• Múzeumpedagógiai programok az Új Magyar KéptárbanA Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program “Múzeumok Mindenkinek” Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázati projekt keretében nyertes pályázat.Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0012 Projektgazda: Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Projektmenedzser: Izinger Katalin A Projekt finanszírozása: 8.700.000 Ft A projekt helyszíne: Új Magyar Képtár 8000 Székesfehérvár, Megyeház u. 17. um4

  A projekt és a helyszín bemutatása:

  Lehet-e újrahasznosítani a társadalmi, művészeti, politikai jelképeinket? Értjük-e a saját korunk és a közeli múltunk tárgyi-művészeti-gondolati problémáit – teszi fel a provokatív kérdések sorát a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeum abban az Európai Únió támogatásával megvalósuló programban, amelynek keretében 2010. október és 2011. június között közel 80 rendezvényre kerül sor.

  A TÁMOP finanszírozásban “Ilyet én is tudok festeni!” Iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben címmel a múzeumnak kivételes program megvalósításra nyílt lehetősége. A rendezvények helyszíne az országban egyedülálló minőségű kortárs képzőművészeti gyűjtemény, az Új Magyar Képtár.

  2005-2006-ban a múzeum által végzett kutatás legfontosabb eredménye az volt, hogy a hagyományos múzeumi keretek mellett az élményként megélt, a “kulisszák” mögé is betekintő, felfedező múzeumi programok hatnak leginkább a látogatókra.

  A most kidolgozott programtematikában pedagógusok, képzőművészek, művésztanárok, drámapedagógusok, etnográfusok, bábszínészek, művészettörténészek segítik az ismeretek megszerzését. Az iskolai rendszerben a tanulók ritkán jutnak el a XXI. század művészetéig. Amennyiben mégis, a rajzórákon a kortárs képzőművészet megértetése, elfogadtatása nem egyszerű. A múzeumi program segíti a megismerő, befogadó képességek, az egyéni készségek, az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség, a kezdeményező, a problémamegoldó kommunikációs képesség, valamint anyitottság és a kreatív, képzetekben gazdag képi gondolkodás fejlesztését. Az Új Magyar Képtár – a múzeum képzőművészeti gyűjteménye

  A székesfehérvári belváros egyik legszebb és legrégebbi épületében látható a Szent István Király Múzeum kortárs képzőművészeti anyagából egy válogatás. A Megyeház utca 17. számú ház a régi megyeháza, mai formájában egyemeletes barokk épület, amelyet 1730 körül alakítottak ki egy régi középkori lakóházból. Az 1980-as években felújított ház emeletén 1993-ban kapott helyet az Új Magyar Képtár.

  A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye az 1960-as évek óta fejlődik. A múzeum az 1963-as Csontváry-kiállítás országos sikerű bemutatójától hosszú időn át a magyar képzőművészeti élet egyik történelmi fontosságú bemutatóhelye lett, ahol a hivatalos irányzattól eltérő művészek egész sora kapott kiállítóteret és számos, később elismert művész bemutatkozási lehetőséget. A rangos kiállításokkal párhuzamosan fejlődött ki az egyik legjelentősebb hazai kortársművészeti kollekció, mely jelenleg körülbelül 6500 darabból áll. Az Új Magyar Képtár hét terme és folyosói kronologikus sorrendben mutatják be a II. világháború utáni időszak legfontosabb és progresszívnek ítélt tendenciáit, alkotóit, képzőművészeti jelenségeit.

  Információ:       Izinger Katalin, projektmenedzser

  06-30-499-4702

 • A foglalkozástípusok ismertetése:

  A pályázati program keretében – 4 múzeumi óra sorozat (24 alkalom), – 4 tematikus foglalkozássorozat (40 alkalom), – 1 szabadegyetemi előadássorozat (10 alkalom) és – 4 családi nap kerül megrendezésre. A program célja a múzeum oktatási szerepének erősítése és az iskolabarát szemlélet kialakítása. A projekt lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a képzőművészeti értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

