XLIV. évfolyam 7–8. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a 2008. július-augusztus havi Fejér megyei programokról

XLIV. évfolyam 7-8. szám

Időszaki kiállítások

SZÉKESFEHÉRVÁR

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

Országzászló tér 3.

ELSŐ LÁTÁSRA

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszék hallgatóinak kiállítása

Megnyitó: 2008. május 24-én, szombaton délelőtt 11.30 órakor
Megnyitja: Tillmann J. A. filozófus (MOME)
Megtekinthető: 2008. szeptember 7-ig hétfő kivételével naponta 14–18 óráig

Az “Első látásra” egy új kiállítási-sorozat első programja a Szent István Király Múzeumban.
A kezdeményezés arra irányul, hogy kifejezetten a még fel nem fedezett, be nem futott, de ígéretes új tehetségeket évente rendszeresen jelentkező csoportos kiállításon Székesfehérváron bemutassa. Az “Első látásra” egy olyan program, ahol a jövő sikeres képző- és iparművészeit először láthatja a közönség. Diploma előtt álló fiatalokat mutatunk be, akik most indulnak el a pályán, de érdemes megjegyezni a nevüket…
Így a város értékes, feltehetően igen nagy szakmai-, közönség- és média-érdeklődést kiváltó eseménnyel gazdagodik.
2008-ban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszékének hallgatói mutatkoznak be. A Vizuális Kommunikáció Tanszéken állókép (animáció, fotó) és mozgókép (grafika, videó) készítést oktatnak. Miért lehet érdekes a jövő tehetséges művészeinek megismerése? A mai kor emberét számtalan vizuális hatás, vizuális inger éri. Olvas könyvet, újságot, ha végigsétál az utcán plakátokat, feliratokat, fotókat lát. A reklám- és médiaipar az elektronikus médiában, a tv-ben, az interneten filmekkel, mozgóképekkel bombáz bennünket.
Nem mindegy, hogy milyen minőségű az a vizuális “világ”, amit a jelen generációi teremtenek a jövő számára. Az “Első látásra” kiállítás orientál és segít tájékozódni abban, hogy milyen lesz ez a vizuális, művészek által, művészi eszközökkel teremtett jövőkép.

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR

Bartók Béla tér 1.

RÉBER LÁSZLÓ GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Megtekinthető: 2008. április 26 – augusztus 3-ig, hétköznap 10–19 óráig,
hétvégén 10–18 óráig
Minden hónap első hétfőjén zárva.

Réber László gyermekkönyv illusztrációin generációk nőttek fel. Neve elválaszthatatlanul összeforrt Janikovszky Éva és Lázár Ervin nevével. Szépirodalmi művekhez készített grafikái és karikatúrái ugyancsak kimagasló jelentőségűek. Kevesen tudják azonban róla, hogy nemcsak illusztrációkat, hanem autonóm grafikákat és plasztikákat is készített. Alkotótevékenységét számtalan szakmai elismeréssel jutalmazták itthon és külföldön. Szuggesztív, csupán néhány vonalból kialakított rajzai a XX. századi magyar grafika műfajának kiemelkedő jelentőségű darabjai. Formavilágára puritanizmus jellemző, amely éppen a lényegre koncentrálásával válik sokat mondóvá. Képein a szigorú rend és a mindent átható humor érzékeny egyensúlya valósul meg.
A kiállítás három hónapja alatt a tárlathoz kapcsolódóan foglalkozásokat szervezünk óvodás és iskolás csoportoknak. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: Lendvai Judit, 06-20-373 5899. A részvételi szándékot két nappal a foglalkozás előtt kérjük jelezni. A foglalkozásokat hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap tartjuk, a Csók István Képtár nyitvatartási idejében. Időtartama a foglalkozás jellegétől függően 60 – 90 perc. A vezetés díja: 20 főig 5000 Ft, 20 fő felett 6000 Ft. Minimum 10, maximum 30 fős csoportokat fogadunk.

A kiállításhoz kapcsolódó programok:

Május 15-én: Sebő – Lázár Ervin: Erdei dalnokverseny című zenés mesejáték
Május 30-án: “Bárányfelhő-bodorítás (A Négyszögletű Kerek Teremben)”. Mesés-zenés drámajáték foglalkozás családi délután keretében
Június 12-én: Dr. Buzinkay Géza előadása: Derűs filozófus egy nyomasztó világban. A karikatúrista Réber László
ABA-NOVÁK PANNÓ – RÓMAI ISKOLÁS MŰVEK SZÉKESFEHÉRVÁRI GYŰJTEMÉNYEKBEN

Megnyitó: 2008. augusztus 13-án, szerdán délután 17 órakor
Megtekinthető: 2008. október 13-ig
Augusztus 13–24-ig hétfő kivételével naponta 10–18 óráig, augusztus 25-től hétköznap 10–19 óráig, hétvégén 10–18 óráig. Minden hónap első hétfőjén zárva.

