A Szent István Király Múzeum küldetésnyilatkozata

Közös örökségünk a múzeum

A Szent István Király Múzeum küldetése, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város és Fejér megye régészeti, történeti, numizmatikai, antropológiai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségét gyűjtse, őrizze, feldolgozza és közzétegye. Elsősorban Székesfehérvár és a tájegység lakossága, és ezentúl az idelátogató turisták, üdülők, iskolák és diákok ismerjék meg általa a város és a megye történetét, természeti és kulturális gazdagságát, életét, mindazt, amit az itt élőknek és az idelátogatóknak kínál.

A nemzeti emlékhellyé nyilvánított Romkert a székesfehérvári vonzerőleltár elsőszámú nevezetessége, a város turisztikai kínálatának alapját képező történelmi örökség legfontosabb letéteményese. A Múzeum tevékenységének kiemelt célja Magyarország középkori történetének legfontosabb helyszínének és legnagyszerűbb építészeti alkotásának, az egykori királyi bazilikának, a város fényes évszázadai történelmének méltó bemutatása.  Elsődleges feladatunknak tekintjük a nemzeti emlékhelyre látogatók fogadására, a koronázó bazilika virtuális megjelenítésére, a jelenleg raktárban őrzött kőemlékek bemutatására megfelelő látogatóközpont kialakítását.

Kiemelt cél Székesfehérvár évezredes történelmének bemutatása a várostörténeti gyűjtemény állandó kiállításként történő létrehozásával.

Székesfehérvár meghatározó gazdasági szerepének megfelelően célunknak tekintjük az ipar- és technikatörténeti emlékek egy gyűjteménybe rendezésével bemutatni a város elmúlt időszakának ipari szerkezetét, a technikai fejlődés történetét, annak eredményeit, gazdaságtörténeti kapcsolatait.

Megyei hatókörű városi múzeumként feladatunknak tekintjük, hogy a Fejér megyében található művelődési intézmények számára módszertani és  információs bázisként a megelőző műtárgyvédelem és állományvédelem, gyűjteménykezelés,  illetve múzeumpedagógia és közönségkapcsolati  tevékenység  tárgykörében szaktanácsadást és szolgáltatást végezzünk.

A Szent István Király Múzeum küldetését a bel- és külföldi társintézményekkel és a közönség legszélesebb rétegeivel együttműködve teljesítheti be újító szellemű programok biztosítása révén. Stratégiai céljait a múzeumot létrehozó és fenntartó közösség érdekében kívánja végrehajtani, fő feladatának a nemzeti örökség védelmét tekintve.

 

Alapító Okirat (2015)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2016)