  'HÁT EZ MEG MI?' Kalandozás a kortárs művészetben. Korosztály: 10-14 év

  Időpont: 6 alkalom + ismétlés Időtartam: 60 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár Korosztály: 10-14 év Minimális létszám: 20 fő Foglalkozás vezető: Szentes Ottokár festőművész és rajzpedagógusTananyaghoz kapcsolódó vagy a nevelési terv részét képező iskolán kívüli tanóra. Elméleti feldolgozás + ismereteket rögzítő, elmélyítő módszerek. um8

  A projekt rövid leírása:

  Intézmény, helyszín:     Új Magyar Képtár 8000 Székesfehérvár, Megyeház utca 17. Tel: (22) 329-504, Fax: (22) 311-734 Email: szikm@mail.iif.hu A foglalkozást kidolgozta és tartja:     Szentes Ottokár A korcsoport/osztály: Általános iskolások számára. A 2010/11-es tanévben az 5. évfolyamosok számára indul.

  Az órák anyaga:

  A tananyaghoz kapcsolódó komplex foglalkozások, amelyek a rajz és vizuális kultúra, a rajz és festés, a művészettörténet, a művészetek és a történelem tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretanyagot tartalmazzák.

  Az órák típusa:

  Tananyaghoz kapcsolódó vagy a nevelési terv részét képező iskolán kívüli tanóra. Elméleti feldolgozás és ezeket elmélyítő kutató, kreatív és gyakorlati tevékenység. múzeumi óra (6 alkalom/ 60 perc) Címe:     “HÁT EZ MEG MI?!” Kalandozás a kortárs művészetben

  Célja:

  Az Új Magyar Képtár gyűjteményének értelmezhetővé és felhasználhatóvá tétele a közoktatásban résztvevő általános iskolás korosztály számára. A tematika rövid indoklása:     A kortárs művészet megértetése és elfogadtatása a legnehezebb feladatok közé tartozik. Mivel a befogadói magatartást befolyásolja az alkotói tevékenység, e programban kiemelt fontosságú a diákcsoport gyakorlati-kreatív alkotótevékenysége. Kiemelt kompetenciák; oktatási, nevelési feladatok:

  • Megismerő- és befogadóképesség.
  • Egyéni nyelv, önismeret, önértékelés, önmegvalósítás.
  • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, ízlésnevelés.
  • Problémafelismerő- és megoldó képesség, kritikai gondolkodás.
  • Értelmi és érzelmi intelligencia kiművelése, kreatív, képzetekben gazdag képi gondolkodás.
  • A diákok képesek legyenek beszélni egy-egy műalkotásról. A foglalkozások előre haladtával ismerjék fel (el) a szubjektív és az objektív vélemények közötti különbséget, és törekedjenek ezek helyénvaló, összehangolt alkalmazására.
  • Az általános kommunikációs készség fejlesztésén van a hangsúly, amire a frontális oktatás kevés lehetőséget nyújt.
  • A diák szívesebben járjon képtárba, miután megtanulta, hogy minden műalkotásról lehet néhány szót mondani komoly előzetes tudás nélkül is, és ezáltal magáénak érezheti, megfejthetőnek, értelmezhetőnek gondolhatja a jelenkor művészetét.

  A projekt foglalkozásainak rövid leírása:

  A tanulók a képtár anyagát megismerve játékos elméleti és gyakorlati feladatsor keretében kerülnek közelebb az alkotókhoz, rajtuk keresztül a 20. század második felének művészetéhez, ismerik meg azt, és ezen keresztül ismernek újra magukra.

  Felhasznált oktatási módszerek:     Szemléltetés, megbeszélés, vita, játék, konkrét alkotói tevékenység.

   A projekt részletes leírása (pdf. 1,6 Mb)

  HÁT EZ MEG MI?' Kalandozás a kortárs művészetben. Korosztály: 14-18 év

  Időpont: 6 alkalom Időtartam: 60 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár Korosztály: 14-18 év Foglalkozás vezető: Szentesné Büki ZsuzsannaTananyaghoz kapcsolódó vagy a nevelési terv részét képező iskolán kívüli tanóra. Elméleti feldolgozás és ezeket elmélyítő kutató, kreatív és gyakorlati tevékenység.

  A projekt rövid leírása Intézmény, helyszín:

  Új Magyar Képtár 8000 Székesfehérvár, Megyeház utca 17.

