A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30.§-a alapján a megyei múzeumok vidéki tagintézményei 2013. január 1-től a helyi önkormányzatok fenntartása alá kerülnek. A kiállított műtárgyak az állam tulajdonában vannak. A fenti törvény alapján a Vörösmarty Mihály Emlékmúzeumot a Kápolnásnyék Önkormányzata tartja fenn, ill. üzemelteti. A szakmai felügyeletet a Szent István Király Múzeum gyakorolja.

További információt a nyitva tartásról és az árakról a kápolnásnyéki önkormányzattól kaphatnak.

Telefon: 06-22/574-100

“Hol reményben, hol bánatban”
új állandó kiállítás

Az emlékmúzeum új állandó kiállítása arra vállalkozik, hogy bemutassa Vörösmarty Mihály életútját, és közben ráirányítsa a figyelmet arra, hogy költői világában föld és menny, áhított világ és valóság, kétségbeesés és remény, kétely és hit kettősségei mindig új meg új dimenzióban mutatkoznak meg.
Az első szobában időrendben a költő életének az 1830-as évek végéig terjedő szakasza került bemutatásra: tanulmányai, házitanítóskodása, lapszerkesztői munkája, szerelmes verseinek, illetve a népszerűséget meghozó Zalán futásának megszületése, majd hazafias költészetének kiteljesedése és drámaírói sikereinek kibontakozása.
A második szobában biedermeier szobabelső fogadja a látogatót a 19. század első feléből származó bútorokkal, berendezési tárgyakkal. A Vörösmarty-relikviák közül itt látható a költő eredeti íróasztala, egy pecsenyéstál a család tulajdonából, mellette talpas borospohár, s egy ezüst kupa, amelyet tisztelőitől kapott, valamint egy balatonfüredi emlékváza.
A harmadik szobában folytatódik az életút bemutatása az 1830-as évek legvégétől a költő haláláig. Megtekinthetjük felesége és közeli barátai portréját, utalást kapunk a fóti szüretekre, Vörösmarty részvételére az 1840-es évek politikai közéletében, költői szerepére az 1848-as forradalomban, valamint a szabadságharc bukását követő drámai verseire.

A kiállítás az NKA által 2010-ben meghirdetett Felemelő évszázad című programsorozat keretében, a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezésében jött létre.