Aba-Novák Vilmos “Magyar-francia történelmi kapcsolatok” (1937) című pannója egykor a Párizsi Világkiállítás magyar pavilonjának ékessége volt. A monumentális festmény ma a Csók István Képtár emeleti kiállítótermének falát díszíti. Augusztus közepén nyíló kiállításunkon a Grand Prix-vel jutalmazott Aba-Novák pannó mellett az azzal korban és stílusban összetartozó “római iskolás” művekből adunk válogatást.
Bethlen István Mussolinivel kötött olasz-magyar baráti szerződése nyomán a két ország közötti kulturális kapcsolatok egyre szorosabbra fonódtak. 1928-ban a magyar állam új ösztöndíjat indított pályakezdő művészek számára a római Magyar Akadémián. A posztgraduális művészképzés szellemi atyja és kurátora Gerevich Tibor, a korszak egyik legjelentősebb művészettörténésze volt. A Klebelsberg Kunó által is szorgalmazott ösztöndíjrendszer arra volt hivatva, hogy a fiatal magyar művészeket a francia és a német hatások helyett megismertesse az aktuális olasz művészeti törekvésekkel, s ezáltal egy új és korszerű stílust teremtsen meg. A “római iskola” olyan irányzattá nőtte ki magát, amely nem spontán társulás eredményeképpen, hanem kultúrpolitikai céllal keletkezett. Tudatos, felülről irányított és hivatalos igényekre épülő irányzat lett. Tevékenységét az állandó nyilvánosság számára készült, állami vagy egyházi megrendelésnek eleget tevő művek reprezentálják a legjobban.
A kiállítás a Szent István Király Múzeum, a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, az Egyházmegyei Múzeum és a Városháza “római iskolás” műveiből ad válogatást.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUMRENDHÁZ

Fő utca 6.

MÁTYÁS ÉS A GÓTIKA

Megnyitó: 2008. június 21-én, szombaton 18 órakor
Megtekinthető: 2008. december 21-ig
Szeptember 30-ig hétfő kivételével naponta 10–16 óráig, október 2 – december 21-ig hétfő kivételével naponta 10–14 óráig

A Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében nyílik Szent István király bazilikája Mátyás-kori átépítésének épület- és kőzetanyagát bemutató kiállítás. Bár Mátyás királyt hagyományosan reneszánsz uralkodóként ismerjük, mégis regnálásának kezdeti szakaszát meghatározóan a gótikus építészeti stílus jellemezte. A magyar történelem legendás uralkodójának nevéhez Székesfehérváron a királyi bazilika utolsó nagy átépítése, keleti irányú bővítése fűződik. Ennek a kiegészítésnek a kőanyaga késő gótikus jegyeket képvisel, amely jól mutatja, hogy Mátyás király regnálása nem feltétlenül azonos magával a reneszánsz korszakkal. A Reneszánsz Év apropóját Hunyadi Mátyás 550 évvel ezelőtti királlyá választása adta, azonban a reneszánsz, mint stílusjegy, életszemlélet csak később bontakozott ki hazánkban, majd az uralkodó Beatrixszel kötött házassága révén honosodott meg. Az ünnepi év mégis alkalmat teremt arra, hogy első alkalommal bemutassuk a bazilika legkésőbbi építési szakaszának emlékeit.

Fekete Sas Patikamúzeum

Fő u. 5.

ILLATOS TÉGELYEK

Megtekinthető: 2008. július 16 – szeptember 10-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig

A kiállításban különféle anyagokból készült, régi patikai edényeket mutatunk be. Az a közös bennük, hogy mindegyikben jó, vagy rossz illatú anyagokat, gyógyszereket tároltak. Szeretnénk bemutatni ezeket az illatokat a közönségnek, ezért meg is lehet szagolni az edények egykori tartalmát, például a repülősót, a tömjént, a pézsmát, a mentolt, a csukamájolajat. Patikamúzeumunk ezzel a kiállítással néhány hétre illatszertárrá változik, amit minden kényes orrú látogatónak figyelmébe ajánlunk.
TÜKRÖZŐDÉS

A Szent István Király Múzeum iparművészeti gyűjteményébe tartozó restaurált tükröket, és megújulásuk folyamatát mutatja be a tárlat. A Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé a tükrök restaurálását, melyet a múzeum szakemberei végeztek: Bódisné Szalontai Petra, Csendes Erdei Katalin, Kabáczy Annamária és Horváth Csaba.

Megtekinthető: 2008. május 9 – június 26-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig

DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum

Városháza tér 4.