  Tel: (22) 329-504, Fax: (22) 311-734

  A foglalkozást kidolgozta és tartja:     Szentesné Büki Zsuzsanna A korcsoport/osztály:

  Középiskolások számára. A a 2010/11-es tanévben a 11. és 12. évfolyamos művészeti szakközépiskolások számára indul.

  Az órák anyaga: A tananyaghoz kapcsolódó komplex foglalkozások, amelyek a rajz és vizuális kultúra, a rajz és festés, a művészettörténet, a művészetek és a történelem tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretanyagot tartalmazzák. Az órák típusa: Tananyaghoz kapcsolódó vagy a nevelési terv részét képező iskolán kívüli tanóra. Elméleti feldolgozás és ezeket elmélyítő kutató, kreatív és gyakorlati tevékenység. múzeumi óra (6 alkalom/ 60 perc) Címe: “ILYET ÉN IS TUDOK FESTENI!” Kalandozás a kortárs művészetben Célja: Az Új Magyar Képtár gyűjteményének értelmezhetővé és felhasználhatóvá tétele a közoktatásban résztvevő középiskolás korosztály számára. A tematika rövid indoklása:     A kortárs művészet megértetése és elfogadtatása a legnehezebb feladatok közé tartozik. Mivel a befogadói magatartást befolyásolja az alkotói tevékenység, e programban kiemelt fontosságú a diákcsoport gyakorlati-kreatív alkotótevékenysége. Kiemelt kompetenciák; oktatási, nevelési feladatok:

  Megismerő- és befogadóképesség. Egyéni nyelv, önismeret, önértékelés, önmegvalósítás. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, ízlésnevelés. Problémafelismerő- és megoldó képesség, kritikai gondolkodás. Értelmi és érzelmi intelligencia kiművelése, kreatív, képzetekben gazdag képi gondolkodás. A diákok képesek legyenek beszélni egy-egy műalkotásról. A foglalkozások előre haladtával ismerjék fel (el) a szubjektív és az objektív vélemények közötti különbséget, és törekedjenek ezek helyénvaló, összehangolt alkalmazására. Az általános kommunikációs készség fejlesztésén van a hangsúly, amire a frontális oktatás kevés lehetőséget nyújt. A diák szívesebben járjon képtárba, miután megtanulta, hogy minden műalkotásról lehet néhány szót mondani komoly előzetes tudás nélkül is, és ezáltal magáénak érezheti, megfejthetőnek, értelmezhetőnek gondolhatja a jelenkor művészetét.

  A projekt foglalkozásainak rövid leírása: A tanulók a képtár anyagát megismerve játékos elméleti és gyakorlati feladatsor keretében kerülnek közelebb az alkotókhoz, rajtuk keresztül a 20. század második felének művészetéhez, ismerik meg azt, és ezen keresztül ismernek újra magukra. Felhasznált oktatási módszerek: Szemléltetés, megbeszélés, vita, játék, konkrét alkotói tevékenység. Foglalkozási forma: Egyéni- és csoportmunka.

   A projekt részletes leírása (pdf. 0,4 Mb)

  FÉNNYEL RAJZOLNI - TEMATIKUS FOGLALKOZÁS

  Időpont: 10 alkalom + ismétlés Időtartam: 60 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár Korosztály: 12-18 év Minimális létszám: 15 fő Foglalkozás-tematika: Eperjesi Ágnes képzőművészTematikus foglalkozás: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és nevelési célját figyelembe véve egy, vagy több témakör interaktív feldolgozása, interpretáció.

  Programterv összefoglaló

  1. A gyűjtemény festészeti anyaga, festészeti szempontok elemzése

  A foglalkozás-sorozat az alapvető festészeti szempontok gyakorlati elemzésével, a fények és színek anyagszerűségével foglalkozik. A résztvevők kísérletek, demonstrációk során élményszerűen ismerkednek meg a színtani alapokkal. Gyakorlati feladatok során személyes tapasztalatokat szereznek a fények és színek természetéről, alakíthatóságukról, a velük való munka lehetőségeiről. Elméleti megközelítésként az Új Magyar Képtár anyagából vett példákat elemzünk. A képzőművészeti példák többféle módon kerülnek feldolgozásra: egyaránt kínálnak elméleti hátteret, szemléletbeli, gondolkodásbeli megközelítési lehetőséget és technikai inspirációt a gyakorlati feladatokhoz.

