2008. március-április

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a 2008. március-április havi Fejér megyei programokról

XLIV. évfolyam 3-4. szám

Időszaki kiállítások

SZÉKESFEHÉRVÁR

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR

Bartók Béla tér 1.

TRAUMDEUTUNG/ÁLOMFEJTÉS
Bodóczky István képzőművész kiállítása

Megnyitó: 2008. március 1-jén, szombaton délelőtt 11.30 órakor
A kiállítást megnyitja: Andrási Gábor művészettörténész
Megtekinthető: 2008. április 13-ig hétköznap 10–19 óráig, hétvégén 10–18 óráig
Minden hónap első hétfőjén zárva.

Bodóczky István Álomfejtés címmel nyújt válogatást az utóbbi 20 év során készített alkotásaiból. Bodóczky nem csak érzékeny festői felületekből álló képeiről és 3 dimenziós alkotásairól híres, hanem sárkánykonstrukcióiról is (nemzetközi színtéren “az aszimmetrikus sárkányok mestereként” vált ismertté), valamint arról, hogy a vizuális nevelés kitűnő szakértője és művelője.
Nem egyszerűen “sokoldalú” alkotó, esetében ennél többről van szó. E különböző – ha egymástól nem is távoli – területeken egyszerre jár: műveiben szintézist teremt, munkái egyszerre gracilis (tér)konstrukciók, szabálytalan alakú, lírai absztrakt festmények, amelyek a természet törvényeit használó repülő szerkezetek is, vagy éppen fogalmisággal áthatott kollázsok.
A retrospektív kiállítás Bodóczky István legfrissebb műcsoportjáról kapta nevét. 1900-ban jelentette meg Sigmund Freud Traumdeutung (Álomfejtés) című könyvét, amelyben lefektette az álomfejtés pszichoanalitikus modelljét. Eszerint az álom a tudatalatti (elfojtott) tartalmak rejtélyes kifejeződése. Alváskor az ébrenléti állapotban fenntartott represszió csökken, emiatt a tudatba áramolhatnak az álommunkának köszönhetően szimbolikus tudatalatti tartalmak. Carl G. Jung szerint az egyénre jellemző tudattalan mellett komoly szerepet játszik a kollektív tudattalan, melynek tartalmai éppúgy formálják álmainkat, mint az egyéni vágyak, elfojtások, élmények, tapasztalatok. Azt is mondják, az álmok kreatív megoldásokat kínálnak érzelmi és intellektuális problémákra. Az biztos, az álmok kapuja a titkok birodalmának kapuja, s hogy a sok álom-elmélet csupán a titokzatosság okán hozható közös nevezőre.
Vijai Shankar épp azt állítja, hogy az “élet nem megismerhető. Az álom megismerhető. Amit ismerünk az mindig álom. Az élet rejtély; mindig is az volt és az is marad. Ez a rejtély értelmezi önmagát és ez az értelmezés lesz az álom. Az álom valósnak tűnik az ébrenlét során, és illuzórikusnak amikor alszunk. De lehet-e egy álom valós? Honnan tudjuk, hogy az a rejtélyes forrásból származó interpretáció-manifesztáció egy álom?”
Egy, az Álomfejtés című műcsoport nevének a kiállításra történő kiterjesztése utal arra az analógiás kapcsolatra, amely álom és alkotás között fennáll, s arra, hogy mind az álmok, mind a műalkotások titokzatosak és megfejtésre várnak.

RÉBER LÁSZLÓ GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Megtekinthető: 2008. április 26 – augusztus 3-ig, hétköznap 10–19 óráig,
hétvégén 10–18 óráig
Minden hónap első hétfőjén zárva.

Réber László gyermekkönyv illusztrációin generációk nőttek fel. Neve elválaszthatatlanul összeforrt Janikovszky Éva és Lázár Ervin nevével. Szépirodalmi művekhez készített grafikái és karikatúrái ugyancsak kimagasló jelentőségűek. Kevesen tudják azonban róla, hogy nemcsak illusztrációkat, hanem autonóm grafikákat és plasztikákat is készített. Alkotótevékenységét számtalan szakmai elismeréssel jutalmazták itthon és külföldön. Szuggesztív, csupán néhány vonalból kialakított rajzai a XX. századi magyar grafika műfajának kiemelkedő jelentőségű darabjai. Formavilágára puritanizmus jellemző, amely éppen a lényegre koncentrálásával válik sokat mondóvá. Képein a szigorú rend és a mindent átható humor érzékeny egyensúlya valósul meg.
A kiállítás három hónapja alatt a tárlathoz kapcsolódóan foglalkozásokat szervezünk óvodás és iskolás csoportoknak.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUMRENDHÁZ

Fő utca 6.

A TISZTES IPAR EMLÉKEI
Céhek és céhes hagyományok Fejér megyében és Székesfehérváron

A kiállításon a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményében lévő, a céhekkel és a céhek életével kapcsolatos tárgyi és dokumentumanyagot mutatjuk be. E tárgyak a múzeum néprajzi gyűjteményének legkorábbi rétegéhez tartoznak, és ilyen nagy számban, együttesen még nem szerepeltek kiállításon. Betekintést nyújtanak a céhes ipar gazdag tárgyi világába, általuk a céhes hagyományok emlékeit idézhetjük fel.