“FÖLDIEKKEL JÁTSZÓ ÉGI TÜNEMÉNY” – csillagászati kiállítás

Megnyitó: 2008. május 9-én, pénteken 17 órakor
Megtekinthető: 2008. augusztus 31-ig

A kiállításban a Dunaújvárosi Amatőrcsillagász Egyesület tagjai által készített fotók mellett csillagászati eszközök, valamint a csillagászat történetét bemutató szövegek és ábrák segítségével szeretnénk megismertetni a különböző égitesteket, égi jelenségeket a látogatókkal. A képeken és tárgyakon kívül magyarázó szövegek segítik majd a jelenségek megértésében a közönséget. A kiállítás fő témakörei: a csillagászat története, Nap, Hold, bolygók, égi jelenségek.

Kísérő programként a Dunaújvárosi Amatőrcsillagász Egyesület néhány alkalommal távcsöves bemutatót tart a kiállítás ideje alatt.
A kiállításhoz gyermekfoglalkozásokat is tervezünk, külön korcsoportokra lebontva.

A TISZTES IPAR EMLÉKEI

Céhek és céhes hagyományok Fejér megyében és Székesfehérváron

Megnyitó: 2008. május 30-án, pénteken 15 órakor
Megtekinthető: 2008. szeptember 7-ig

A kiállításon a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményében lévő, a céhekkel és a céhek életével kapcsolatos tárgyi és dokumentumanyagot mutatjuk be. E tárgyak a múzeum néprajzi gyűjteményének legkorábbi rétegéhez tartoznak, és ilyen nagy számban, együttesen ez év tavaszán Székesfehérváron szerepeltek kiállításon. Az anyag betekintést nyújt a céhes ipar gazdag tárgyi világába, általa a céhes hagyományok emlékeit idézhetjük fel.

Rendezvény

GORSIUM – TÁC

Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása alkalmából

2008. szeptember 24–26-án

Gorsium Régészeti Parkot 1958-ban alapította a székesfehérvári István Király Múzeum (jogutód: Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága) és vezetője, dr. Fitz Jenő DSc. Annak ellenére, hogy csak 1962-től látogatható, mégis 1958 tekinthető az alapítási évnek, hisz a köztes időszakban a látogatók fogadásához szükséges előkészületek zajlottak. Ezt az eltelt 50 évet – amely során egy európai hírű régészeti park jött létre, és Európa szerte ismert és nyilvántartott, kiemelkedően fontos lelőhellyé vált Gorsium – kívánjuk méltó módon a szakmai közönséggel is megünnepelni. Mindezek mellett szeretnénk megújítani szakmai megjelenésünket és a diáksággal, első sorban a régész, régésztechnikus és restaurátor hallgatókkal fenntartott kapcsolatainkat. Célunk Gorsiumot a hallgatók, kutatók szakmai érdeklődésének fókuszába állítani, és lehetőség szerint újra bekapcsolni a diákok szakmai képzésébe is.
A konferencia részletes programját, a jelentkezési lapot és minden tudnivalót megtalálnak az érdeklődők a múzeum honlapján: www.szikm.hu.

SZÉKESFEHÉRVÁR

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.

Gyermekfoglalkozás

Réber László grafikusművész kiállításához kapcsolódóan foglalkozásokat szervezünk óvodás és iskolás csoportoknak. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: Lendvai Judit, 06-20-373 5899. A részvételi szándékot két nappal a foglalkozás előtt kérjük jelezni. A foglalkozásokat hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap tartjuk, a Csók István Képtár nyitvatartási idejében. Időtartama a foglalkozás jellegétől függően 60-90 perc.
A vezetés díja: 20 főig 5000 Ft, 20 fő felett 6000 Ft. Minimum 10, maximum 30 fős csoportokat fogadunk.

DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum

Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970

 
Múltidéző játszóházak a Római Kőtárban

Kézműves programok a napközis tábor csoportjai részére.
Foglalkozás vezető: Medvegy Zsuzsanna közművelődési munkatárs.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a 25-411 315-ös és a 70-458 2723 telefonszámon.
Részvételi díj: 300,- Ft/fő.

