz. (1932) 20.

A királyi bazilika területén a 19. század közepétől kezdődtek meg a feltárások. Az 1848–82 között előkerült emberi csontmaradványokat – köztük III. Béla és Anna királyné – a budavári Mátyás-templomba helyezték. A későbbi (1936–2002) kutatások során feltárt temetkezések anyaga a Nemzeti Emlékhelyen fekvő sírkamrában (osszáriumban) található.

A csontmaradványok nagyobb része összefüggéseiből kiragadott, illetve keveredett lelet, melyek a korábbi sírrablásoknak estek áldozatul. Az azonosításukat tovább nehezíti, hogy kevés írásos emlék szól a királyok és családtagjaik eltemetési helyéről a bazilikán belül. Ennek ellenére sikerült 935 egyént elkülöníteni, melyek többsége a templom körüli temetőből származott. Genetikai vizsgálatuk jelenleg folyamatban van.

Képek forrása:

  1. 1874. évi feltárások a püspöki palotakertben. Fotó: SZIKM Adattár

  2. Az 1848 decemberében feltárt sírok (köztük III. Béla, Antiochiai Anna). Forrás: SZIKM Adattár

  3. A budavári Mátyás-templomban kialakított III. Béla és Anna királyné síremléke. Forrás:

https://pestbuda.hu/cikk/20211113_a_budapesti_panorama_gyongyszeme_125_eve_keszult_el_az_ujjaepitett_matyas_templom