Megtekinthető: 2008. május 18-ig hétfő kivételével naponta 10–14 óráig
Fekete Sas Patikamúzeum

Fő u. 5.

BORY JENŐ ÁLMA
A szarajevói merénylet helyszínén emelt Bory Jenő emlékmű története

A kiállítást 2008. március 7-én, pénteken fél 5 órakor bemutatja dr. Ágoston Béla és dr. Demeter Zsófia.
Megtekinthető: 2007. március 7 – május 4-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
Bory Jenő 35 éves művészként, építészi és szobrászi tanulmányokkal felvértezve élte meg az első világháború kitörését. Az 1914. június 28-án Szarajevóban a híres merénylettel kezdődött történetet a mester utóbb “élete egyik legemlékezetesebb élményének” nevezte.
A szerbiai frontra került hadmérnök főhadnagy zászlóalját 1915 januárjában vezényelték Szarajevóba. Az érseki szemináriumban hallotta a merénylet történetét, s lázasan eleget tett a felszólításnak: segítsen emléket állítani. Grandiózus terv bontakozott ki; Bory Jenő megtervezte az emlékművet a merénylet helyszínén, a Ferenc Ferdinánd fogadalmi templomot és a Zsófia otthont. A nagyszabású épületek megvalósítását elsodorta az idő, lehetetlenné tette az Osztrák-Magyar Monarchia háborús veresége.
Csak a merénylet helyén épült emlékmű készült el a Miljačka folyó hídfőjénél, a diósgyőri Állami Gépgyárban öntött acéllemez, amely az úttestbe süllyesztve jelezte a gyilkosság helyszínét, valamint az emlékművel szemben egy szépen kiképzett pad. Az emlékművet nagy katonai pompával 1917. június 29-én leplezték le. “Ez lett tehát a világháború első hősi emlékműve, az első hősi halottaknak” írta erről a művész 1944-ben. Ekkor persze már az emlékmű sem állt, hiszen azt a terület új urai 1919-ben lebontották, csak a pad maradt meg.
Bár az épületekre kiírt tervpályázatot megnyerte, a hivatalos megrendelést megkapta, és a kivitelezést elkezdte, az épületek megépítése csak álom maradt.
A művész álma azonban termékeny álom, és a művészi kifejezés kényszere szinte törvényszerűen megoldást keres.
“A szarajevói tervekből csak emlék maradt meg és egy pár muzeális festmény, mert a tervek a lélek mélyén tovább éltek és tovább fejlődtek. Sőt más is fejlődött belőle. Bármily hihetetlenül hangzik: a székesfehérvári Bory-vár ennek a csapásnak köszönheti létét. Hazajött a művész és amit abbahagyott ott, itthon folytatta. Nemcsak tervez, de épít is kifogyhatatlanul.” Mindezt Bory Jenő akkor írta, amikor az álom itthon már testet öltött kedves Bory-várunk formájában.
Természetes ezek után, hogy Bory Jenő álmát, a várat saját keze munkájával építette, anyagát pedig a sok-sok világháborús emlékműnek, egyéb köztéri alkotásnak és síremléknek a tiszteletdíjából vásárolta. Bár a mester megfogalmazása erről sokkal szebb: “a vár nem pénzből, hanem buzgóságból épül”.
A kiállítás anyagát Bory Jenő dokumentumaiból dr. Ágoston Béla válogatta.

Fehérvári Babaház

Megyeház u.17.

CSODABABÁK PORCELÁNBÓL
Mai karakterbabák hazai műhelyekből
Megtekinthető: 2008. március 24-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig

FELVIDÉKI MAGYAR BABÁK
Megnyitó: 2008. április 18-án, pénteken 15 órakor
Megtekinthető: 2008. június 15-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig

DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum

Városháza tér 4.

GYŰJTEMÉNYGYARAPODÁS 2007
Megtekinthető: 2008. február 29 – április 13-ig

MÚLTBA VEZETŐ HÍD – Régészeti leletek a Pentele-híd kisapostagi hídfőjénél
Megtekinthető: 2008. május 4-ig
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 2004 nyarán tárta fel a Pentele-híd kisapostagi hídfőjénél található régészeti lelőhelyet. A kora bronzkori település és temető anyagából 2007. december 14-én nyílt kiállítás az Intercisa Múzeumban.
A tárlat első fele ásatási fotók felhasználásával, diorámaszerűen ismerteti meg a látogatókkal a nagyrévi és a kisapostagi kultúra temetkezési szokásait. A bemutatott sírok közül kiemelkedik a nagyrévi kultúra 13 edényt tartalmazó korhasztásos temetkezése. Ezt követően a sírokban talált kerámia-, bronz- és csonttárgyakból kaphatunk ízelítőt. Azok számára, akiket a kiállítás előtti események is érdekelnek, interaktív bemutatót készítettek a múzeum munkatársai. Ebben munkafotók segítségével ismerkedhetünk meg a lelőhely felderítésével, a feltárás, restaurálás menetével.
A kiállításhoz múzeumpedagógiai program is kapcsolódik: a szakmai vezetés után a gyerekek drót- és kerámiaékszereket készíthetnek, vagy bronzkori recept alapján készült szamócatortát süthetnek. A múzeumpedagógiai programon előzetes időpont- és témaegyeztetés alapján vehetnek részt a tanulócsoportok.