Múzeumegyesület

Gyűjteménygyarapodás

Hírek

 • Dr. Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanárnak a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 2008. április 25-én tartott ülésén a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos címet adományozta.
 • 2008. május 9-én Batthyány Fülöp és az érdi uradalom címmel dr. Demeter Zsófia történész tartott előadást Érden, a Polgárok Házában.
 • 2008. május 16-án Tordason, az épülő “Tót” faluház alapkő letételének alkalmából dr. Fülöp Gyula régész mondott avató beszédet.
 • Sóváradi Valéria képzőművész kiállítását Izinger Katalin művészettörténész nyitotta meg Budapesten, a Ráday utcai bankgalériában, 2008. május 29-én.
 • Dr. Fülöp Gyula régész 2008. május 28. és június 1. között a Székesfehérvári Honvéd Társadalmi és Baráti Kör meghívására Itáliában, az I. világháború befejezésének 80. évfordulóján, megemlékező beszédeket mondott az Isonzó-Doberdó-i, és a Piave-i olasz hagyományőrzők által létesített, közös emlékhelyeken.
  (Összefoglalása megjelent a Fejér Megyei Hírlap 2008. június 7-i, szombati számában.)
 • 2008. június 4-én Nádorfi Gabriella régész előadást tartott a szabadbattyáni késő-római kori épületről a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat ülésén, Budapesten.
 • Dr. Fülöp Gyula régész 2008. június 6-án, pénteken a SZÉPHŐ ZRT. Által szervezett társadalmi munkában dr. Siklósi Gyulával együtt részt vett a Székesfehérvár, Jókai utca – Török udvar rendbetételében.
 • Dr. Fülöp Gyula régész 2008. június 11-én Gorsiumban szakvezetést tartott a Holland nagykövet úr és 40 munkatársa számára. Közülük egy fiatalabb ember, akinek a szülei korábban a nagykövetség munkatársai voltak, már 1979-ben is, 6 éves korában járt Gorsiumban, és élénken emlékezett a középkori temető feltárására.
 • A Magyar Múzeumi Történész Társulat 2008. június 18-20-ig konferenciát rendezett a Felvidéken. A tanácskozás helyszínei Dunaszerdahely, Galánta, Pozsony; témája a főúri hagyatékok Közép-Európa múzeumaiban. Intézményünket dr. Gergely Anna történész képviselte.
 • A Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében 2008-ban egy 6 modulból álló továbbképzést indított. 2008. június 27–28-án a tiszacsécsei Móricz Emlékházat és a szatmárcsekei Kölcsey emlékhelyet kerestük fel. A kulturális fogyasztás trendjeit, a kiállítás és a koncepció összefüggéseit, a múzeum és az iskolák együttműködésének példáit elemeztük. A műhelymunka folytatódott július 18–19-én Iszkáz, Szombathely, Csönge, Bazsi, Velem emlékházainak felkeresésével. Mindkét képzésen dr. Gergely Anna történész vett részt.

Televízió, Rádió

 • Hock Tamás készített interjút dr. Demeter Zsófiával, a múzeum új igazgatójával, amely A hét embere című műsorban hangzott el a Vörösmarty Rádióban, 2008. május 3-án.

Kiadvány, könyv

Cikk, tanulmány

 • Schilling László: The end of the Roman Age in Tác/Gorsium
  FiRKák I. Fiatal Római Koros Kutatók I. Konferenciakötete. Szerk.: Bíró Szilvia. Győr, 2007. p. 379-387. ill.
 • Lukács László: Weinbergfeste des Heiligen Urban im Ungarn der Jahrtausendwende.
  Fest, Brauch, Identität – Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutsche Kontaktfelder. Szerk.: Csilla Schell, Michael Prosser. Freiburg, 2008. p. 151-181.
 • Gergely Anna: A nyelv alatt őrzött medál
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 92. sz. (2008. ápr. 19.), p. 15.
 • Gelencsér József: A szentszéki bíró
  Fehérvári Polgár. – 14. évf. 5. sz. (2008. máj.), p. 15. ill.
 • Gelencsér József: A közelmúlt jószágjegyei
  Fehérvári Polgár. – 14. évf. 6. sz. (2008. jún.), p. 15. ill.
 • Demeter Zsófia: Fehérvár földjén, vizek szorításában
  Bástya. – 7. sz. (2008.), p. 180-183.