  2. A gyűjtemény fotográfiai anyaga, fotografikus szempontok elemzése, absztrakció a fotografikus gondolkodásban

  A foglalkozás-sorozat az Új Magyar Képtár gyűjteményéből a fotográfiai munkákra koncentrálva tárgyalja a kortárs fotóban jelentkező tendenciákat. A résztvevők gyakorlati feladatok során személyes tapasztalatokat szereznek a kortárs művek gondolatiságáról, közelebb kerülnek olyan elvont fogalmakhoz, melyek a művészi munka közvetlen kiindulópontjai lehetnek.

   A foglalkozás részletes leírása (pdf. 1 Mb)

  KORTÁRS LÁNCOLAT Történeti vonal - TEMATIKUS FOGLALKOZÁS

  Időpont: 3 alkalom + ismétlés Időtartam: 60 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár Korosztály: 12-18 év Foglalkozás vezető: Debreczeni Katalin animációs szakemberTematikus foglalkozás: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és nevelési célját figyelembe véve egy, vagy több témakör interaktív feldolgozása, interpretáció.

  Programterv összefoglaló

  Három művészeti ágban, a képzőművészet, a színművészet és a filmművészet szemszögéből járja körül, dolgozza fel a képeket a részt vevő gyerekcsoport. A művekre azért esett a választás, mert mindhárom témája irodalmi-történelmi (mitológiai) alappal bír. A foglalkozáson részt vevő gyerekek előtt nem ismeretlen ez a mitológiai, történelmi háttér. A három alkotás részleteiből montázs technikával egy új, negyedik mű készülhet a gyerekek értelmezésében. A kiválasztott kortárs alkotások jól leírhatóak, a rajtuk szereplő figurák megszemélyesíthetőek. A foglalkozásokon résztvevők a képeken látottakat kiegészítik, dramatizálják, majd a rövid jelenetet előadják. Végül a dramatizált jelenetek egyikéből, a műalkotásokon szereplő figurákról készült fénymásolatokat felhasználva rövid animációs filmet forgatnak.

  A foglalkozások az Új Magyar Képtár három kiállított alkotására fókuszálnak: El Kazovszkij: Coppeliák egymás közt Roskó Gábor: Odüsszeusz és a szirének Hejettes Szomlyazók: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönbe

   A foglalkozás részletes leírása (pdf. 1,5 Mb)

  KORTÁRS LÁNCOLAT Határterületen Elméleti előadások és gyakorlatok szobrászatból - TEMATIKUS FOGLALKOZÁS

  Időpont: 4 alkalom + ismétlés
  Időtartam: 60 perc/alkalom
  Helyszín: Új Magyar Képtár
  Korosztály: 12-18 év
  Foglalkozás vezető: Pintér Balázs
  szobrászművészTematikus foglalkozás: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és nevelési célját figyelembe véve egy, vagy több témakör interaktív feldolgozása, interpretáció.

  Programterv összefoglaló

  A háromdimenziós körplasztika és a sík táblakép között a művészek dimenzióközi alkotásaikkal gyakran a határokat feszegetik, egészen a műfaji besorolhatatlanságig. A diákokkal négy gyakorlati előadáson keresztül az Új Magyar Képtár domborműveivel foglalkozunk. A szobrászat e szakágáról technikai kivitelezésben a gyűjteményben megnézhető domborművek teljes képet adnak. Ezeknek a már megvalósulásukban is érdekes műveknek a nyomán oldanak meg a résztvevők elméleti és gyakorlati feladatokat, 3-4 fős csoportokban. Saját új munkáikat elkészítve értőbb közönségévé válhatnak a szobrászatnak, így a kortárs művészetnek.

