FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

A Fejér Megyei Múzeumegyesület 2019. február 20-án, szerdán 15.30 órakor tartja éves közgyűlését a
Szent István Király Múzeum Országzászló tér 3. szám alatti épületében.

Napirend:
1. A 2018. évről készült beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása.
2. A 2019. évi terv elfogadása.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 60 perccel későbbre, 16.30 órára hívjuk össze az eredeti napirendi pontokkal, az eredetileg megjelölt helyszínre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
15.30 órától lehetőség lesz az éves tagdíjak befizetésére.
A Múzeumegyesület elnöksége 15.00 órától elnökségi ülést tart.

A közgyűlést követően, 16.30 órakor kerül sor az Alba Regia, a múzeum évkönyve új kötetének bemutatójára. A kötet tartalmazza a 2016-ban megrendezett zenetörténeti konferencián elhangzott előadások anyagát. A kötetet bemutatja Szacsvai Kim Katalin PhD, az MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa.
Az évkönyv a rendezvény ideje alatt kedvezményes áron megvásárolható!

Várjuk a Múzeumegyesület, a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület tagjait és minden érdeklődő múzeumbarátot.

Székesfehérvár, 2019. február 6.

Dr. Demeter Zsófia sk.
elnök