TRIANON 100 - Emlékezzünk együtt!

A Szent István Király Múzeum a trianoni békediktátum 100. évfordulójára egy történeti sorozattal kíván emlékezni, amelyben olyan korabeli tárgyakat, dokumentumokat és visszaemlékezéseket mutatunk be, melyek városunkhoz, régiónkhoz köthetők. Az együtt emlékezés keretében tettük közzé felhívásunkat is, amelyben arra kérjük Önöket, hogy osszák meg velünk Trianonhoz köthető családi emlékeiket! Sorozatunk második részében Miszlai Zsolt történész-főmuzeológus, tudományos osztályvezető-helyettes rövid történeti áttekintését olvashatják az eseményekről.

A trianoni békediktátum – magyar tragédia

Az első világháborút követő békekötés történelmi jelentősége nem is annyira a háború lezárásában, sokkal inkább abban rejlik, ahogy egy új történelmi szakasz jellegét is nagymértékben meghatározta.

Vajon hogyan értékeli a mai magyar közvélemény a trianoni békediktátum tartalmát és következményeit? Megfeledkezhetünk-e arról, hogy a békediktátum Magyarországot a háborúkban vesztes államok között is a leghátrányosabb helyzetbe hozta? Az országot területileg óriási mértékben megcsonkította, hiszen 282 000 km2 területéből 93 000 km2 területet hagyott, lakossága pedig 18 millióról 7,6 millióra csökkent.

A trianoni békediktátum a magyarság számára az ország feldarabolását, a határon túlra került magyar kisebbségek különböző mértékű elnyomatását, illetve a kollektív nemzeti öntudat megrendülését hozta. A nemzeti trauma nyomában a magyar társadalomban a letargiától a bosszúvágyig terjedő válságreakciók jelentkeztek.
A „Trianon” szó a mai napig érzelmek rendkívül széles skáláját képes kiváltani a magyarokban, az enyhébb bánattól a mély szomorúságon át a könnyekig, illetve az agresszív megnyilvánulásokba torkolló haragig, gyűlöletig.

Magyarországot számos traumatikus esemény érte történelme során. Úgy tűnik azonban, hogy az első világháborút követő trianoni békeszerződés, és a második világháború végén történő újratraumatizáció és reményvesztés mindezeknél mélyebb sebet ütött a magyarság lelkében Talán éppen azért, mert egyértelműbb az áldozat szerep, a külső csoport által okozott károkozás elszenvedése.

Jelen történeti sorozatunkkal szeretnénk bemutatni a megyét, régiót, illetve városunkat illető trianoni aspektusokat, visszaemlékezéseket, dokumentációkat. Mivel az össznemzeti tragédia minden szinten érintetté vált egyénileg is, családok estek szét, egy élet gazdálkodása ment tönkre, személyes élettervek alakultak át a kényszerhez alkalmazkodva.

Elsősorban erre gondolva szólítjuk meg Kedves Közönségünket, emlékezzünk együtt, gondolkodjunk a múltról, jelenről, jövőről traumáink feledésével, feldolgozásával közösen!