A Szent István Király Múzeum képző- és iparművészeti gyűjteménye

A képzőművészeti gyűjtemény

A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye az 1960-as évek óta fejlődik. A múzeum az 1963-as Csontváry-kiállítás országos sikerű bemutatójától hosszú időn át a magyar képzőművészeti élet egyik történelmi fontosságú bemutatóhelye lett, ahol a hivatalos irányzattól eltérő művészek egész sora kapott kiállítóteret és számos, később elismert művész bemutatkozási lehetőséget. A rangos kiállításokkal párhuzamosan fejlődött ki az egyik legjelentősebb hazai kortársművészeti kollekció. Az immár öt évtizedes múltra visszatekintő nagyszabású kiállítási program monografikus, retrospektív és tematikus kiállításokból állt, melynek kiemelkedő sorozata a 20. század magyar művészete címet viselte.

A vásárlás vagy ajándékozás révén a gyűjteménybe került alkotások jelentős része az 1945-től napjainkig tartó időszakból való. Az igazán rendszeres, céltudatos gyűjtés az 1960-as évek közepén kezdődött, az azóta „Tisztelt Mester!”-ként emlegetett akcióval. Főként a pénzhiány, a vásárlási keret hiánya sarkallta a múzeum művészettörténészeit arra, hogy több mint száz képzőművésznek levelet küldjenek, azt kérve, ajándékozzanak egy-egy művet a gyűjtemény számára. A művészek ajándékozó kedvének köszönhető, hogy az összegyűlt anyag a 60-as évekről viszonylag teljes képet adott, és egyedülálló volt olyan szempontból, hogy akkoriban más múzeumok még nem gyűjtöttek kortárs alkotásokat. A gyűjtemény később főleg a múzeumban kiállított művészek alkotásaival gyarapodott, valamint alkalmi vásárlásokból, ajándékozásból, a Kulturális Minisztérium által megvásárolt hagyatékokból, a 80-as években pedig a Művelődési Minisztérium anyagi támogatásának segítségével. Jelenleg főként pályázati forrásból tudunk műtárgyat vásárolni, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum lehetőségei szerint folytatja a több évtizedes gyakorlatát a kortárs művészeti alkotások gyűjtésében. Nagy gondot fordítunk az alkotások szakszerű megőrzésére, kiállításokon való szerepeltetésére. Saját állandó (Új Magyar Képtár) és időszaki kiállításaink fenntartása és megrendezése mellett, évente mintegy harminc alkalommal kölcsönzünk műtárgyat jelentős hazai és nemzetközi kiállításokra.

Gyakorlatunkban igyekszünk nyomon követni a kortárs művészet fontos áramlatait, gyűjteni és bemutatni jelentős képviselőit. A Képzőművészeti Osztály munkatársainak célja, hogy minden lehetőséget megragadjanak a gyűjtemény reprezentatív, a kortárs magyar művészet tendenciáit átfogó gyűjtemény létrehozására. Hagyományaink szerint, a gyűjtemény gyarapítása nagy részben összefügg a kiállítási programunkkal.

A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye jelenleg körülbelül 7500 darabból áll, melynek legnagyobb része a kortárs magyar művészetet reprezentáló festmény, grafika, szobor, fotó és művészkönyv.

Ebből egy válogatást az Új Magyar Képtár állandó kiállításán tekinthet meg a látogató. A kiállítás hét terme és folyosói kronologikus sorrendben mutatják be a II. világháború utáni időszak legfontosabb és progresszívnek ítélt tendenciáit, alkotóit, képzőművészeti jelenségeit.

A múzeum gyűjteményének legújabb egysége az 1987-től folyamatosan gyarapodó nemzetközi művészkönyv-kollekció.

Az Ybl-gyűjtemény

A képzőművészeti gyűjteményt nagyobb hagyatéki anyagok is gyarapították az évtizedek során. A művészettörténész Ybl Ervin (1890–1965) a Szent István Király Múzeumra hagyta családi és művészeti gyűjteményét, melyből 1969-ben nyílt állandó kiállítás a Budenz-házban. Ybl Ervin érdeklődésének és ízlésének megfelelően a századfordulótól a negyvenes évekig tartó időszakból főként az alföldi mesterek és a posztimpresszionizmus harmincas évekbeli képviselőinek művei szerepelnek. A hagyaték plasztikai része a XX. század első felének szinte minden jelentős mesterét bemutatja. A festmények és szobrok a korabeli polgári enteriőrök hangulatát idéző környezetben, az Ybl család hagyatékából megőrzött bútorokkal és iparművészeti tárgyakkal berendezett ház két szintjén kerültek elhelyezésre.

Az iparművészeti gyűjtemény

A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet 1873-as megalakulásától kezdve folyamatosan gyűltek a régiségek, az iparművészeti tárgyak, amelyeket Marosi Arnold tematikusan csoportosított és gyarapított a megyei főnemesek, birtokosok, tekintélyes városi polgárok, közéleti emberek és jeles egyházi személyiségek ajándékozásai, de már vásárlás útján is. Így kerültek be a múzeumba a város történelmére és mindennapi életére vonatkozó tárgyak egyaránt. Az iparművészeti anyagból mintegy 100 db látható a Marosi Arnold látványtárban: porcelán használati és dísztárgyak, valamint ezüst evőeszközkészlet.