   A foglalkozás részletes leírása (pdf. 0,3 Mb)

  KORTÁRS LÁNCOLAT Reális a szürreális? - TEMATIKUS FOGLALKOZÁS

  dőpont: 3 alkalom + ismétlés
  Időtartam: 60 perc/alkalom
  Helyszín: Új Magyar Képtár
  Korosztály: 12-18 év
  Foglalkozás vezető: Hegedűs Hanna Léna
  grafikusTematikus foglalkozás: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és nevelési célját figyelembe véve egy, vagy több témakör interaktív feldolgozása, interpretáció.

  Programterv összefoglaló

  Az egymásra épülő 3 foglalkozás a szürrealizmus témaköréből indul ki. Az első óra bevezeti azokat a kérdésköröket, fogalmakat, amelyek e képzőművészeti irányban megjelennek, és végigvezet a Képtár termein. Az elhangzott információkat egy feladatlap, majd közös játék segítségével dolgozzák fel a résztvevők. A második alkalom bemutatja a szürrealizmust egy magyar alkotón, Ország Lilin keresztül. Az utolsó foglalkozáson gyakorlati munkára is sor kerül, megismerkednek egy sokszorosított grafikai eljárással, a magasnyomással, és feldolgozásra kerül Ország Lili munkája, a Minden titkok kapuja.

  Elsődleges cél, hogy a részt vevő diákok megismerkedjenek az Új Magyar Képtár gyűjteményének alkotásaival és alkotóival, hogy megtudják, milyen kincseket rejt ez a kedves műemlék épület. Ezért az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan felejthetetlen élményben részesüljenek, ami később is visszacsábítja őket a múzeumba. Vagyis a foglalkozásosokon nem csak információ átadás történik, hanem a hallottakat a diákok fel is dolgozzák különböző interaktív és kreatív feladatok formájában, hogy játszva, szinte észrevétlenül szerezzék meg a tudást, és az itt szerzett élmény jó emlékké váljon.

  A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye az ország legjelentősebb kollekciói közé tartozik. Ebből egy válogatást az Új Magyar Képtár állandó kiállításán tekinthet meg a látogató. A kiállítás kronologikus sorrendben mutatja be a II. világháború utáni időszak legfontosabb és progresszívnek ítélt tendenciáit.
  A foglalkozások felölelik az épületben látható gyűjtemény anyagát, időrendben végighaladunk a kiállítás termein.
  Az egymásra épülő három foglalkozás a szürrealizmus témaköréből indul ki.

   A foglalkozás részletes leírása (pdf. 4,9 Mb)

  KORTÁRS SZEMMEL SZABADEGYETEMI ELŐADÁS-SOROZAT

  Az egyes alkalmakkor a kortárs képzőművészet elismert elméleti szakemberei, művészettörténészek, kritikusok, képzőművészek tartanak vetített képes előadásokat.

  A sorozat célja, hogy – a Szent István Király Múzeum gyűjteményéhez is kapcsolódva – vizsgálja a kortárs képzőművészet folyamatait az 1960-as évektől napjainkig.

  Ébli Gábor: Kortárs művészet magyarországi múzeumokban (pdf.)     2010.12.16.

  Aknai Katalin: Az Iparterv-generáció (pdf.)     2011.01.13.

  Hornyik Sándor: Erdély Miklós és a festészet (pdf.)     2011.02.24.

  Mélyi József: Mit kezdünk a 80-as évekkel? Az új szenzibilitás mai megítélése (pdf.)     2011.01.27.

  Tatai Erzsébet: Miért zárt a ketrec, ha nyitott? Konceptuális művészet és konceptuális művek a Szent István Király Múzeum gyűjteményében (pdf.)     2011.03.10.

  Perenyei Mónika: A táblakép hagyomány újjáéledése a fotográfia médiumán keresztül (pdf.)     2011.04.07.

  Sasvári Edit: : A kortárs művészet viszonya a közelmúlt magyar művészetéhez. Somogyi József – Kis Varsó: Szántó Kovács János, 1965-2004 (pdf.)     2011.02.10.

  Pilinger Erzsébet: : Szociális érzékenység a kortárs képzőművészetben (pdf.)     2011.03.24.

  Paksi Endre Lehel: : Tudatos és öntudatlan mágikus praxis a magyar legújabb kori képzőművészetben (pdf.)     2010.12.02.

  Birkás Ákos: : A realista művészet kérdései (pdf.)     2011.01.20.