KIÁLLÍTÁS AZ AUTÓPÁLYA-ÁSATÁSOK ANYAGÁBÓL
Megtekinthető: 2008. április 30-ig

Rendezvény

SZÉKESFEHÉRVÁR

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ

Fő u. 6.

Előadás

História sorozat

 1. március 19-én, szerdán 16.30 órakor
  AZ I. VILÁGHÁBORÚ
  Előadó: Dr. Demeter Zsófia történész

  2008. április 16-án, szerdán 16.30 órakor
  BESZÉLGETÉS EGY HOLOKAUSZT-TÚLÉLŐVEL
  Vendég: Pisszer Györgyné
  A beszélgetést vezeti: Dr. Gergely Anna történész

Játszóház

A régészeti állandó kiállításokhoz kapcsolódóan foglalkozásokat tartunk a következő témákban: drótékszerek a bronzkorból és a római korból, pecsétes oklevelek készítése, korvina borító varrása. A tisztes ipar emlékei című kiállításhoz kapcsolódóan ismeretbővítő, feladatlapos múzeumi órákat és kézműves foglalkozásokat tartunk a következő témákban: vándorlevelek, céhzászló, cégér, pecsét, mesterremek készítése.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a 22-315 583 és a 30-2456 470-es telefonszámokon vagy a krizsany.anna@iif.hu e-mail címen Krizsány Anna népművelőnél.

Az ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásokat, előzetes egyeztetés után szívesen kivisszük iskolákba Székesfehérváron és környékén.
Részvételi díj a kapcsolódó kiállítás megtekintésével: 500,-Ft.

Fehérvári Babaház

Megyeház u.17.

Játszóház
Az állandó kiállításhoz kapcsolódóan a következő foglalkozásokat ajánljuk: papírmárványozás, papírmunkák, írás tollal-tintával, drótékszerek, mécsesek, mozaikkép készítése, rafia kosárka fonása, préseltvirágos könyvjelző készítése, mézeskalácssütés.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a Fehérvári Babaházban személyesen, vagy a 22-315 583, a 22-329 504 és a 30-2456 470-es telefonszámokon Krizsány Anna népművelőnél.

Részvételi díj a kapcsolódó kiállítás megtekintésével: 500,-Ft.

Fekete Sas Patikamúzeum

Fő u. 5.

Patikatörténeti órák

Fűben, fában orvosság – ismeretterjesztő patikatörténeti foglalkozások.
Fűszerszámok Mátyás király asztaláról – interaktív foglalkozás, melynek során megkóstoljuk, megszagoljuk a fűszereket, gyógynövényeket.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a 22-315 583 és a 30-2456 470-es telefonszámokon vagy a krizsany.anna@iif.hu e-mail címen Krizsány Anna népművelőnél.

Részvételi díj a kiállítás megtekintésével: 500,-Ft.

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.

Konferencia

HOZZÁFÉRÉS – VIZUÁLIS NEVELÉS A KIÁLLÍTÓ TÉRBEN
Műhelyfoglalkozással egybekötött konferencia tanároknak, érdeklődőknek a kortárs művészet és vizuális nevelés témakörében.
A konferencia Bodóczky István képzőművész kiállításához kapcsolódik, amely a Csók István Képtárban tekinthető meg 2008. március 1 – április 13-ig.

Bodóczky István: “Tapasztalható, hogy miközben a vizualitás egyre nagyobb hangsúlyt kap életünkben, a vizuális művészetek, különösen a kortárs művészetek, erősen háttérbe szorulnak. Ennek a jelenségnek, a tömegkultúra, a szórakoztatóipar széleskörű terjeszkedése mellett az is az oka, hogy a kortárs művészet befogadásához szükséges információk, pedagógiai módszerek csak kevéssé ismertek. Pedig a művészetek a legfontosabb eszközei lehetnek a személyiség formálásnak, az önállóságra, a kreatív magatartás kialakítására nevelésnek. A kortárs művészettel foglalkozás pedig fejleszti a problémaérzékenységet, segíti a jelen problémáinak mélyebb megértését.”
Bodóczky István képzőművész, a vizuális nevelés szakértője. A témához kapcsolódó könyvei: Vizuális nevelés II. Feladatgyűjtemény és tanári kézikönyv. Bp. Helikon Kiadó, 1998., Vizuális Nevelés (egyetemi jegyzet), Vizuális művészeti projekt az oktatásban. MIE módszertani füzetek.
A konferencia időpontja, helyszíne:
1. 2008. március 6. csütörtök, 10-15 óráig Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2. 2008. március 13. csütörtök, 10-15 óráig Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)
A konferencián való részvétel ingyenes, de a részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Regisztrálni a honlapról (www.szikm.hu) letölthető űrlap kitöltésével és visszaküldésével lehet, valamint kérjük részvételi szándékát telefonon is jelezze.
A konferencia kínálta lehetőségek: A hasznos információszerzésen túl, azok a résztvevők, akik mind a két nap programján részt vesznek, 6 alkalomra szóló kártyát kapnak, amellyel a Szent István Király Múzeum bármely kiállítását (legyen az állandó vagy időszakos kiállítás) ingyenesen látogathatják csoportjaikkal.
További információ és a részletes program a honlapon (www.szikm.hu) olvasható.
Kontakt: Hári Krisztina művelődésszervező, tel.: 20-370 9052, 22-315 583/23
Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.

DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum

Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970

 

Múzeumpedagógiai program

Rendhagyó múzeumi órák: régészeti témák vetítettképes illusztrációval. Előadó: Keszi Tamás régész.
Múltidéző játszóházak: az állandó kiállítás egyes egységeihez kapcsolódó kézműves programok. Foglalkozás vezető: Medvegy Zsuzsanna közművelődési munkatárs.
Komplex program a Múltba vezető híd című időszaki kiállításhoz: tárlatvezetés és kreatív foglalkozás. Tárlat- és foglalkozás vezető: Keszi Tamás és Medvegy Zsuzsanna.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a 25-411 315-ös telefonszámon.
Részvételi díj: 300,- Ft/fő.

Múzeumegyesület

SZÉKESFEHÉRVÁR

Kirándulás

KALOCSA – HAJÓS április 12-én, szombaton

Program: Kalocsa – Viski Károly Múzeum kiállításai, Főszékesegyház, Főszékesegyházi Könyvtár, könnyű túra az Örjeg mocsárvilágában, Hajós – borkóstoló
Étkezés: közös ebéd (pusztai birkapaprikás hajósi “lével” öblítve) a Viski Károly Múzeumban
A kirándulás házigazdája Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója
Indulás: reggel 7.30 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból
Részvételi díj: 4000,-Ft
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.)
Tagság

Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Székesfehérvári Tagcsoportja tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a 2008. évre.
Tagdíjak:
Múzeumegyesület ( dolgozó: 1500,-Ft; nyugdíjas, diák: 1000,-Ft;
TKM Egyesület ( dolgozó: 1600,-Ft; nyugdíjas: 1000,-Ft; 18 éves korig és 65 év felett: 600,-Ft.

Kérjük, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át!
Fejér Megyei Múzeumegyesület, adószám: 19091804-1-07

DUNAÚJVÁROS

Előadás

“NAGY ZABÁLÁS” sorozat

2008. március 13-án, csütörtökön 17 órakor
TRIMALCHIO LAKOMÁJA
Előadó: Dr. Bíró Mária régész
Részvételi díj: 300,-Ft/fő
Gyűjteménygyarapodás

Hírek

 • 2008. március 27-én dr. Varró Ágnes néprajzkutató a Megyeházán rendezendő Fejér megyei szakrális kisemlékekről szóló tanácskozáson Nepomuki Szent János tiszteletéről tart előadást.
  Hagyományok Háza: a mohai tikverő és a Farsang Európában című filmeket dr. Lukács László néprajzkutató mutatja be 2008. március 28-án, pénteken 17 órakor Mohán, a Művelődési Házban (Fő u. 59.).
 • Dr. Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár hivatalos bírálóként működött közre Nagy Veronika: Egy lakodalmi és farsangi népszokás elemzése az alkalom összefonódásának tükrében című, a mohai tikverőzésről készült doktori értekezésének nyilvános védésén 2008. január 7-én, a Debreceni Egyetemen.
 • A Magyar Néprajzi Társaság rendezvényén, 2008. január 16-án, a budapesti Néprajzi Múzeumban dr. Hála József etnográfus mutatta be Lukács László: A tisztes ipar emlékei. Céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében és Székesfehérváron című könyvét, múzeumunk kiadványát.
 • Dr. Lukács László néprajzkutató nyitotta meg a Maszkos alakoskodó népszokások a Dolomitok karneváljain című olasz néprajzi kiállítást 2008. január 18-án, Székesfehérváron a Fejér Megyei Művelődési Központ Barátság Házában.
 • Az Együttállás 2005-2006 című kiállítás záróeseményeként kerekasztal-beszélgetést rendeztünk a gyűjteményépítésről, köz- és magángyűjteményekről, az NKA szerepéről a Csók István Képtárban 2008. február 12-én. A beszélgetést Izinger Katalin művészettörténész moderálta, a meghívott vendégek: Kovács Péter művészettörténész, az NKA Képzőművészeti Kuratóriumának elnöke, Kőnig Frigyes festőművész, Topor Tünde és Szipőcs Krisztina művészettörténészek voltak.
 • A Terembura Kulturális- és Múzeumkommunikációs Egyesület Kabátgomb a papíron címmel családi foglalkozást tartott az Együttállás 2005-2006 című kiállítás záróprogramjaként a Csók István Képtárban 2008. február 15-én.
 • Az Alcoa Köfém Kft 2005-2007 között 17,5 milliárd Ft-os fejlesztést valósított meg Székesfehérváron működő gyáregységében. A fejlesztés megvalósítására a cég 2 milliárd Ft vissza nem térítendő állami támogatást kapott. Az ünnepélyes avatásra 2008. február 21-én került sor. A beruházás átadásának apropóján az Alcoa Alapítvány 100.000 dollárral támogatta intézményünket. A támogatás összegét a Megyeház utcai múzeumi épületünk látogatóbarát fejlesztésére fordítjuk. A cél: egy sokfunkciós, színvonalas, modern kulturális és közösségi tér kialakítása, ahol a város és a megye lakossága, az idelátogató turisták közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a tradicionális múzeumi értékekkel.
 • Dr. Varró Ágnes néprajzkutató 2008. február 24-én a Szabadművelődés Házában a 15. Kortárs Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ra érkezett népművészeti és iparművészeti alkotásokból rendezett kiállítást nyitotta meg.
 • Pesovár Ferenc (1930-1983) néprajzkutató, múzeumunk egykori munkatársa halálának 25. évfordulója alkalmából emlékestet rendeztünk 2008. február 29-én a Szent István Király Múzeum dísztermében. Pesovár Ferenc néprajzi forradalmára Lukács László emlékezett. Népzene és néptánc gyűjtéseit a Tilinkó Zenekar, Vakler Anna, Varró János, Török Sándor és az Alba Regia Táncegyüttes mutatta be. Varró Ágnes néprajzkutató szakvezetést tartott a megemlékezés helyszínén rendezett, A tisztes ipar emlékei című kiállításban.

