Konferencia a Szent István Király Múzeum, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében

2023. május 25 – 26.

 

MÁJUS 25. CSÜTÖRTÖK

Helyszín: Székesfehérvár – Városháza díszterme (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)

Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár ogy.képviselője köszöntője: 9.00–9.15

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Polgármestere köszöntője: 9.15–9.20

Pokrovenszki Krisztián, SZIKM főigazgatójának köszöntője: 9.20-9.25

Belényesy Károly, a SZIKM operatív igazgatójának köszöntője: 9.25–09.30

Töll László ezredes, HM-HIM parancsnoka: 09.30–09.35

 

1. szekció

Levezető elnök: Dr. Belényesy Károly (Szent István Király Múzeum)

9.30–9.50 Dr. Tarbay János Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum): A bronzkori kard útja: technológia, használat, rítusok

9.50–10.10 Dr. Beszédes József (Budapesti Történeti Múzeum) – A Rákos-pataki római erőd a legújabb ásatások fényében. Keltezés es funkció

10.10–10.30 Kovács Loránd Olivér (Magyar Nemzeti Múzeum): Egy belső pannoniai stratégiai pont – Római kori katonai létesítmények Gorsium régészeti park területén

10.30–10.40 Kérdések / vita

10.40–11.50 Kávészünet

2. szekció

Levezető elnök: Dr. Závodi Szilvia (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

10.50–11.10 Dr. S. Perémi Ágota (Laczkó Dezső Múzeum) – Fegyveres harcos sírja Veszprém Csucskai-dűlő lelőhelyről

11.10–11.30 Dr. Sudár Balázs (ELKH BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoport és Magyar Történelmi Íjász Társaság): A honfoglalók íjászfelszerelése, mint rendszer

11.30–11.50 Dr. Langó Péter (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont): A X. századi magyar katonai hadjáratok régészeti hagyatéka Nyugat-Európában

11.50–12.00 Kérdések / vita

12.00–13.00 Ebédszünet

3. szekció

Levezető elnök: Dr. Polgár Balázs (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

13.00–13.20 Kotán Dávid – Polónyi Emese – Takács Mór Bendegúz (PPKE BTK Régészettudományi Intézet) – Középkori ostromok régészeti emlékei a szíriai Margat várában. Egy komplex várfalvizsgálati módszertan alkalmazása

13.20–13.40 Győrffy-Villám Zsombor (Janus Pannonius Múzeum): A sümegi vár régészeti kutatásának legújabb eredményei

13.40 – 14.00 Tóth Balázs (Magyar Nemzeti Múzeum) – A bujáki vár 16. századi ostromának terepi nyomai

14.00–14.20 Dr. Haramza Márk (Janus Pannonius Múzeum) – Dr. Thiele Ádám (Budapesti Műszaki Egyetem): Késő-középkori S-keresztvasú fegyverek a Dél-Dunántúlról

14.20–14.30 Kérdések / vita

14.30–14.40 Ebédszünet

4. szekció

Levezető elnök: Dr. Polgár Balázs (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

14.40–15.00 Dr. Belényesy Károly (Szent István Király Múzeum): 15. századi királyi ágyúöntő műhely Budán

15.00–15.20 Rákóczi Gergely (Dobó István Vármúzeum): Egy török-kori ágyúcső az egri vár ásatásából (2022)

15.20–15.40 Dr. Németh Balázs – Dr. Padányi József: (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A 17. századi tűzfegyverek ballisztikájának új értelmezése Zrínyi-Újvár lövedékei alapján

15.40–15.50 Kérdések / vita

15.50–16.00 Kávészünet

 

16.00–17.00 Poszterszekció

Levezető elnök: Papp Attila (Magyar Nemzeti Múzeum)

Kiss Attila (Zengő nyíl történelmi íjász iskola és kísérleti régészeti műhely) – A szkíták íjászatának talányai

Kiss Attila – Pári Vilmos (Magyar Történelmi Íjász Társaság) – Avar íjászfelszerelés rekonstrukciója, elkészítése és tesztelése

Gallina Zsolt (Ásatárs KFT) – Gulyás Bence (ELTE BTK Régészettudományi Intézet) – Gulyás Gyöngyi (Ásatárs KFT) – Harangi Flórián (MNM Nemzeti Régészeti Intézet) – Tóth Zsolt (Janus Pannonius Múzeum): Kora avar kori fegyverek Babarc – Mérnökségi telep lelőhelyről

Dr. Haramza Márk (Janus Pannonius Múzeum) – Dr. Thiele Ádám (Budapesti Műszaki Egyetem): Késő-középkori S-keresztvasú fegyverek a Dél-Dunántúlról

