TRIANON 100 - Emlékezzünk együtt!

A Szent István Király Múzeum a trianoni békediktátum 100. évfordulójára egy történeti sorozattal kíván emlékezni, amelyben olyan korabeli tárgyakat, dokumentumokat és visszaemlékezéseket mutatunk be, melyek városunkhoz, régiónkhoz köthetők.

Sorozatunk hetedik részében a Fejérmegyei Napló 1920. június 6-án megjelent írását közöljük, amelyben arról adnak hírt, hogy Székesfehérvár lakossága a békediktátum aláírásának napját, június 4-ét nemzeti gyásznapként élte meg. "Zokogva sírt fel a lelkek fájdalma ..." -írta benne többek között a szerző, aki igen érzékletesen festette le városunk akkori hangulatát.


A Fejérmegyei Napló 1920. június 6-án számolt be arról, hogy Székesfehérvár lakossága a békediktátum aláírásának napját, június 4-ét nemzeti gyásznapként élte meg.

„A nemzetigyász Székesfehérvárott.

Székesfehérvár polgársága a rabló béke aláírása napján megható módon juttatta kifejezésre sajgó fájdalmát elszakított testvéreiért. A társadalom minden rétege osztozott a gyászba. Délelőtt 10 órakor az összes üzletek, kávéházak bezártak. A közhivatalokban, a katonaságnál, a gyárakban, a vasúton mindenütt elhallgatott a lüktető élet zaja, mindenütt szomorú megilletődéssel áldoztak a gyászos pillanatoknak. Izzó fajszeretettől áthatott beszédek hangzottak el városszerte s zokogva sírt fel a lelkek fájdalma a Hymnus bűvös akkordjaiban. Délután a Területvédő Liga tüntető felvonulása ment végbe. Öt óra tájban már sűrű csoportokban gyülekezett a nép, a különféle testületek és iskolák a városház előtti téren. Hat órakor a Vörösmarty szoborhoz vonult a tüntető tömeg s dr. Horváth Kálmán kir. közjegyző, egyszerű keresetlen, a lelkekbe markoló szavak kíséretében helyezett koszorút a szobor talapzatára.”