KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

 

Az elmúlt napokban a Szent István Király Múzeum jogelőd intézményének neve több médiafelületen jelent meg híresztelések és találgatások formájában egy OLAF-jelentés kapcsán.

Bár az intézmény a fenntartóhoz hasonlóan sem az OLAF által indított vizsgálatról, sem annak eredményéről semmilyen értesítést nem kapott, és intézményünk, valamint a fenntartó önkormányzat is a sajtóból értesült ezekről, fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló információkat a széleskörű nyilvánossággal megosszuk.

Az OLAF-jelentésbe a „székesfehérvári Szent István Múzeum” egy, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága által 2009 szeptemberében megkötött szerződés miatt került bele, amely a Tác-Gorsiumban megvalósult fejlesztés előkészítéséhez kapcsolódott. A múzeum akkori igazgatója írta alá a közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződést a PRO-VITAL 2000 Kft-vel, amelyet Dr. Lukács Krisztián ügyvezető képviselt. (A teljes megbízási szerződés a tájékoztató alatt megtalálható!)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. januárjától vette át a Szent István Király Múzeumot. Intézményünk új fenntartója több szerződést felülvizsgált és felmondott – köztük a PRO-VITAL 2000 Kft-vel kötött megbízási szerződést 2013. április 15-i hatállyal megszüntette.

Fontos leszögezni, hogy a megbízott cég által kiállított számlák a pályázat keretében nem kerültek elszámolásra. Székesfehérvár Önkormányzata a saját Közbeszerzési Irodája által folytatta le a szükséges közbeszerzési eljárásokat, és a város az Irányító Hatósággal folytatott többszöri egyeztetés, valamint a projektben szükséges többszöri módosítás mellett, minden nehézség ellenére segítette az intézményt a „megörökölt” és már évekkel korábban megkezdett projekt megvalósításában.

Ennek eredményeként újulhatott meg a táci Gorsium Régészeti Park – megfelelő múzeumi környezetben fogadva a látogatókat, iskolai csoportokat és az ókori világot bemutató rangos tárlatokat. 2017-ben 47.683-an keresték fel Gorsiumot.

Amint akár intézményünk, akár a fenntartó önkormányzat bármilyen érdemi tájékoztatást kap az OLAF-tól vagy a magyar államtól, akkor arról haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt!

 

A teljes megbízási szerződés az alábbiakban olvasható:

PDF LETÖLTÉSE