Katona-Kiss Attila (Szegedi Tudományegyetem): A besenyő és kun könnyűlovasság sújtófegyvere – a csillagbuzogány

Balassa Dániel (Szigliget Község Önkormányzata) – Győrffy-Villám Zsombor (Janus Pannonius Múzeum): A szigligeti Balassa-gyűjtemény hadileletei

Molnár István - Varga Máté (Rippl-Rónai Múzeum): Egy különleges tüzérségi eszköz a berzencei várból

Dr. Tóth János Attila (Árpád Múzeum): Adatok a becsei-szigeten lezajlott török-kori összecsapás környezetéhez és értelmezéséhez

Dr. Polgár Balázs (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Az 1809-es győri ütközet régészeti kutatása

Dr. Tóth Zsolt (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Légirégészet a hadisírkutatás szolgálatában

Benke András (Szent István Király Múzeum) – II. Világháborús régészeti jelenségek Mány Méhes-dűlő lelőhelyen

Császár Ferenc – Szilbek Béla: Földre zuhant történelem - egy B24-es bombázó kutatása Nyúl határában

Pálffy Sándor Roland (Laczkó Dezső Múzeum) – Veszprém II. világháborús védelmi rendszerének nyomai Veszprém Csucskai-dűlő régészeti lelőhelyről

Druzsin József őrnagy (HM Zrínyi Nonprofit KFT) – MH Anyagellátó Raktárbázis (Budapest 1163 Újszász u. 37-39) 2. telephely 14. épület, „H” hangár

 

MÁJUS 26. PÉNTEK

Helyszín: Budapest – Bálna (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.)

A konferencia vendégeit köszönti: Maruzs Roland alezredes (parancsnokhelyettes HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) 9.00–9.10

1. szekció

Levezető elnök: Dr. Polgár Balázs (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

9.10–9.30 Maruzs Roland alezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): „Esztike gyűrűje” – egy ejtőernyős hősi halott honvéd beazonosítása

9.30–9.50 Dr. Tóth Zsolt (Nemzeti Örökség Intézete): A hadisírkutatás morális szabályai

9.50–10.10 Aranyossy-Péter Máté (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): A HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság 2022. évi terepi kutatásai és exhumálásai

10.10–10.20 Kérdések / vita

10.20–10.30 Kávészünet

2. szekció

Levezető elnök: Soós Péter alezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

10.30–10.50 Polgár Balázs (PhD) (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Történelmi csataterek kulturális örökségvédelme Magyarországon

10.50–11.10 Dr. Rácz Tibor Ákos (Ferenczy Múzeum Centrum) – Dr. Laszlovszky József (Közép-európai Egyetem): A muhi csata (1241) régészete.

11.10–11.30 Dr. Bertók Gábor – Győrffy-Villám Zsombor – Dr. Haramza Márk – Neményi Réka – Simon Béla (Janus Pannonius Múzeum) – Dr. Pálfi György (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar) – Dr. Németh Balázs (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) – Az 1526. évi mohácsi csata régészeti kutatási programja

11.30 – 11.50 Dr. Fodor Pál (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont) – Dr. Pap Norbert (PTE Természettudományi Kar): Mohács – 1526. Rekonstrukció és emlékezet (2023)

11.50 – 13.00 Ebédszünet

3. szekció

Levezető elnök: Dr. Polgár Balázs (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

13.00–13.20 Soós Péter alezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Az Attila-vonal és régészeti programja

13.20–13.40 Kulcsár Viktor (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): A második világháborús győri hídfőharcok terepi kutatása

13.40–14.00 Fekete Fruzsina (Magyar Nemzeti Múzeum) – Közösségi régészeti kutatás során előkerülő hadileletek – Esettanulmány a balácai szuronydepó apropóján

14.00–14.10 Kérdések / vita

14.10–14.20 Kávészünet

4. szekció

Levezető elnök: Soós Péter alezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

14.20–14.40 Magó Károly zászlós (Magyar Roncskutató Egyesület): Egy második világháborús magyar repülőgéproncs Ajka térségéből

14.40 – 15.00 Lencsés Zsuzsanna (Fejér Vármegyei Kormányhivatal) – Papp Attila (Magyar Nemzeti Múzeum) – Mezőkomárom és Szabadhídvég komplex kutatási programja két magyar Me109 apropóján

15.00–15.20 Hangodi László (Wass Albert Könyvtár és Múzeum / Tapolcai Városi Múzeum): Balaton-bakonyi párduclesen – a tapolcai 23. csatarepülő ezred terepi emlékei, 1951–1956

15.20–15.30 Kérdések / vita

15.30–15.40 Zárszó

 

A részvétel mindkét nap díjtalan és helyszíni regisztrációhoz kötött.

Sajtónyilvános esemény.