Sajtófigyelő

 • Körmendi Erzsébet: Az eltemetett emlék. A város nem pályázik a római kori fazekaskemence feltárására (fotó Lázár Zsolt)
  Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 87. sz. (2008. ápr. 14.), p. 3. ill.
  A dunaújvárosi közgyűlés többsége nem szavazta meg a Római városrészben egyelőre a föld alatt lévő fazekaskemence feltárására és restaurálására benyújtandó pályázathoz az önrészt.
 • (tt): Ellentmondás és vita a tervkonzultációs ülésen (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 89. sz. (2008. ápr. 16.), p. 1., 4. ill.
  Ismét veszélybe került a Nemzeti Emlékhely megvalósítása. Az április 15-én, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban tartott szakmai konzultáción a szakemberek eltérő véleményeket fogalmaztak meg a megvalósításról.
 • Tóth Sándor: Seuso-kincsek: Magyarországnak egyértelmű bizonyítékot kell felmutatnia
  Zsaru. – 17. évf. 16. sz. (2008. ápr. 16.), p. 22-23. ill.
 • Tihanyi Tamás: Támadják a tervet. Kétmilliárd forintot bukhat a város, ha a szakma nem enged (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 91. sz. (2008. ápr. 18.), p. 3. ill.
  Április 17-iki, budapesti ülésén a Központi Építészeti – Műszaki Tervtanács a Nemzeti Emlékhely romterületének lefedését támogatta, a királyi bazilikát jelképező emlékmű tervét viszont nem. A döntés miatt veszélybe került a Királyi séta program megvalósítása.
 • Kiss Erika: Újabb adalékok a város történetéhez. A feltárt leletek turisztikai szempontból is jelentősek
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 15. sz. (2008. ápr. 18.), p. 7. ill.
  Főként II-III. századi leletanyag és egy középkori temető részletei kerültek elő.
 • Gábor Gina: Folyamatosság és korszakváltás
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 92. sz. (2008. ápr. 19.), p. 13. ill.
  A megyei közgyűlés május 1-jétől öt évre Demeter Zsófia történészt bízta meg a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának irányításával.
 • Tihanyi Tamás: Esély a mai méltóságra. A romok fölötti síkon egy új városi tér jönne létre (grafika Lovász Lilla). Viniczai Tibor, [riporter] Házi Péter: Segíthet-e a társtervező bevonása?
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 92. sz. (2008. ápr. 19.), p. 17. ill.
  Április 17-én a tervtanács ülése társtervező bevonását javasolta a Nemzeti Emlékhely kialakításához.
 • Balla Tibor: Szerte viszik jóhírünket. Az Intercisa Múzeumban ebben az esztendőben is gazdag a programkínálat (fotó Vohlmann György)
  Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 94. sz. (2008. ápr. 22.), p. 5. ill.
 • (hp): “Számadási” ultimátum. Emlékhely: a KÖH elnöke írásban biztosította, nem eshet el a város a támogatástól (fotó Nagy Norbert, Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 97. sz. (2008. ápr. 25.), p. 1., 4. ill.
  A székesfehérvári önkormányzat közgyűlésének üléséről.
 • (gg): Gorsium alapítása és a gyerekuralom. Az idei Florálián életképek idézik a múltat, műsorra tűzik Aristophanes darabját
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 97. sz. (2008. ápr. 25.), p. 7. ill.
  A május 1. és 4. között megrendezésre kerülő Florália-napok programjáról.
 • (gg): Réber László világa (fotó Pati-Nagy Bence)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 97. sz. (2008. ápr. 25.), p. 15. ill.
  Réber László hagyatékából április 26-án nyílik kiállítás a Csók István Képtárban.
 • Nem a zárszámadásra. Tájékoztatás a nemzeti emlékhelyről
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 16. sz. (2008. ápr. 25.), p. 1., 3. ill.
 • Máté G. Péter: Amit elkezdett, végig akarja vinni. Egy kutató sohasem mondhatja munkájára, hogy kész
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 16. sz. (2008. ápr. 25.), p. 5.
  Interjú Demeter Zsófiával, a múzeum új igazgatójával.
 • Gábor Gina: Gorsium, a római város. Ötven esztendeje kezdődtek a feltárások a kivételes ókori lelőhelyen (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 98. sz. (2008. ápr. 26.), PLT 15 éves melléklet p. 50. ill.
 • Szili Hajnalka Katalin: Múzeumi barangoló
  Mentor. – 10. évf. 4. sz. (2008. ápr.), p. 30-31. ill.
  Tác, Mór, Székesfehérvár.
 • Nyikus Anna (közread.): Húsvéti sibálás Pázmándon
  Mesterség és Művészet. – 15. évf. (2008. ápr.), p. 49-51. ill.
  Többek között Lukács László írásaiból, a Szép napunk támadt kötet részlete.
 • (gg): Gorsium polgárai lettek. Egész napos gyerekuralom a régészeti parkban: nyolc helyszínen kínáltak programokat. Élőképekkel, antik színházi előadással folytatódik a program (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 102. sz. (2008. máj 2.), p. 1., 7. ill.
 • (gg): Esküvő római módra. Harcművészet, ókori komédia, életképek a régészeti parkban (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 103. sz. (2008. máj. 3.), p. 1., 4. ill.
  A gorsiumi tavaszköszöntő napok eseményeiről.
 • (me): Csodálatos római palota a Sárvíz öblén (számítógépes rekonstrukció Vasáros Zsolt)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 103. sz. (2008. máj. 3.), p. 1., 17. ill.
  A szabadbattyáni palota feltárásáról, számítógépes látványtervvel.
  *Dávid Erzsébet: Gladiátorok viadala Gorsiumban. Flórát köszöntik a huszonnyolc hektáros régészeti parkban (fotó Borbély Béla)
  Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 9. évf. 18. sz. (2008. máj. 4.), p. 1., 3. ill.
 • (zsm): Felvidéki babák népviseletben (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 109. sz. (2008. máj. 10.), p. 4. ill.
  A Babaház időszaki kiállítását Herczog Edit nyitotta meg május 9-én.
 • Gábor Gina: Derű, irónia és mélység. Réber László színes illusztrációi, fekete-fehér tusrajzai (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 109. sz. (2008. máj. 10.), p. 17. ill.
