Kertészkedő szerzetesek – jezsuita rendházkertek a 18. században
A Fekete Sas Patikamúzeum a székesfehérvári barokk évhez kapcsolódóan a 18. századi jezsuita kertművészetet mutatja be egy kamarakiállítás keretében. Az egykori székesfehérvári jezsuita rendház kertjeire épülő kiállítás feleleveníti az 1773-ban feloszlatott rend kerti tevékenységeit, és bemutatja a különböző típusú kerteket, amelyek mint művészeti érték, a pihenés, szórakozás színtere, továbbá az önellátáshoz és gyógyításhoz szükséges növények termesztésének helyszíne jelentős értéket képviseltek a jezsuiták szemében.
Az egykori kertek legbeszédesebb forrásai a korabeli képi ábrázolások, tervrajzok és helyszínrajzok. Ezek közül kiemelendőek a Jézus Társasága feloszlatása után készített felmérési rajzok, amelyek rendkívül pontos képet adnak az egykori kertek kialakításáról és lényeges elemeiről. A kiállítás ezekből a rajzokból ad ízelítőt, de emellett betekintést nyerhetünk a szerzetesrendi és világi barokk kertművészet közötti kapcsolatba, valamint – a Patikamúzeumhoz és az egykori jezsuita patikához kapcsolódóan – a gyógynövények termesztésének és feldolgozásának rövid történetébe is.
A kiállítást különböző gyógyszerészeti eszközök, gyógynövényekből előállított illóolajok, valamint az egykori jezsuita rendház, a mai Szent István Király Múzeum udvarán elhelyezett barokk narancsházi növények és egy tipikus szerzetesrendi játék teszik színesebbé.

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ
Helyszín Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
Nyitvatartás 2018. szeptember 2-ig, keddtől vasárnapig 10-18 óráig
Jegyárak Felnőtt: 700,- Ft,
Kedvezményes: 350,- Ft