  A teljes előadás-sorozat (pdf. 0,8 Mb)

  ÁTVÁLTOZÁS - KÉPTELEN KARNEVÁL- CSALÁDI NAP

  Négy Családi napon a kéz és a képzelet, a zene és az ünnepek kerülnek előtérbe. A Képtár kiállítási anyagához kapcsolódóan az izgalmas, kalandokat ígérő családi napokon több különböző foglalkozást, filmvetítést, zenét, kreatív játékot és manuális tevékenységet kínálunk a gyerekeknek és felnőtteknek.

  Új Magyar Képtár

  Képtelen Karnevál Kalauz

  I. terem: Formaváltás A/ Az alkotás azonos formák egymásba kapcsolódásával és ismétlődésével kelt a szemlélőben dinamizmust, lüktetést, mozgást. Ritmusával és címével is a világ egyik őselemét idézi meg szilárd módon. A legkisebb családtagok fejmagasságában keresendő. B/ A keresett alkotás egyik jellemzője, hogy nagyobb, mint az életnagyság. Sokkal tartósabb is, mint ahogyan azt a valóságban megszokhattuk. Legalább annyira népszerű, mint amilyen hangsúllyal próbálja felhívni figyelmünket magára, címe által pedig egy híres költőre. Elkerülhetetlenül hever előttünk…

  II. terem: Alakváltás A műalkotás témája nagyon komoly emberi, közösségi, akár társadalmi problémákat hordoz. Azonban a megfogalmazás módja, a szereplők fantáziadús, színes alakjai, az egész kompozíció színpadias megjelenése ironikusan állít tükröt elénk.

  III. terem: Elrejtőzés Nincs is annál érdekesebb, mint régi korok szereplőinek életébe beleavatkozni, egy pillanat erejéig életük részévé válni, intimpistáskodni”. A keresett mű alkotója látható élvezettel ezt teszi: hol kibicel, hol sugdos, vagy vállon vereget.

  IV. terem: Áthajtás Vonalak, foltok, szögek, szegletek, ívek számos variációit találhatjuk a teremben. Az alapos precízséggel megtervezett munkák közül az egyik talán megsérült, hiszen felgyűrődött. Vagy csak befejezetlen lenne? A véletlen játszik velünk vagy szándékos és nagyon is tudatos formabontásról van szó? Ha alaposabban elidőzünk előtte, kiderül, hogy nem is hord magában ennyi kérdést. Rendezetlen rendezettsége harmonikus egésszé áll össze.

  V. terem: Beolvadás A keresett életnagyságú alkotás egy művésznek állít emléket. A komoly, szigorú portrét szemlélve nehéz elhinnünk, hogy egy feltűnő megjelenéséről és polgárpukkasztó viselkedéséről is ismert embert ábrázol. Az alkotás gipszből készült, de ez sem derül ki első ránézésre.

  VI. terem: Összeolvadás A meglepetések termébe érkeztek. A Képtárban talán az egyetlen hely, ahol ilyen sokféle formában jelenik meg az ember. Jelzésszerű, amorf formájú, átlényegült, fantáziadús, összekevert. Ez utóbbit keressék meg és tegyék próbára tudásukat egy ilyen képzeletbeli, emberből és különféle állatokból összeolvasztott lény felismerésével.

   A családi nap részletes leírása (pdf. 1,6 Mb)

 • Sajtóközlemény

  “Ilyet én is tudok festeni!”
  Iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben

  2010 októberében a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeumnak lehetősége nyílt arra, hogy – 8.700.000 Forint felhasználásával, egy EU által finanszírozott TÁMOP program keretében -, feltegye azokat a kérdéseket, hogy értjük-e a saját korunkat és a közeli múltunk tárgyi-művészeti-gondolati problémáit, a kortárs képzőművészetet.

