A ház a nevét onnan kapta, hogy itt lakott 1858 és 1860 között Budenz József, a német származású kiváló finnugor kutató, a magyar összehasonlító nyelvészet meg­te­rem­tő­je.
Szé­kes­fe­hér­vár e szép mű­em­lék­ét a Vá­rosi Ta­nács ál­do­zat­kész­sé­ge ál­lí­tot­ta hely­re ré­gi formájában, 1968–69-ben. Az Ybl-gyűjteményt bemutató ki­ál­lí­tás 1969. má­jus 19-én nyílt meg.