Pilinszky és Fehérvár. 1.100,-Ft

a megjelenés éve: 2015 D sorozat

Kiállítási katalógus. Szent István Király Múzeum – Országzászló tér, 2015. június 6. – október 31. Szerk. és rend. Izinger Katalin, Pallag Zoltán. Szöveg Izinger Katalin, Pallag Zoltán. Interjúk Czinki Ferenc. Fotók Gelencsér Ferenc, Kiss László, Pallag Zoltán. Grafika Varga Gábor Farkas. Székesfehérvár, 2015. 51 p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 341. ISBN 978-615-5413-09-4

Az én Ujházim. 1.500,-Ft

a megjelenés éve: 2015 D sorozat

Ujházi Péter festőt 75. születésnapján köszöntik fehérvári barátai, gyűjtői, ismerősei. Kiállítási katalógus. Szent István Király Múzeum – Új Magyar Képtár, 2015. november 13. – december 13. Szerk. Lakat Erika. Grafika Varga Gábor Farkas. Székesfehérvár, 2015. 75 p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 342. ISBN 978-615-5413-10-0

Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. 43. 2.500,-Ft

a megjelenés éve: 2015 C sorozat

Szerk. Kulcsár Mihály. Székesfehérvár, 2015. 423 p. ill. (magyar, német és angol nyelvű tanulmányokkal) A Szent István Király Múzeum Közleményei C sorozat 43. ISSN 1324 542X


  TANULMÁNYOK/KÖZLEMÉNYEK:
 • Siklósi Gyula: A Vár útja „hodu utu” volt
 • Szücsi Frigyes: Avar kori temetők Nagyvenyimről. A Munkácsy utca – Fűzfa utcai, a határvölgypusztai és a járműjavítói temetőrészletek
 • Függelék (Appendices)
 • Török Béla – Kovács Árpád: Nagyvenyim-Munkácsy utca – Fűzfa utca lelőhelyen talált vas és bronz övtartozékok elektronmikroszkópos archeometriai anyagvizsgálata
 • Daróczi-Szabó Márta – Daróczi-Szabó László: A Nagyvenyim-Fűzfa utcai lelőhely avar sírjainak állatmellékletei
 • Piroska Rácz: Avar period anthropological finds from Nagyvenyim-Munkácsy utca – Fűzfa utca
 • Szőllősy Csilla: Árpád-kori edényégető kemence Seregélyes határában
 • Pokrovenszki Krisztián: Árpád-kori temetőrészlet Dégről. Leletközlés
 • Demeter Zsófia: „Te megszólatod a követ” – Ybl Miklós és szülővárosa
 • Demeter Zsófia: Vitéz Láng István I. világháborús kiképzési és harctéri feljegyzései (1916. június 10. – 1918. március 20.)
 • Bányai Balázs – Kincses Károly: Szerelem mindhalálig – és azon túl is. Zichy Ilona élete és emlékezete
 • Farkas Gábor (†): A zirci apátság előszállási uradalma. II. rész: 1826–1896
 • Lukács László: Dr. Csajághi Szőke Károlyné levele Csákberényből katona fiának 1914 őszén
 • Lukács Miklós: A honvéd katonai hagyományok családunkban
 • László Lukács: Oberhirt Sankt Wendelin, Patron der Viehs¼
 • Gelencsér József: Szent Borbála kultusza, a tüzérek Borbála-ünnepe
 • Orosz György: „Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha.” Jézus Krisztus üzenete a keresztényeknek ’égi levelek’ által
 • Vámos Gabriella: Menyasszonyi koszorúk a dunaújvárosi Intercisa Múzeum néprajzi gyűjteményében
SZEMLE
 • Demeter Zsófia: Emlékezés dr. Farkas Gáborra (Sümegcsehi, 1931 – Székesfehérvár, 2015)
 • Demeter Zsófia: Kiss József (1926–2015)
 • Lukács László: Fitz Jenő emlékdomborműve a Múzeumi Panteonban
 • Lukács László: Kutatásaim a Német Szövetségi Köztársaságban
 • László Lukács: Meine Forschungen in der Bundesrepublik Deutschland
 • Lackovits Emőke: Alba Regia – A székesfehérvári Szent István Király Múzeum évkönyve, 42. szám. Székesfehérvár, 2014. 427 p. A Szent István Király Múzeum Közleményei, C sorozat
 • Fülöp Éva Mária: Demeter Zsófia: Egy hajdani nagybirtok. A munkaerő, a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában (1806–1870) Budapest, 2013. Ráció Kiadó. 348 p. Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai, 5. Sorozatszerk. Ujváry Gábor, Csurgai Horváth József.
 • Lukács László: Gunda Béla néprajzi látásmódjáról
 • Lukács László: Paládi-Kovács Attila: Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén. Budapest, 2013. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ. 260 p. 70 fekete-fehér kép, 18 ábra, 12 térkép. Életmód és Tradíció, 11.
 • Lukács László: Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom, 2013. Selye János Egyetem Tanárképző Kara. 288 p., 36 kép. Monographiae Comaromiensis, 12.
 • Lukács László: Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság mentalitása. [Die Mentalität der schwäbischen Bauern aus Hajós] Hajós, 2013, Hajós Város Önkormányzata [Selbstverwaltung der Stadt Hajós]. 1020 p., 126 schw/w Abb., Karten
MELLÉKLET
 • A Szent István Király Múzeum vezetői és munkatársai

Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. 42. 2.200,-Ft

a megjelenés éve: 2014 C sorozat

Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. 42. Szerk. Demeter Zsófia. Székesfehérvár, 2014. 427 p. ill. (német nyelvű összefoglalókkal) A Szent István Király Múzeum Közleményei C sorozat 42. ISSN 1324 542X

TANULMÁNYOK:
 • Lukács László: A karácsonyfa a szépirodalomban;
 • Lukács László: Új szerzeményünk: a székesfehérvári csizmadiacéh mesterkönyve (1838–1938);
 • Lukács László: Szőlőművelési szerződés az enyingi uradalomból, 1871-ből;
 • Demeter Zsófia: Régi és új szerepkörök Székesfehérvár történetében;
 • Demeter Zsófia: A Keleti-Bakony Gaja-völgyi községeinek történelmi együttműködése;
 • Szücsi Frigyes: Avar kori balták, bárdok, szekercék és fokosok. Baltafélék a 6–8. századi Kárpát-medencében;
 • Gelencsér József: „Kiszúrom a szemedet!” A megvakítás, mint bűncselekmény, mint büntetés, valamint továbbélése a népi gyakorlatban;
 • Nagy Veronika: A mohai tikverőzés folklorizmus-jelenségei a Szellemi Kulturális Örökség védelmében;
 • Farkas Gábor: A zirci apátság előszállási uradalma. I. rész (1659–1826);
 • Sztana-Kovács Adrienn: 18. századi utazók Fejér megyében;
 • Sziráki Szilvia: A kolozsvári „Ként kapáló” szövegváltozatai
HARASZTŸ ISTVÁN KÖSZÖNTÉSE:
 • Kovalovszky Márta: A Deák-Dénes kút avatása;
 • Marosi Ernő: Kettős jubileum a székesfehérvári Városi Képtárban;
 • Zákányi Péter: Harasztÿ István Székesfehérváron felállított szökőkút-mobilja mint rendszerváltás-reprezentáció;
 • A Deák Dénes-kút bibliográfiája
KÖZLEMÉNYEK:
 • Brauer-Benke József: A tambura hangszertípus történeti áttekintése;
 • Orosz György: „A bűnös pápa imája”. A keresztény német népi jámborság egyik vallásos ponyvájának tartalmi elemzése
SZEMLE:
 • Lukács László: Weöres Sándor székesfehérvári éveiről – ünnep után;
 • Lukács László: Kálmán Gyula fafaragó, népi iparművész, a népművészet mestere centenáriumi emlékkiállítása;
 • Lukács László: A Ciszterci Szent István Gimnázium hármas jubileuma (1688–1813–1938–2013);
 • L. Simon László: Klebelsberg Kuno szobrának avatása. Székesfehérvár, 2013. november 13.;
 • Demeter Zsófia: A Ciszterci Szent István Gimnázium új épületének története;
 • Varró Ágnes: Szent Vendel tisztelete Magyarországon;
 • Nagy Veronika: Lukács László: Ezer év gyöngye. A magyar történeti néphagyomány köréből. A Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 47. szám. Székesfehérvár, 2013. 328 p.;
 • Lukács László: Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság mentalitása. Hajós, 2013. Hajós Város Önkormányzata. 1020 p.
MELLÉKLET:
 • A Szent István Király Múzeum vezetői és munkatársai

Németalföldtől Rómáig. 3.000,-Ft

a megjelenés éve: 2014 D sorozat

Németalföldtől Rómáig. Válogatás a Zichy-gyűjtemény legszebb festményeiből és szobraiból. A Szent István Király Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása. Kiállítási katalógus. Szent István Király Múzeum – Csók István Képtár, 2014. április 12 – június 29. Szerk. és rend. Bányai Balázs, Gosztola Annamária, Kovács Eleonóra. Fotó Berényi Zsuzsa et al. Terv. Varga Gábor Farkas. Székesfehérvár, 2014. 199 p. ill. (angol nyelvű összefoglalóval) A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 337. ISBN 978-615-5413-03-2

Szegedi Csaba: Akrilképek. 450,-Ft

a megjelenés éve: 2014 D sorozat

Szegedi Csaba: Akrilképek. Kiállítási katalógus. Szent István Király Múzeum – Országzászló tér, 2014. május 17 – szeptember 14. Szerk. Izinger Katalin, Szegedi Csaba. Rend. Izinger Katalin. Szöveg Pataki Gábor. Fotó, grafikai terv Szegedi Csaba. Székesfehérvár, 2014. 20 p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 338. ISBN 978-615-5413-04-9

Varga Gábor Farkas: Pirulák. Papír alapú gyógyhatású készítmények. 500,-Ft

a megjelenés éve: 2014 D sorozat

Varga Gábor Farkas: Pirulák. Papír alapú gyógyhatású készítmények. Foglalkoztató-katalógus a Türelemjáték című kiállításhoz. Szent István Király Múzeum – Országzászló tér. 2014. szeptember 26 – 2015. január 25. Rendezte, szerkesztette: Izinger Katalin. Szöveg: Izinger Katalin. Grafika: Varga Gábor Farkas. Székesfehérvár, 2014. 18 p. ill. (magyar–angol nyelven) A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 339. ISBN 978-615-5413-05-6

2 / 69 oldal«123...1020304050...»