  Napjainkban nagyon sok olyan vélemény hangzik el pedagógusoktól, szülőktől, nagyszülőktől, újságíróktól, hogy a mai fiatalokat semmi nem érdekli. Az “Ilyet én is tudok festeni!” Iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben című program legfontosabb tapasztalata az volt, hogy ez nem igaz.
  A programban résztvevő 11-18 éves korosztály meglepően érdeklődő, nyitott, közreműködő volt, és markáns véleménye van az őt körülvevő világról és a képzőművészetről.
  A program helyszíne az országban egyedülálló minőségű kortárs képzőművészeti gyűjtemény, az Új Magyar Képtár (8000 Székesfehérvár, Megyeház utca 17.).

  Az eseménysorozatban részt vevő pedagógusok és képzőművészek professzionális koordinálásával az Új Magyar Képtár anyagából merítve a gyerekekben rengeteg kreatív alkotói ötlet és gondolat fogalmazódott meg – ezt a diákok munkáiból rendezett itt látható kiállítás is bizonyítja.

  A pályázati program keretében az Új Magyar Képtárban 4 múzeumi óra-sorozat (24 alkalom), 4 tematikus foglalkozás-sorozat (40 alkalom), 1 szabadegyetemi előadássorozat (10 alkalom) és 4 egész napos családi foglalkozás került megrendezésre. Ez mindösszesen 78 foglalkozási alkalmat, 500 bevont személyt jelent. A program célja a múzeum oktatási szerepének erősítése és az iskolabarát szemlélet kialakítása volt. Négy székesfehérvári iskola vett részt a programban (Ciszterci Szent István Gimnázium, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Kodolányi János Középiskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola).
  A programtematikában pedagógusok, képzőművészek, művésztanárok, drámapedagógusok, etnográfusok, zenészek, művészettörténészek irányításával a kortárs művészeti és kulturális identitás újraértelmezése segítette az ismeretek megszerzését.

  Az iskolai rendszerben a tanulók ritkán jutnak el a XXI. század művészetéig. Amennyiben mégis, a rajzórákon a kortárs képzőművészet megértetése, elfogadtatása nem egyszerű. A múzeumi óra hatékonyan bizonyította be azt, hogy a képzőművészet kiváló eszköz lehet arra, hogy a megismerő, befogadó képességek, az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség, a nyitottság, a problémamegoldó, a kreatív gondolkodás, valamint a kommunikációs képesség fejleszthető. Elsősorban nem a lexikális tudás gyarapítása volt a cél, hanem a Képtár alkotásai által nyújtott inspiráció.
  A tematikus foglalkozásokon képzőművészek vezetésével a résztvevők gyakorlati feladatok során személyes tapasztalatokat szereztek a kortárs művek gondolatiságáról, közelebb kerültek olyan fogalmakhoz, amelyek a művészi munka közvetlen kiindulópontjai lehetnek, ilyen a fény, a szín, a forma. A legnagyobb publicitással kísért esemény a Kortárs szemmel című szabadegyetemi előadássorozat és a négy családi nap volt. A program szervezői különösen örültek annak, hogy volt lehetőség a családokat is megmozgatni. A 4 családi napon több mint 250 gyermek és felnőtt vett részt.
  Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület, amely állami gondozásban nevelkedő gyerekek és fiatalok életminőségének javításán dolgozik, is bekapcsolódott ezekbe a hétvégi rendezvényekbe. ahol a Képtár anyagához kapcsolódóan az ünnepek (karácsony, farsang) és a zene kerültek előtérbe. A szabadegyetemi előadásokat a kortárs képzőművészet elismert elméleti szakemberei, művészettörténészek, kritikusok tartották tíz alkalommal. Nagyon hasznosnak tartjuk, hogy eziránt az inkább elméleti-szakmai előadássorozat iránt középiskolások is érdeklődtek.
  A program koordinálása nagyon komoly és összetett szakmai feladat volt. A projekt igazi nyertesei a székesfehérvári gyerekek és családok. Természetesen a múzeum is nyert a rendezvénnyel, mert olyan know-how került a múzeumban, amelyre korábban nem volt lehetőség. Ezért köszönettel tartozunk az EU-nak és az Európai Szociális Alapnak.