Televízió, Rádió

 • Izinger Katalin művészettörténész 2008. február 24-én Gerhes Gábor képzőművésszel beszélgetett a Tilos Rádió Kult című műsorában.

Kiadvány, könyv

 • Réber László 1920-2001. Kiállítási katalógus. Tanulmány: Révész Emese. Szerk.: Gärtner Petra. Székesfehérvár, 2008. 99 p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 313.

Cikk, tanulmány

 • Lukács László: Technical monuments of the Visegrád Countries
  Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. – 110. évf. (2007.), p. 372-374.
 • Lukács László: Der Weinhnachtsbaum der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition aus dem Jahr 1873
  Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. – 110. évf. (2007.), p. 429-435.
 • Lukács László: Sárréti falusoroló 1810-ből
  Rálátás. – 8. évf. 4. sz. (2007.), p. 55-56.
 • Lukács László: Hegyek hátán zöld fenyő
  Zámoly Hírei. – 17. évf. 11. sz. (2007.), p. 1-2.
 • Demeter Zsófia: Fehérvár földjén, vizek szorításában
  Bástya. – 7. sz. (2008.), p. 180-183.
 • Kovalovszky Márta: A stoppolónő, avagy “Egy rendes asszony időnként varrogat”. Lévai Nóra kiállítása
  Művészet. – 19. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 44. ill.
 • Gelencsér József: A nagyméltóságú főispán
  Fehérvári Polgár. – 14. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 16. ill.
 • Gelencsér József: A tulajdon jelölése
  Fehérvári Polgár. – 14. évf. 2. sz. (2008. febr.), p. 15. ill.

