A Szent István Király Múzeum műtárgykölcsönzési szabályzata

Műtárgykölcsönzési szándék esetén a kölcsönkérő képviselője a múzeum igazgatójának levelet ír, amelyben a műtárgy(ak) kölcsönzésére engedélyt kér, és megindokolja a kölcsönzést.
Közli a kiállítás címét, helyét és időtartamát, valamint a kölcsönzés időtartamát is.
A kölcsönzési kérelemnek legalább 45 nappal a kölcsönzés tervezett időpontja előtt meg kell érkeznie a Szent István Király Múzeumba, hogy elbírálásukra és a szükséges előkészületekre elég idő maradjon.
Külföldi helyszín esetén a kölcsönzési kérés beérkezésének 3 hónappal kell megelőznie a kölcsönzés kezdetét.
A kölcsönzési kérelmek elbírálásakor a múzeum figyelembe veszi a kölcsönkért műtárgyak fizikai állapotát, karbantartási szükségletét és minden, a kölcsönvenni kívánt műtárgy állapotának, tárolási igényének megfelelő egyéb szempontot.
Jóváhagyott kölcsönzési kérés esetén a Szent István Király Múzeum a kölcsönkérő féllel műtárgykölcsönzési szerződést köt.

Műtárgy kizárólag mindkét fél által aláírt szerződés esetén hagyhatja el az intézmény épületét.

Biztosítási díj: A Szent István Király Múzeum „szögtől-szögig” és minden kockázatra kiterjedő, teljes körű műtárgybiztosítást igényelhet a kölcsönkérőtől. Közgyűjtemények, és egyéb, az intézmény által meghatározott helyszínek esetében, viszonossági alapon a biztosítástól az intézmény eltekinthet, amennyiben a bekért épületbiztonsági dokumentáció a megfelelő biztonsági körülményeket garantálja. Ez esetben a kölcsönkérő teljes anyagi felelősséget vállal a kölcsönzött tárgyért.
Az előkészítéssel kapcsolatos csomagolási, szállítási és szállítmányozási, valamint biztosítási (biztonsági) költségek a kölcsönvevőt terhelik.

A kölcsönadott műtárgyakra vonatkozó speciális biztonsági és műtárgyvédelmi követelményeket, valamint az intézmény kölcsönzéssel kapcsolatos egyéb feltételeit a Kölcsönzési Szerződés tartalmazza.