Kiállításmegnyitó

Pokrovenszki Krisztián igazgató köszönti a látogatókat, a kiállítást megnyitja Lehrner Zsolt kultúráért felelős alpolgármester

A kiállításmegnyitót követően 15.30 órakor kezdődik Igari Antal megyei főépítész, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia Szervezete elnökének "Hogyan készültek, és mi volt az előzménye a megújult Rendház fogadócsarnokában elhelyezett bronzplaketteknek?" című előadása.

A rendezvény ingyenes és sajtónyilvános.

A Rendház épületében látható Királyok és Szentek – az Árpádok kora című kiállítást a rendezvényre érkezők belépőjegy megváltásával látogathatják.

 

Korábbi előadások:

2022. augusztus 5. 17:00-18:00
Laczi Zoltán és Fehérvári József: Szent István és az Aranybulla bélyegeken

Az Árpád-ház és az Aranybulla gyakran Székesfehérvárral egybekötötten jelenik meg különböző típusú bélyegeken. Milyen ábrázolásai voltak a dinasztia kiemelkedő alakjainak, az Aranybullának és városunknak a 19. századtól kezdődően napjainkig? Hogyan kapcsolódott és kapcsolódik mindez a Székesfehérvári Bélyeggyűjtő Kör tevékenységéhez, és az úgynevezett személyes bélyeghez? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ Laczi Zoltán és Fehérvári József bélyeggyűjtők előadásából, az általuk rendezett kamara kiállítás keretein belül pedig meg is tekinthetjük ezeket az érdekességeket.

 

2022. július 2917:0018:00

Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója: Művészet kontra Tudomány - Életre kel az Aranybulla

Az Aranybulla művészi megjelenítései, megformálásai és tudományos aspektusai.

 

2022. július 2217:0018:00

Dr. Bathó Edit (Jász Múzeum, igazgató) és Szöllősi Sándor jászkapitány: A Jászkürt – Lehel kürtje? Legendák és hagyományok

A Jászkürt középkori tárgyi emlékeink közül az egyik legismertebb darab, mégis kevesen ismerik a köré szőtt legendákat és a hozzá kapcsolódó jász hagyományokat. Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója és Szöllősi Sándor jászkapitány filmvetítéssel és viseletbemutatóval egybekötött előadása bevezeti az érdeklődőket a jászok érdekes világába, a kürttel kapcsolatos hagyományokba: megtudhatjuk, miért olyan fontos számukra ez a jászok jelképévé is vált tárgy, és hogy valóban Lehel kürtje volt-e egykor. 

A program jász hagyományőrzők közreműködésével valósul meg.

2022. július 1517:0018:00

Dr. Ribi András (ELKH-PTE-ELTE Középkori Magyar Egyházi Archontológia 1000–1387 Kutatócsoport, tudományos munkatárs): Miért működött két országos hatáskörű hiteleshely a középkori Székesfehérváron a középkorban?

A hiteleshelyek a mai közjegyzői intézmény elődeinek tekinthetők. A középkori Székesfehérváron két ilyen intézmény is létezett, amelyek területi hatáskörüket tekintve nemcsak lokális, hanem országos jelentőségűek is voltak. Dr. Ribi András előadásából megtudhatjuk, miért volt Székesfehérváron két ilyen nagy jelentőségű hiteleshely, és hogy létük hogyan helyezi el a középkori Székesfehérvárt a korabeli magyar jogéletben és jogi írásbeliségben.

 

2022. július 8. 17:0018:00

Dr. Ringer István (régész-történész-muzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeumának igazgatója): Árpád-kori építőáldozatok. Különleges leletek a középkorból

Dr. Ringer István az általa vezetett ásatások során nemrégiben előkerült – a Királyok és szentek – az Árpádok kora című kiállításon is látható – tárgy kapcsán mutatja be előadásában az építési áldozatok szerepét és az ilyen jellegű leletekből levonható következtetéseket.

 

2022. július 1.

Dr. Vizi László Tamás (a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgatóhelyettese és a Kodolányi János Egyetem általános rektorhelyettese): Új megközelítések II. Andrásról és Aranybullájáról

Szent István Király Múzeum – Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)

Dr. Vizi László Tamás előadásában a II. András személyének megítélésével és az Aranybulla kibocsátásával kapcsolatban újabban felmerült nézőpontokat és értelmezéseket ismerteti. 

 

2022. június 24.

Dr. Ringer István (régész-történész-muzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeumának igazgatója): Királyi erdőispánságok az Árpád-korban

Szent István Király Múzeum – Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)

Az előadásból megtudhatjuk, hogy mik is azok az erdőispánságok, mi volt a szerepük, hol helyezkedtek el, hogyan illeszkedtek a korabeli megye- és ispánsági rendszerbe, s hogy milyen kapcsolatban állnak Árpád-kori várépítészetünkkel. 

 

2022. június 10.

Dr. Hunyadi Zsolt: Krisztus katonái: a keresztes hadjáratok az Aranybulla korában

A Szent István Király Múzeum 2022 júniusában az Aranybulla 800 emlékév keretében Árpád-kori esték címmel programsorozatot indít, tudományos ismeretterjesztő előadásokkal, bemutatókkal és kerekasztalbeszélgetésekkel emlékezve meg e jeles évfordulóról.

A programsorozatot Dr. Hunyadi Zsolt középkortörténész, a Szegedi Tudományegyetem docense, a keresztes hadjáratok, valamint ispotályos- és lovagrendek kutatójának tudományos ismeretterjesztő előadása nyitja meg.