Sajtófigyelő

 • Jankovics Norbert: Árpádkori templom a székesfehérvári Rózsa utcában
  Archeologiai Értesítő. – 132. köt. (2007.), p. 187-211. ill.
  1970 áprilisában Székesfehérváron egy belvárosi lakóház bontása során kisméretű középkori templomra bukkantak.
 • -: Felépül az egykori királyi bazilika “metszete”. A Királyi séta projektre fél éven belül megkötik a szerződést
  Fehérvári 7 Nap. – 12. évf. 49. sz. (2007. dec. 7.), p. 3. ill.
  A Bazilika metszetének számítógépes látványterve.
 • -: Konszenzusos döntések. Egymilliárd forint a Nemzeti Emlékhely kialakítására
  Fehérvári 7 Nap. – 12. évf. 49. sz. (2007. dec. 7.), p. 3. ill.
  A Nemzeti Emlékhely Közalapítvány kuratóriumának december 6-iki üléséről.
 • Cseri Péter: Tízméternyi bazilika. Újabb tető készül a fehérvári emlékhelyen
  Népszabadság. – 65. évf. 288. sz. (2007. dec. 11.), p. 11. ill.
  Újraépítik a jelenleg csak romjaiban létező székesfehérvári koronázó templom tízméteres szeletét.
 • Koczka Kata: Levest, sáskát és madarat. Előadás sorozat az Intercisa Múzeumban
  Fejér Megyei Napilap. – 1. évf. 189. sz. (2007. dec. 11.), p. 11.
  Kalla Gábor, az ELTE tanára Lakoma az ókori Mezopotámiában címmel tartott előadást A nagy zabálás című sorozat keretében.
 • (tt): Meran Fülöp nyomában. Vadászati, erdészeti gyűjteményünk lesz (fotó Szabó László)
  Fejér Megyei Hírlap. – 52. évf. 289. sz. (2007. dec. 12.), p. 1., 3. ill.
  Együttműködési megállapodást kötött a csákberényi székhelyű Meran Fülöp Vadászati és Múzeológiai Alapítvány és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága.
 • (szsz): Híd a múltba – egy feltárás tanulságai. Ma délután új kiállítás nyílik a múzeumban
  Dunaújvárosi Hírlap. – 18. évf. 291. sz. (2007. dec. 14.), p. 5. ill.
  Az Intecisa Múzeumban kiállítás nyílik a Pentele-híd kisapostagi hídfőjénél feltárt régészeti leletekből.
 • (zsm): Kalapos, kádár, kárpitos (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 52. évf. 291. sz. (2007. dec. 14.), p. 7. ill.
  December 13-án mutatták be Lukács László A tisztes ipar emlékei című kötetét.
 • KZS: Céhek, és a történelem ami mögöttük van (fotó Megyeri Zsanett)
  Fejér Megyei Napilap. – 1. évf. 192. sz. (2007. dec. 14.), p. 11. ill.
  Lukács László A tisztes ipar emlékei című kötetét mutatták be a Szent István Király Múzeumban.
 • Balla Tibor: Máglya és dráma. Kiállítás az autópálya-ásatások során feltárt leletekből (fotó Vohlmann György)
  Dunaújvárosi Hírlap. – 18. évf. 296. sz. (2007. dec. 20.), p. 5. ill.
  Az Intercisa Múzeumban nyílt kiállításról.
 • Koczka Kata: Egy 4000 éves kultúra nyomában
  Fejér Megyei Hetilap. – Mutatványszám. (2007. dec. 21.), p. 10. ill.
  A dunaújvárosi Intercisa Múzeumban a Pentele-híd építése előtt megtalált régészeti leleteket mutatják be.
 • (tt): Káosz szakszolgálat. Nincs még szerződés az M6-os nyomvonalának feltárására
  Fejér Megyei Hírlap. – 52. évf. 302. sz. (2007. dec. 29.), p. 3.
  A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat szerződéstervezete az M6-os autópálya Fejér megyét érintő szakaszának régészeti feltárására Fülöp Gyula múzeumigazgató szerint minden szempontból megalapozatlan.
 • (szsz): Legközelebb tavasszal (fotó Vohlmann György)
  Dunaújvárosi Hírlap. – 18. évf. 303. sz. (2007. dec. 31.), p. 3. ill.
  Az Intercisa Múzeumban évzáró kézműves foglalkozást tartottak.
 • L. Simon László: Egy kiállítás margójára. Fejér megyei őszi tárlat. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2007. november 17 – november 22.
  Balkon. – 11-12. sz. (2007.), p. 22-25. ill.
 • A Szent István Király Múzeumban megrendezett Hórusz Archívum privátfotó-gyűjtemény kiállítás (2007. április 14 – május 20) alkalmából született irodalmi szövegek: Szabó Orsolya: A Gonosz Nyugati Boszorkány esszenciális álma a becsapódást követő másodpercekben., Németh Gábor: Szélcsendben. Ottliknak és a Horusnak., Kukorelly Endre: Kitty és Dolly Levinnél
  Balkon. – 11-12. sz. (2007.), p. 50-54.
 • Viniczai Tibor, [riporter] Bácskai Gergely: Az évezred első évtizedének végére újra állhat már a Királyi Bazilika egy része. Hock Tamás: Egymilliárdos támogatást kap a Nemzeti Emlékhely kialakításának programja. -: Megvalósulhat a Királyi Séta projekt. Kormányülés utáni sajtótájékoztató Székesfehérváron
  Fehérvári Polgár. – 14. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 3., 4. ill.
 • Zsohár Melinda: Szeretnivaló kézművesek (fotó Nagy Norbert)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 5. sz. (2008. jan. 7.), p. 7. ill.
  Lukács László A tisztes ipar emlékei című, a Szent István Király Múzeum kiadásában megjelent kötetéről.
 • Zsuppán András: Fabatka
  Heti Válasz. – 8. évf. 1-2. sz. (2008. jan. 10.), p. 15-17. ill.
  A kormány saját hatáskörben 71, uniós pénzből megvalósítandó pályázatról döntött decemberben. A székesfehérvári “Királyi séta” projekt is köztük van.
 • Gábor Gina: Az Álomfejtéstől Mátyásig. A múzeum izgalmas kiállításokat kínál és nemzetközi konferenciával is ünnepel (fotó Pati-Nagy Bence)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 8. sz. (2008. jan. 10.), p. 7. ill.
  A Szent István Király Múzeum 2008-ra tervezett kiállításai, programjai.
 • -: Születésnapi köszöntő – kiállítással. F. Petres Éva ma is fáradhatatlanul dolgozik
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 2. sz. (2008. jan. 18.), p. 5. ill.
 • Gábor Gina: A régészet bűvöletében. Meglepetéstárlat a patikamúzeumban: Petres Éva tudós évtizedei (fotó Lázár Lívia)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 18. sz. (2008. jan. 22.), p. 7. ill.
  A Szent István Király Múzeum munkatársai a régész tudományos munkáját bemutató kamara kiállítást rendeztek.
 • -: Mátyás mindenhol (fotó Pati-Nagy Bence)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 21. sz. (2008. jan. 25.), p. 4. ill.
  A Reneszánsz év székesfehérvári nyitó eseményén Siklósi Gyula Mátyás helyi építkezéseiről tartott előadást.
 • Kiss Erika: A múzeumban télen sincs holtszezon (fotó Borbély Béla)
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 3. sz. (2008. jan. 25.), p. 5. ill.
  A Szent István Király Múzeum január-februári rendezvényei.
 • (tt): Törvényes védelem lesz (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 26. sz. (2008. jan. 31.), p. 1., 4. ill.
  A Nemzeti Emlékhely is szerepel azon a listán, melyen a törvényi védelemre váró műemlékek kaptak helyet.
 • Éri István: Múltbéli történetek. “Ne vakolj freskóra” avagy az Aba-Novák freskók rehabilitációjáról
  Örökség. – 12. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 18. ill.
 • Kiss Erika: Medvecsontváz a ház oldalában. Római és középkori leletek a Szent Flórián körút mentén (fotó Borbély Béla)
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 4. sz. (2008. febr. 1.), p. 4. ill.
  Prander Péter régész irányításával zajlik az építkezést megelőző feltárás.
 • Polgár Zoltán: Római utak csomópontjában – Gorsium
  Magyar Turista. – 6. évf. 2. sz. (2008. febr.), p. 6-7. ill.
 • Tihanyi Tamás: Sok még a rejtély. Az antropológus bizonyos abban, hogy III. Bélát találták meg (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 35. sz. (2008. febr. 11.), p. 4. ill.
  A Fejér Megyei Múzeumegyesület a Hiemer-házban tartotta február 9-én az idei Marosi Arnold emlékülését.
 • Tóth István: Bikaölés a csillagos égen
  Természet Világa. – 139. évf. 2. sz. (2008. febr.), p. 75-77. ill.
  Többek között egy intercisai Mitras-relief elemzése.
 • (gg): “Letartóztatott” kortárs művek. Kerekasztal-beszélgetés a gyűjteménygyarapítás lehetőségeiről, módszereiről (fotó Gregority Antal)
  Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 38. sz. (2008. febr. 14.), p. 7. ill.
  Az Együttállás című kiállítás záró rendezvényén a Csók István Képtárban Izinger Katalin vendégei Kovács Péter, Kőnig Róbert, Topor Tünde és Szipőcs Krisztina voltak.
 • Kiss Erika: A Nemzeti Emlékhelyről. Múzeumegyesületi közgyűlés a Marosi Arnold Emléknapon
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 6. sz. (2008. febr. 15.), p. 5. ill.
 • Kabátgomb a papíron. Családi délután a képtárban (fotó Borbély Béla)
  Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 6. sz. (2008. febr. 15.), p. 9. ill.
  A Terembura Egyesület február 15-i, az Együttállás kiállításhoz kapcsolódó programja.
 • Radocsay Kálmán: Múzeumi élmény gyerekeknek (fotó Borbély Béla)
  Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 9. évf. 7. sz. (2008. febr. 17.), p. 1., 3. ill.
  A Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület a Csók István Képtárban családi délutánt rendezett.
 • Szabó László: Új néprajzi kismonográfia a Csokonai-hagyományokról
  Magyar Napló. – 20. évf. 1. sz. (2008.), p. 66-67.
  Lukács László: Csokonai a néphagyományban című, a Ráció Kiadónál 2007-ben megjelent könyvét ismerteti.

