Felhívjuk tisztelt Látogatóink figyelmét, hogy Aba-Novák Vilmos Magyar-francia történelmi kapcsolatok című pannója évente egy időszakos kiállítás alkalmával látható a Csók István Képtárban. Kérjük, tájékozódjanak a honlapunkról!

Az 1920-as évektől a Klebelsberg Kunó és Gerevich Tibor neve által fémjelzett kultúrpolitika nagy hangsúlyt fektetett a fiatal művészek külföldi képzésére. 1928-30 között a Római Magyar Akadémia kurátora, az olasz orientáltságú Gerevich Tibor az elsők között hívta meg Rómába Aba Novák Vilmost. A kultuszkormányzat legfőbb célja az volt, hogy a művészek “szemlélve Rómának és Itáliának nagy művészeti alkotásait, lehiggadt és letisztult ízléssel térjenek haza.” A modern olasz törekvésekkel párhuzamosan Magyarországon is megjelent a historizáló szemléletű újklasszicizmus. Hivatalos támogatása mögött nem titkolt szándékként jelentkezett a reprezentációs célok megvalósítása és a magyar művészet nemzetközi megismertetése.

I. / Bal oldal

 • Amikor a déli harangszót hallják, emlékezzenek, hogy III. Calixtus pápa azért vezettette azt be, hogy a híveket imára hívja Hunyadi János győzelméért, aki megmentette Európát az iszlám fenyegetésétől.
 • A X. Században a magyarok elfogadják a keresztény eszmét. A Cluny szellemének hirdetői apostoli lelkesedése által megérintve, II. Endre Magyarország királya 1217-ben, a franciák mentesítésére elindítja az ötödik keresztes hadjáratot és megszabadítja, Szíriát a szultán fenyegetésétől.
 • Anjou Lajos Magyarország és Lengyelország királya, akit a nemzet nagy Lajosként ismer, megalapította a pécsi egyetemet.
 • Corvin Mátyás király, Hunyadi János fia, a reneszánsz irodalom és művészetek pártfogója volt. Corvinái a korszak egyik leghíresebb könyvtárát alkották.
 • Az angolok Magna Charta-ja után öt évvel, magyarországi II. Endre az aranybullában törvénybe iktatja a magyar alkotmányt.
 • A tordai országgyűlés 1564-ben törvénybe foglalja a szabad vallásgyakorlást, amely az ilyen jellegű törvények között az első volt a világtörténelemben.
 • A XII. század végén III. Béla és hitvese, franciaországi Margit, francia román stílusban építtetik újjá az esztergomi királyi palotát.
 • A francia forradalom erős ösztönzést ad a reformkori magyar nemzeti mozgalmaknak. A magyarországi Széchenyi gróf adományai révén jött létre a nemzeti múzeum, a magyar tudományos akadémia, az első vasút, a lánchíd a Dunán, amely utat nyitott a fekete-tenger felé. Kossuth Lajos javaslatára, aki a forradalmi mozgalom vezére, a magyar országgyűlés lelkesen megszavazza a jobbágyság eltörlését. Kossuth vezeti a nemzeti függetlenségi harcot, amelyet a kozákok által Erdélyben megölt lánglelkű költő, Petőfi Sándor is segített.
 • Innecessariis unitas, in dubis libertas, in omnibus autem caritas.
  A szükségben egység, kétségek közt szabadság, mindenekfölött azonban szeretet.
 • 1896-ban, I. Ferenc József és bajorországi Erzsébet királynő uralkodása alatt, a magyar nemzet megbékél a Habsburg-dinasztiával, és Duna menti hazája nemzeti fennállásának ezeréves évfordulóját ünnepli.

II. / Jobb oldal

 • A magyar kard ezer éve védelmezi Magyarországot és az európai műveltséget.
 • Liszt egyházi zenéjének és magyar rapszódiáinak centenáriuma 1936-ban.
 • Gerbert d’ Aurillac, aki II. Szilveszter pápaként volt ismert, elküldi a Szent koronát Szent Istvánnak, magyarország első apostoli királyának.
 • A középkorban a francia ciszterciták hozzájárulnak a kultúra és a művészetek virágzásához.
 • Magyarországi István, híres festő, gobelin művész 1380-1420 között a burgundi hercegek kamarása volt.
 • 1270-ben Szent Die-i János megépíti a gyulafehérvári katedrálist Erdélyben.
 • Magyarországi Szent Erzsébet az esztergomi hercegprímás közbenjárásával meghívja Villard de Honnecourt -t Magyarországra.
 • A Magyarországra meghívott Villard de Honnecourt megrajzolja a kassai katedrális terveit.
 • Bethlen nevű magyar diák családja a Sainte Genevieve-i abbénak nagy pénzösszeget, értékes ajándékokat és egy fehér lovat küld, amely köveket szállít majd a Montagne Sainte-Genevieve iskola megnagyobbítására.
 • A Rákóczi-induló megzenésítését Berlioz tehetségének köszönhetjük, aki azt az egész világgal megismertette.
 • Magyarországi Szent Erzsébet Cambrai-ban kápolnát építtet
 • A XVIII. században a magyar gróf Bercsényi László francia huszárezredeket alakit, amelyeknek magját hosszú időn át magyar kivándorlók alkották. A lovassereg vezényszavai továbbra is magyar nyelven hangzottak el. A huszárok Bercsényi vezetése alatt számos győzelmet arattak a francia hadsereg dicsőségére.
 • A magyar szabadságharcban Apafy Mihály erdélyi fejedelem 1697-ben szövetséget kötött XIV. Lajossal. Ennek a szövetségnek a szelleme érződött II. Rákóczi Ferencnek az osztrák abszolutizmussal szemben folytatott harcában is.
 • Lafayette egész lovasságát, akik Washington oldalán harcoltak, magyar huszárok tették ki.