Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.)

Kiállító művészek: Somogyi Győző és Párkányi Raab Péter

A döntés – The choise

 

Kiállító művészek: Somogyi Győző és Párkányi Raab Péter

Kurátor: Tóth Norbert (igazgató, Forrás Galéria)

 

Helyszín: Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.)

 

Kurátori gondolatok:

“A kiállítás arra az erkölcsi és morális kérdésre keresi a választ, értékválasztásra sarkallja a látogatót, mellyel minden egyénnek, közösségnek, nemzetnek előbb vagy utóbb szembe kell néznie. Dönteni a szépség, jóság, igazság, szentség vagy a megalkuvásokba kényszerítő vétkek és bűnök kísértése között.

A kettő között a halogatások, kifogások és magyarázkodások világa létezik, csak innen kilépve lehet dönteni és a magyar jövőt építők, vagy az azt lebontók oldalára állni.

A kiállítás úgy keres választ az európai és magyar kultúra megőrzésére és megélésére, hogy évezredes nemzeti válaszokból építkezve hozza döntéshelyzetbe a látogató egyéneket, közösségeket.

A kiállítás egy utazás a félhomályban rejtőzködő fenevad szorítása és a fényben büszkén álló hősök dicsősége között, az áhított égi világ felé melyből a fény árad. A választás és döntés helye, annak a csodának a létrejöttéhez, melyet minden ember, közösség és ezáltal minden nemzet magában hordoz, hogy összekösse az eget és a földet, a természetet és a Teremtőt, hogy létrehozza a szakrális alkotást, mely öröktől fogva a világ rendező elvét hordozza, az életet serkenti, élteti, őrzi és képes létrehozni a kultúrát.

 

Mindez oly korban történik, amikor az évszázadok óta teremteni képtelen ellenkultúra pusztítását – a közös értékek lerombolását, a közösség rendjének felszámolását – is kultúrának hamisítják. Amikor a nevén sem nevezhető globális pénzhatalom világuralomra jut. Amikor az ateizmus világnézetté válik, a titkos társaságok a vallás leváltására és megsemmisítésére törekednek. Amikor a pénzgazdagság egyedüliségét hirdetik és a tudományt ateista ideológiává szűkítik. Amikor a szépséget száműzik a művészetből egy soha meg nem valósuló modernizmus nevében. Amikor a szabad nemzetek felszámolása zajlik, és megszálló népek rohanják le az országokat. Amikor a fenevadat kiszolgáló, névtelen globális pénzhatalom világuralma a küszöbön áll.

 

Ezen időkben a kiállítás annak üzenetét hordozza, hogy döntsünk, és hittel, elszántsággal, összefogva vívjuk meg harcunkat hagyományainkért, értékeinkért, együvé tartozásunkért.

Mi magyarok, Mária Országában, az ősi seregekkel megerősítve a fenevad tombolását megállíthatjuk, és elhozhatjuk mindannyiunk szabadságát, mint ahogy azt egy másik üzenet hirdeti: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni”.”

 /Tóth Norbert/

A kiállítás meghosszabbítva 2017.május 20-ig.

Hétfőtől-vasárnapig az alábbi nyitvatartási rend szerint:

hétfő-péntek: 10:00-18:00 óra
szombat: 9:00-18:00 óra
vasárnap: 10:00-18:00 óra
Bővebb információ: www.adontes.hu