Állandó kiállítások

KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak:

1. gyermekek 6 éves korig
2. fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosultakként egy fő)
3. az oktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők
4. a nemzetközi szerződések alapján erre feljogosítottak
5. az Európai Gazdasági Társulás (a továbbiakban EGT) 70 év feletti állampolgárai
6. az EGT állampolgárai, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók
7. az EGT állampolgárai, amennyiben az adott ország jogszabályinak megfelelően bejegyzett, működési engedéllyel rendelkező, illetve akkreditált közgyűjteményekben vagy közművelődési intézményekben szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók
8. minden hónap első vasárnapján a 26 év alatti fiatalok, továbbá a 18 év alatti fiatalokat kísérő, legfeljebb két hozzátartozó
9. valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.)
10. ICOM kártyával rendelkezők
11. Újságírók
12. Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai
13. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai
14. Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai
15. Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba)
16. Tóparti Gimnázium művészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzőművészeti kiállításokba)

Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépőre jogosultak:
1. az EGT 6-26 év közötti állampolgárai
2. az EGT 62-70 év közötti állampolgárai

Egyéb kedvezmények érvényben lévő szerződések alapján
Magyar Turizmus kártyával rendelkezők
Kultúra utalvánnyal rendelkezők (Sodexho Pass Kft., Accor Services Magyarország Kft.)

Belépődíj: 600,-Ft
Csoportos belépődíj 10 főtől: 500,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 300,-Ft
Kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 200,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1350,-Ft
Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.

Előzetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja:

Székesfehérváron
felnőttek 25 főig: 5500,-Ft, 26 főtől: 6500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 2500,-Ft, 26 főtől: 3200,-Ft
idegen nyelven 25 főig: 7500,-Ft, 26 főtől: 8500,-Ft

városnéző vezetés
felnőttek 12000,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők 7500,-Ft
idegen nyelven 15000,-Ft

Gorsiumban
felnőttek 25 főig: 6000,-Ft, 26 főtől: 7500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 4200,-Ft, 26 főtől: 5500,-Ft
idegen nyelven létszámtól függetlenül: 10000,-Ft

SZÉKESFEHÉRVÁR

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-315 583

A kiállítóhely átalakítás miatt zárva tart.
Szent István Király Múzeum – RENDHÁZ

Fő u. 6., Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734

Régészeti kiállítások

– Évezredek kincsei

– Töredékek Fejér megye múltjából

– A középkori és török kori Székesfehérvár

– Római kőtár

Nyitva: 2008. január 2 – április 27-ig és október 2 – december 21-ig hétfő kivételével naponta 10-14 óráig

április 28 – szeptember 30-ig hétfő kivételével naponta 10-16 óráig

Középkori Romkert – nemzeti Emlékhely

Koronázó tér

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9-17 óráig,

Fekete Sas Patikamúzeum

Fő u. 5.