  Projekt adatok:
  Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0012
  Pályázat megnevezése: “Ilyet én is tudok festeni!” Iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben
  Projektgazda: Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
  Projektmenedzser: Izinger Katalin
  A Projekt finanszírozása: 8.700.000 Ft

  További információ és interjúlehetőség. Reprodukciós fotóigény:
  Izinger Katalin
  projektmenedzser

  06-30-499-4702

  Sajtóközlemény

  Mi az a TÁMOP?
  (Társadalmi Megújulás Operatív Program)

  Az Európai Unió 2006-ban elfogadott stratégiája értelmében a környezet minőségének, valamint a társadalmi-gazdasági fejlődés környezeti meghatározóinak fenntarthatóságát biztosító szemléletváltást leginkább az oktatás képes előmozdítani. A támogatott programok a fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges kulcskompetenciákkal látja el az állampolgárokat. A program – a megítélt támogatásokon keresztül – a környezeti fenntarthatóságot és a fejlődés társadalmi hátterének fenntarthatóságát általánosan érvényesítendő elvként határozza meg. www.nfu.hu

  A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeum,
  Új Magyar Képtár

  A székesfehérvári belváros egyik legszebb és legrégebbi épületében látogatható a Szent István Király Múzeum kortárs képzőművészeti anyagának válogatását. A Megyeház utca 17. számú ház a régi megyeháza, mai formájában egyemeletes barokk épület, amelyet 1730 körül alakítottak ki egy régi középkori lakóházból. Az 1980-as években felújított ház emeletén 1993-ban kapott helyet az Új Magyar Képtár.

  A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye az 1960-as évek óta fejlődik. A múzeum az 1963-as Csontváry-kiállítás országos sikerű bemutatójától hosszú időn át a magyar képzőművészeti élet egyik történelmi fontosságú bemutatóhelye lett, ahol a hivatalos irányzattól eltérő művészek egész sora kapott kiállítóteret és számos, később elismert művész bemutatkozási lehetőséget. A rangos kiállításokkal párhuzamosan fejlődött ki az egyik legjelentősebb hazai kortársművészeti kollekció. Az immár öt évtizedes múltra visszatekintő nagyszabású kiállítási program monografikus, retrospektív és tematikus kiállításokból áll, melynek kiemelkedő sorozata a 20. század magyar művészete címet viselte. A gyűjteménybe került alkotások jelentős része az 1945-től napjainkig tartó időszakból való. Az igazán rendszeres, céltudatos gyűjtés az 1960-as évek közepén kezdődött, az azóta “Tisztelt Mester!”-ként emlegetett akcióval. A múzeum művészettörténészeit több mint száz képzőművésznek levelet küldtek, azt kérve, ajándékozzanak egy-egy művet a gyűjtemény számára. A művészek ajándékozó kedvének köszönhető, hogy az összegyűlt anyag a 60-as évekről viszonylag teljes képet adott, és egyedülálló volt olyan szempontból, hogy akkoriban más múzeumok még nem gyűjtöttek kortárs alkotásokat. A gyűjtemény később főleg a múzeumban kiállított művészek alkotásaival gyarapodott. A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye jelenleg körülbelül 6500 darabból áll.

  Ebből egy válogatást az Új Magyar Képtár állandó kiállításán tekinthet meg a látogató. A kiállítás hét terme és folyosói kronologikus sorrendben mutatják be a II. világháború utáni időszak legfontosabb és progresszívnek ítélt tendenciáit, alkotóit, képzőművészeti jelenségeit.

  Sajtómegjelenések:

  “Ilyet én is tudok festeni!” – sikeresek voltak a múzeumi órák
  (Székesfehérvár MJV Hírportál)

  Ilyet én is tudok festeni!
  (fehervar.net)

  Ilyet én is tudok festeni! Iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben
  (Non-profit Hírmátrix)

  Ilyet én is tudok festeni! Kortárs művészettel csalták elő a gyerekekből a kreativitást
  (Fejér Megyei Hírlap)

  Izgalmas, érdekes programra invitálta az érdeklődőket az Új Magyar Képtár szombaton.
  (Fejér Megye honlapja )

  Képtelen Karneváli Farsang a Képtárban!
  (fejermegye.com)

  Képtelen Karneváli Farsang a Képtárban!
  (szekesfehervarinfo.hu)

  Programok a kortárs művészeti gyűjteményben, foglalkozások Gorsiumban
  (Fejér Megyei Hírlap)