TRIANON 100 – Emlékezzünk együtt!

2020. június 4-én lesz 100 éve, hogy a trianoni békediktátumot aláírták, 2010 óta ez a Nemzeti Összetartozás Napja is.
Fájdalom, igazságtalanság, szomorúság, talán ezek a leggyakrabban elhangzó szavak az évforduló kapcsán. Az Országgyűlés az emléknap törvénybe foglalásakor kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
A Szent István Király Múzeum ezen a napon az összetartozás erősítésére és a fiatal generáció megszólítására törekszik. Közösen emlékezzünk, vonjuk le a múlt tanulságait, és segítsünk megértetni a fiatal generációval, miért lett ez a nap a Nemzeti Összetartozás Napja.
Ennek a törekvésnek a jegyében a régiónkban élők és családtagjaik Trianonhoz kötődő személyes történéseit, kapcsolódásait kívánjuk feltárni és a jövőnek megőrizni. Kérjük, írják meg Önök is a saját történeteiket, szüleik, nagyszüleik, dédapáik életének azon mozzanatait, amelyeket befolyásoltak az akkori események. Ez egy - talán soha vissza nem térő - alkalom arra, hogy beszélgessünk a múltról, feljegyezzük a családi krónikákban itt-ott felbukkanó emlékeket, előkeressük a megsárgult fotókat. Mutassuk meg az unokáknak, milyen egyenruhában feszített  nagypapa és milyen szép lány volt a dédmama, jegyezzük le, az egyébként feledésre ítélt történeteket! Ebben segít a múzeum, kérjük osszák meg velünk emlékeiket, történeteiket, élményeiket.
Az írásokat, fotókat a marketing@szikm.hu email címre várjuk 2020. május 26-ig (akár névvel ellátva, akár név nélkül is küldhetik). Történeteiket közzé tesszük TRIANON 100 emlékoldalunkon és eljuttatjuk minden olyan közösséghez, ahol fontosnak tartják múltunk emlékeinek megőrzését.
Várjuk írásaikat, fotóikat, emlékezzünk együtt a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni békediktátum aláírásának  100. évfordulójára!
Jelen felhívásunkra beérkezett anyagokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésében ADATKEZELÉSI NYILATKOZATUNK rendelkezései az irányadók. A tudomásunkra jutott adatokat kizárólag jelen felhívás keretében zajló közvetlen egyeztetésre használjuk fel, azok erre irányuló külön hozzájárulás hiányában harmadik fél számára nem hozzáférhetők.