Nyitva: január 2- december 21-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

Budenz-ház – ybl-gyűjtemény

Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027

Nyitva: március 1 – április 27-ig és október 2 – 31-ig hétfő kivételével naponta 10-14 óráig

április 28 – szeptember 30-ig hétfő kivételével naponta 10-16 óráig

Schaár Erzsébet-gyűjtemény

Jókai u. 11., Tel.: 22-329 431

Technikai okok miatt bizonytalan ideig nem látogatható.

Palotavárosi Skanzen

Rác u.11., Tel.: 22-379 078

Palotavárosi emlékek

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10-16 óráig

Belépődíj: 400,-Ft; kedvezményes belépődíj: 200,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 900,-Ft

ÚJ MAGYAR KÉPTÁR

Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504

Nyitva: hétfő kivételével naponta 9-17 óráig

Fehérvári Babaház

Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504

Nyitva: hétfő kivételével naponta 9-17 óráig

DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum

Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig

Nyitva: 2008. január 2 – június 22-ig és szeptember 2 – december 31-ig  páros héten: kedd-pénteken: 10-14 óráig, páratlan héten: kedd-pénteken: 14-18 óráig, szombat-vasárnap egységesen: 14-18 óráig

június 26 – szeptember 2-ig hétfő kivételével naponta 14-18 óráig

Római kori Kőtár és Romkert

Római körút

Nyitva: április 15 – június 22-ig és szeptember 2 – október 12-ig páros héten: kedd-pénteken: 10-14 óráig, páratlan héten: kedd-pénteken: 14-18 óráig, szombat-vasárnap egységesen: 14-18 óráig

június 24 – augusztus 31-ig hétfő kivételével naponta 14-18 óráig

Római Kori katonai Fürdő

Öreghegyi út

Nyitva: április 15 – június 22-ig és szeptember 2 – október 12-ig páros héten: kedd-pénteken: 10-14 óráig, páratlan héten: kedd-pénteken: 14-18 óráig, szombat-vasárnap egységesen: 14-18 óráig

június 24 – augusztus 31-ig hétfő kivételével naponta 14-18 óráig

TÁC – GORSIUM

Szabadtéri múzeum -régészeti park

Tel.: 22-362 243

A régészeti park megtekinthető naponta: november 2 – március 31-ig 10-16 óráig,

április 1 -október 31-ig 10-18 óráig

Gorsium Régészeti Park állandó kiállítása átalakítás miatt a 2008-as szezonnyitóig (Floralia) nem látogatható. Ettől az időponttól kőtárként lesz látogatható.
Belépődíj: 700,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 250,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 2 gyermektől): 1600,-Ft

SZABADBATTYÁN

kula – gótikus lakótorony

Információ: László Jenőné, Tel.: 22-363 745

“A kiemeléstől a bemutatásig”. Késő római falfestmények

Nyitva: március 15 – október 31-ig kedden és csütörtökön 13-16 óráig,

szombat-vasárnap 10-16 óráig

CECE

Csók István Emlékmúzeum

7013 Cece, Arany J. u. 1.,Tel.: 25-235 007

Technikai okok miatt nem látogatható.

CSÁKVÁR

Vértes Múzeum

8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: 22-315 583, 311 734

Technikai okok miatt bizonytalan ideig nem látogatható.

SUKORÓ

Néprajzi Ház

Szilvás sor, Információs telefon: 22-315 583, 311 734

Egykori zsellérház, konyha- és szobabelsők

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10-16 óráig

KÁPOLNÁSNYÉK

Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014

A költő egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett

Vörösmarty-relikviák láthatók.

Nyitva: március 15 – november 30-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

PÁKOZD

Pákozd – Sukorói Csata Emlékkiállítás

Tel.: 30-474 7905, Információs telefon: 22-315 583, 311 734

Nyitva március 15 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

FÜLE

SÁRRÉTI TÁJHÁZ

8157 Füle, Széchenyi út 107.

Szőttesek és hímzések Fejér megyéből

Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10-16 óráig

 1. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

  Nemzeti ünnep, március 15. (szombat) nyitva
  Húsvét, március 23–24. (vasárnap, hétfő) nyitva
  Május 1. (csütörtök) nyitva
  Pünkösd, május 11–12. (vasárnap, hétfő) nyitva
  Nemzeti ünnep, Szent István napja, augusztus 20. (szerda) nyitva
  Nemzeti ünnep, október 23. (csütörtök) nyitva
  Mindenszentek, november 1. (szombat) zárva
  Karácsony, december 23–24–25–26. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) zárva
  Újév, január 1. (csütörtök) zárva

A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága  e-mail címei:

Titkárság: Schweighardt Ferencné  –  fmmuz@iif.hu

Dr. Fülöp Gyula igazgató  –  fulop.gyula@iif.hu

Elekes Szentágotai Enikő gazdasági igazgató  –  e.szentagotai.eniko@iif.hu

Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda  –  csorba.erzsebet@iif.hu

Krizsány Anna népművelő  –  krizsany.anna@iif.hu

HONLAPOK:

Intercisa Múzeum: www.museum.hu/dunaujvaros/intercisa

Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: www.tkme.hu

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSA

Kérjük ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át!

Fejér Megyei Múzeumegyesület, adószám: 19091804-1-07

Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre “Gorsium” Alapítványa, adószám: 19092898-1-07

István Király Múzeum “Marosi Arnold” Alapítványa, adószám: 19095183-1-07