  A Csók István Képtár kiállításáról.
 • Szűcs Gábor: Jó közösségbe csöppentem-Beszélgetés a Szent István Király Múzeum igazgatójával, dr. Demeter Zsófiával
  Fejér Lap. – 2. évf. 5. sz. (2008. máj.), p. 12.
 • Zsohár Melinda: Priccses nadrág, puncás szoknya. Felvidéki babacsaládok a magyarlakta vidékek változatos népviseleteiben (fotó Pati-Nagy Bence)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 110. sz. (2008. máj. 13.), p. 7. ill.
  A székesfehérvári Babaházban Szobiné Kerekes Eszter gyűjteményéből nyílt kiállításról.
 • (me): Valaki megbolygatta. Valaki kutat az elhagyott villánál. A palota területét ismeretlen kincsvadászok megbolygatták (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 111. sz. (2008. máj. 14.), p. 1., 5. ill.
  A Szabadbattyán melletti régészeti terület történetéről.
 • Tihanyi Tamás: Főhajtás a tettek előtt. A nemzet képzeletbeli sírkertjében nyugodhatnak majd Fejér megye nagyjai (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 113. sz. (2008. máj. 16.), p. 1., 4. ill.
  Boross Péter a kegyeleti bizottság elnöke május 15-én a városházán rendezett ülésen beszámolt a “Történeti Emlékhellyé nyilvánításról” szóló előterjesztésről. A Nemzeti Emlékhely Alapítvány kuratóriumának összejöveteléről.
 • Látványos, méltó és szerethető Nemzeti Emlékhely épül (fotó Borbély Béla)
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 19. sz. (2008. máj. 16.), p. 1., 3. ill.
  Május 15-én tanácskozott a Nemzeti Emlékhely Alapítvány kuratóriuma. Az uniós támogatási szerződés megkötését szeptemberre tervezik.
 • Kiss Erika: Felvidéki magyar babák (fotó Borbély Béla)
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 19. sz. (2008. máj. 16.), p. 9. ill.
  A Fehérvári Babaházban május 9-én nyílt kiállításról.
 • Kiss Erika: A régi korok emlékei és jelentőségük (fotó Borbély Béla)
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 19. sz. (2008. máj. 16.), p. 12. ill. (Séta közben…)
  Székesfehérváron a nagyobb építkezések, földmunkák során fellelt régészeti leletekről.
 • (gg): Lázár Ervin kedvencei (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 115. sz. (2008. máj. 19.), p. 7. ill.
  A Csók István Képtárban – Réber László garfikáiból készült kiállításhoz kapcsolódva – mutatta be a Sebő együttes az Erdei dalnokverseny című lemezét.
 • Balla Tibor: A csillagokat is az égről. “Földiekkel játszó égi tünemény” – csillagászati kiállítás az Intercisa Múzeumban (fotó Vohlmann György)
  Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 119. sz. (2008. máj. 23.), p. 5. ill.
 • (GG): Megújul a Csók múzeum. A nagy festő unokája megkereste az önkormányzatot, ők meg a megyét (fotó Lázár Lívia)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 122. sz. (2008. máj. 27.), p. 3. ill.
  A tulajdonos Fejér Megyei Önkormányzat biztosította az önrészt a cecei Csók István Emlékmúzeum felújítására benyújtott pályázathoz.
 • Bokros Judit: Látni és láttatni. Kiállítás nyílt a Moholy-Nagy Egyetem művészdiákjainak munkáiból (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 122. sz. (2008. máj. 27.), p. 7. ill.
  A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében Első látásra I. címmel nyílt kiállítás.
 • (me): Vesztett-e végleg a gorsiumi pályázat? A szocialisták szerint alkalmatlan a cég
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 125. sz. (2008. máj. 30.), p. 3.
  A Fejér Megyei Önkormányzat május 29-i üléséről.
 • (tt): Fehérvár rangja elismerést vár
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 128. sz. (2008. jún. 3.), p. 4.
  Warvasovszky Tihamér országgyűlési képviselő a Nemzeti Emlékhelyekről szóló törvény mielőbbi elfogadásáért szólalt fel a Parlamentben.
 • (kn): A bárányfelhő csakis bodorítva élvezetes (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 128. sz. (2008. jún. 3.), p. 7. ill.
  A Csók István Képtárban a Momentán Társulat tartott foglalkozást gyerekeknek.
 • (tt): A helyőrségi zenekar játszott a toronynál. Ez is katonai hagyományőrzés és toborzás (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 131. sz. (2008. jún. 6.), p. 9. ill.
  A Nemzeti Emlékhely Pipo-tornyánál adott térzenét a helyőrségi katonazenekar.
 • Törvény kell a nemzeti emlékhelyekről. Fehérvárnak méltó helye van az örökségvédelmi törvényben
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 22. sz. (2008. jún. 6.), p. 1., 3. ill.
  Június 2-án Warvasovszky Tihamér felszólalt a nemzeti emlékhelyekről szóló törvény megalkotása érdekében.
 • (vv): Évszázadok üzenete. Történelmi várjáték a Kula-toronynál
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 133. sz. (2008. jún. 9.), p. 3. ill.
  Június 7-én Szabadbattyánban A Kula torony múltja és Török kori emlékek Magyarországon címmel kiállítás nyílt.
 • Tóth Sándor: Seuso-titkok, tudós tények
  Fejér Megyei Hírlap. – 63. évf. 139. sz. (2008. jún. 16.), p. 5. ill.
  Június 4-én a Magyar Nemzeti Múzeumban a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat rendezett tanácskozást A Seuso-kincs kutatásának újabb eredményei címmel.
 • -: Ülésezett a Nemzeti Emlékhely Közalapítvány Kuratóriuma
  Fehérvári Polgár. – 14. évf. 6. sz. (2008. jún.), p. 2.
 • Hock: Tavaszköszöntés Gorsiumban
  Fehérvári Polgár. – 14. évf. 6. sz. (2008. jún.), p. 16. ill.
 • Szegedi-Szabó Béla: De kik ők… Schaár Erzsébet szobraira
  Vigilia. – 73. évf. 6. sz. (2008. jún.), p. 432.
 • Magdalena Radomska: Jelentéstani aknamező. A fal előtt és a fal mögött. (fotó Rosta József)
  Balkon. – 5. sz. (2008.), p. 4-7. ill.
  Schaár Erzsébet Fal előtt és fal mögött című alkotásának a bemutatása.

Állandó kiállítások

KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak:

1. gyermekek 6 éves korig
2. fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosultakként egy fő)
3. az oktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők
4. a nemzetközi szerződések alapján erre feljogosítottak
5. az Európai Gazdasági Társulás (a továbbiakban EGT) 70 év feletti állampolgárai
6. az EGT állampolgárai, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók
7. az EGT állampolgárai, amennyiben az adott ország jogszabályinak megfelelően bejegyzett, működési engedéllyel rendelkező, illetve akkreditált közgyűjteményekben vagy közművelődési intézményekben szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók
8. minden hónap első vasárnapján a 26 év alatti fiatalok, továbbá a 18 év alatti fiatalokat kísérő, legfeljebb két hozzátartozó
9. valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.)
10. ICOM kártyával rendelkezők
11. Újságírók
12. Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai
13. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai
14. Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai
15. Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba)
16. Tóparti Gimnázium művészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzőművészeti kiállításokba)

Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépőre jogosultak:
1. az EGT 6-26 év közötti állampolgárai
2. az EGT 62-70 év közötti állampolgárai

Egyéb kedvezmények érvényben lévő szerződések alapján
Magyar Turizmus kártyával rendelkezők
Kultúra utalvánnyal rendelkezők (Sodexho Pass Kft., Accor Services Magyarország Kft.)

Belépődíj: 600,-Ft
Csoportos belépődíj 10 főtől: 500,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 300,-Ft
Kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 200,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1350,-Ft
Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.

Előzetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja:

Székesfehérváron
felnőttek 25 főig: 5500,-Ft, 26 főtől: 6500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 2500,-Ft, 26 főtől: 3200,-Ft
idegen nyelven 25 főig: 7500,-Ft, 26 főtől: 8500,-Ft

városnéző vezetés
felnőttek 12000,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők 7500,-Ft
idegen nyelven 15000,-Ft

Gorsiumban
felnőttek 25 főig: 6000,-Ft, 26 főtől: 7500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 4200,-Ft, 26 főtől: 5500,-Ft
idegen nyelven létszámtól függetlenül: 10000,-Ft

SZÉKESFEHÉRVÁR

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-315 583

A kiállítóhely átalakítás miatt zárva tart.
Szent István Király Múzeum – RENDHÁZ

Fő u. 6., Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734

Régészeti kiállítások

– Évezredek kincsei

– Töredékek Fejér megye múltjából

– A középkori és török kori Székesfehérvár

– Római kőtár

Nyitva: 2008. január 2 – április 27-ig és október 2 – december 21-ig hétfő kivételével naponta 10-14 óráig

április 28 – szeptember 30-ig hétfő kivételével naponta 10-16 óráig

Középkori Romkert – nemzeti Emlékhely

Koronázó tér

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9-17 óráig,

Fekete Sas Patikamúzeum

Fő u. 5.

Nyitva: január 2- december 21-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

Budenz-ház – ybl-gyűjtemény

Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027

Nyitva: március 1 – április 27-ig és október 2 – 31-ig hétfő kivételével naponta 10-14 óráig

április 28 – szeptember 30-ig hétfő kivételével naponta 10-16 óráig

Schaár Erzsébet-gyűjtemény

Jókai u. 11., Tel.: 22-329 431

Technikai okok miatt bizonytalan ideig nem látogatható.

Palotavárosi Skanzen

Rác u.11., Tel.: 22-379 078

Palotavárosi emlékek

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10-16 óráig

Belépődíj: 400,-Ft; kedvezményes belépődíj: 200,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 900,-Ft

ÚJ MAGYAR KÉPTÁR

Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504

Nyitva: hétfő kivételével naponta 9-17 óráig

Fehérvári Babaház

Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504

Nyitva: hétfő kivételével naponta 9-17 óráig

DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum

Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig

Nyitva: 2008. január 2 – június 22-ig és szeptember 2 – december 31-ig  páros héten: kedd-pénteken: 10-14 óráig, páratlan héten: kedd-pénteken: 14-18 óráig, szombat-vasárnap egységesen: 14-18 óráig

június 26 – szeptember 2-ig hétfő kivételével naponta 14-18 óráig

Római kori Kőtár és Romkert

Római körút

Nyitva: április 15 – június 22-ig és szeptember 2 – október 12-ig páros héten: kedd-pénteken: 10-14 óráig, páratlan héten: kedd-pénteken: 14-18 óráig, szombat-vasárnap egységesen: 14-18 óráig

június 24 – augusztus 31-ig hétfő kivételével naponta 14-18 óráig

Római Kori katonai Fürdő

Öreghegyi út

Nyitva: április 15 – június 22-ig és szeptember 2 – október 12-ig páros héten: kedd-pénteken: 10-14 óráig, páratlan héten: kedd-pénteken: 14-18 óráig, szombat-vasárnap egységesen: 14-18 óráig

június 24 – augusztus 31-ig hétfő kivételével naponta 14-18 óráig

TÁC – GORSIUM

Szabadtéri múzeum -régészeti park

Tel.: 22-362 243

A régészeti park megtekinthető naponta: november 2 – március 31-ig 10-16 óráig,

április 1 -október 31-ig 10-18 óráig

Gorsium Régészeti Park állandó kiállítása átalakítás miatt a 2008 szeptemberéig nem látogatható. Ettől az időponttól kőtárként lesz látogatható.
Belépődíj: 700,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 250,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 2 gyermektől): 1600,-Ft

SZABADBATTYÁN

kula – gótikus lakótorony

Információ: László Jenőné, Tel.: 22-363 745

“A kiemeléstől a bemutatásig”. Késő római falfestmények

Nyitva: március 15 – október 31-ig kedden és csütörtökön 13-16 óráig,

szombat-vasárnap 10-16 óráig

CECE

Csók István Emlékmúzeum

7013 Cece, Arany J. u. 1.,Tel.: 25-235 007

A kiállítás ideiglenesen a régi cecei általános iskolába költözött (Deák Ferenc u. 44.).

Nyitva: szombat-vasárnap 10-18 óráig, hétköznap előzetes bejelentkezés alapján
Tel.: Bakó Jánosné, 25-234 752

CSÁKVÁR

Vértes Múzeum

8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: 22-315 583, 311 734

A Vértes Múzeum néprajzi tájháza előzetes bejelentkezéssel látogatható. Tel.: 20-945 7194, 30-417 0804.
SUKORÓ

Néprajzi Ház

Szilvás sor, Információs telefon: 22-315 583, 311 734

Egykori zsellérház, konyha- és szobabelsők

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10-16 óráig

KÁPOLNÁSNYÉK

Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014

A költő egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett

Vörösmarty-relikviák láthatók.

Nyitva: március 15 – november 30-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

PÁKOZD

Pákozd – Sukorói Csata Emlékkiállítás

Tel.: 30-474 7905, Információs telefon: 22-315 583, 311 734

Nyitva március 15 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

FÜLE

SÁRRÉTI TÁJHÁZ

8157 Füle, Széchenyi út 107.

Szőttesek és hímzések Fejér megyéből

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10-16 óráig

 1. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

  Nemzeti ünnep, március 15. (szombat) nyitva
  Húsvét, március 23–24. (vasárnap, hétfő) nyitva
  Május 1. (csütörtök) nyitva
  Pünkösd, május 11–12. (vasárnap, hétfő) nyitva
  Nemzeti ünnep, Szent István napja, augusztus 20. (szerda) nyitva
  Nemzeti ünnep, október 23. (csütörtök) nyitva
  Mindenszentek, november 1. (szombat) zárva
  Karácsony, december 23–24–25–26. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) zárva
  Újév, január 1. (csütörtök) zárva

A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága  e-mail címei:

Titkárság: Schweighardt Ferencné  –  fmmuz@iif.hu

Dr. Demeter Zsófia igazgató  –  fmmuz@iif.hu

Elekes Szentágotai Enikő gazdasági igazgató  –  e.szentagotai.eniko@iif.hu

Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda  –  csorba.erzsebet@iif.hu

Krizsány Anna népművelő  –  krizsany.anna@iif.hu

HONLAPOK:

Intercisa Múzeum: www.museum.hu/dunaujvaros/intercisa

Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: www.tkme.hu